Letno poročilo za leto 2019 PDF - Petrol Group

9 mar 2020 ... članica uprave, delavska direktorica, so upravo Petrola d.d., Ljubljana, sestavljali do ... Hranilnica Lon d.d., Kranj – predsednik ... Povprečni menjalni tečaj ameriškega dolarja po referenčnem tečaju Evropske centralne.

Letno poročilo za leto 2019 PDF - Petrol Group - Sorodni dokumenti

Letno poročilo za leto 2019 PDF - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2020/pages/za-vlagatelje/porocila/letno-porocilo-petrol-2019n.pdf

9 mar 2020 ... članica uprave, delavska direktorica, so upravo Petrola d.d., Ljubljana, sestavljali do ... Hranilnica Lon d.d., Kranj – predsednik ... Povprečni menjalni tečaj ameriškega dolarja po referenčnem tečaju Evropske centralne.

Letno poročilo za leto 2008 PDF - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2008/letno_porocilo_petrol_2008.pdf

8 apr 2008 ... ponudba vstopnic plin v jeklenkah bankomat infomat petromat avtopralnica bife/ restavracija. 59. 71. 83. 87. 80. 58. 63. 67. 80. Zadovoljstvo.

Letno poročilo za leto 2006 PDF - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2006/letno_porocilo_petrol_2006.pdf

6 feb 2006 ... V letu 2006 je družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ustvarila. 2,52 mrd SIT (10,5 ... Irena Starman, članica NS do 4. 4. 2005. 0. 0. 1.012.

letno poročilo 2018 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2019/letno-porocilo-petrol-2018.pdf

7 mar 2019 ... vstopnice za koncerte in druge dogodke Pri tem pa seveda vedno prija Petrolova Kava na poti. Petrol mBills – digitalna denarnica.

letno poročilo 2016 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2016/letno_porocilo_petrol_2016.pdf

10 feb 2017 ... Letno poročilo Petrol 2016. IZJAVA UPRAVE. Člani uprave in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, v skladu s 60.a členom Zakona o.

letno poročilo 2013 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2013/letno_porocilo_petrol_2013.pdf

17 feb 2014 ... Plindom distributerjev Istrabenz Plini in Plinarna Maribor. S tem smo pridobili stabilno dobavo plina v jeklenkah. Petrol Plin d.o.o. je v letu 2013 ...

letno poročilo 2012 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2012/letno_porocilo_petrol_2012.pdf

18 feb 2013 ... vljenih ukrepov (prost dan za starše prvošolcev, darilni pa- keti ob rojstvu otroka, ... nadgradili na več področjih (Zlati bon, integracija s sis-.

letno poročilo 2015 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2015/letno_porocilo_petrol_2015.pdf

29 feb 2016 ... Ljubljana, za leto 2015, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z. Zakonom o ... izvajala zastavljeni program izboljševanja kvalitete dela ... novoletnem času se družimo na novoletni zabavi, »Petrolo-.

letno poročilo 2014 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2014/letno_porocilo_petrol_2014.pdf

23 feb 2015 ... v letu 2017. ... Elektrika. Ponudba električne energije za poslovne odjemalce in ... servisih, unovčijo lahko Zlate točke za popust na elektriko.

Letno poročilo 2005 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2005/letno_porocilo_petrol_2005.pdf

Skupaj z zaposlenimi na franšiznih bencinskih servisih je bilo konec leta 2005 v skupini Petrol. 2.693 zaposlenih. S 420 milijardami tolarjev čistih prihodkov od ...

letno poročilo 2017 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2017/letno_porocilo_petrol_2017.pdf

6 mar 2018 ... Število zaposlenih (skupaj z zaposlenimi na bencinskih servisih v upravljanju) na zadnji dan leta ... Postali smo zastopnik za pnevmatike Michelin za motorje ... goročni del terjatev iz naslova prodaje na obroke. 6.24 Zaloge.

1 Petrol, d.d., Letno poročilo 2002 Letno poročilo za leto 2002 je ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2002/letno_porocilo_petrol_2002.pdf

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe družbe Petrol ................ 83 ... h) gradbeni objekt in opremo BS Žalec (303,9 mio SIT), i) gradbeni objekt in ...

PETROL LETNO PORO»iLO 2009 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2009/letno_porocilo_petrol_2009.pdf

varščine, zadolžnice, menice ipd.). Poleg tega se tudi hitreje odločamo za zausta- vitev prodaje kupcem, ki ne poravnavajo svojih obveznosti. Povečana plačilna.

Letno poročilo Petrol 2019 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=42135

9 mar 2020 ... elektrika, utekočinjen naftni plin, zaradi česar je skupina Petrol ... produkte in akcije prilagajamo in dopolnjujemo glede na zahteve partnerjev ...

trajnostno poročilo skupine Petrol - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2016/trajnostno_porocilo_skupine_petrol_2016.pdf

elektrika postaja vse bolj ultimativni vir energije na vseh segmentih ... moj Petrol. Skupina Petrol. Oblikovanje strategije za infrastrukturo za alternativna goriva.

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

Letno poročilo Finančne uprave za leto 2019 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Strateski-dokumenti/Letno-porocilo-Financne-uprave-za-leto-2019.pdf

31 dec 2019 ... DAVEK NA VODNA PLOVILA IN DODATNI DAVEK OD PLOVIL . ... preverjanje dokazil o poreklu odpade na rabljena osebna motorna vozila. Generalno gledano se ... 2019 izdanih skupaj 47.987, Nemčija jih je izdala 26.025.

letno poročilo za šolsko leto 2018/2019 - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/2019/10/Letno-porocilo-2018-19.pdf

21 sep 2019 ... (GJP), namestnica Anja Rožič ( KGBL) ... čas in polni delovni čas zaposlili dve učiteljici začetnici kemije in začetnico v svetovalni službi.

letno poročilo za leto 2019 jzz center za zdravljenje bolezni otrok

https://www.czbo.si/wp-content/uploads/2020/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2019.pdf

27 feb 2020 ... CENTER ZA ZDRAVLJENJE. BOLEZNI OTROK. Odgovorna oseba: Tanja Vidic, mag. posl. in ekon. ved. Vodja strokovnega sveta: dr.

letno poročilo za šolsko leto 2018/2019 - Zavod sv. Stanislava

https://www.stanislav.si/wp-content/uploads/2019/12/Poro%C4%8Dilo_LDN_2018_2019_k.pdf

AKCIJA SERVISIRANJA SMUČI ZA UČENCE IN STARŠE NAŠE ŠOLE. ... Pri kemiji so učenci preučevali prsti, vrste prsti (3-vzorci), se poglobili v prepustnost in kislost. ... škatlic, pletenje zapestnic, kvačkanje, zabijanje žebljev, kurjenje ognja, stezosledstvo, vozli, origami, ... Izvedli smo natečaj za logotip šolskega puloverja ...

LETNO POROČILO za šolsko leto 2018/2019 - dijaški in študentski ...

https://www.dom.grm-nm.si/sites/dom/files/datoteke/LETNO%20PORO%C4%8CILO_delovna%20verzija%20kon%C4%8Dna.pdf

6 dec 2019 ... opravljanja PUD-a ali ŽP v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019 . ... Tako kot vsako leto smo tudi v preteklem letu izvedli vpis na osnovi javnega razpisa, ki ga je ... želja dijaka, ki jo je izrazil ob prijavi za sprejem v dijaški dom.

Petrol - letno poročilo 2001

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2001/letno_porocilo_petrol_2001.pdf

V letu 2001 je Petrol razpolagal s 14 plinskimi koncesijami, hkrati pa je s plinom ... (439 mio SIT), BS Kamnik (397 mio SIT) ter BS Žalec (367 mio SIT), BS Ptuj ...

Annual Report 2019 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-eng/2020/pages/investors/reports/annual-report-petrol--2019n.pdf

9 Mar 2020 ... User portal and MojPetrol app. Petrol “power” and ... Our customers can follow up their use of Petrol services using the MojPetrol mobile app ...

letno poročilo 2015 - Gorenje Group

http://www.gorenjegroup.com/si/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/GORENJE_LP2015_SLO_interactive_OUT-5.pdf

31 dec 2015 ... Kadrovska komisija. Kadrovsko komisijo sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik, Keith Charles Miles, Uroš Slavinec, Marko. Voljč, Drago ...

Letno poročilo 2004 KD Group, finančne družbe, d. d. - KD dd

http://www.kd-fd.si/subpages/getfile.php?action=getfile&file=data%2Ffiles%2F1412930357.pdf&filename=Letno poro%C4%8Dilo 2004 KD Group%2C finan%C4%8Dne dru%C5%BEbe%2C d. d..pdf

družbe s stvarnimi vložki so vpisali in vplačali delničarji družbe KD Investments d.d., ki so v roku sprejeli javno ... Sergej Racman – namestnik predsednika.

REVIDIRANO LETNO POROČILO 2016 - Prva Group

http://www.prvagroup.eu/docs/Letno-porocilo-SLO-2016-final.pdf

LETNO POROČILO 2016. 1. UVODNA BESEDA UPRAVE. Prva group je s svojimi družbami eden vodilnih ponudnikov produktov zaščite dohodka v srednji in JV ...

Corporate Governance Policy of Petrol d.d., Ljubljana - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-eng/2018/reports/2018/corporate-governance-policy-of-petrol-d.d.-ljubljana---december-2018.pdf

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana tel.: 01 47 14 234 www.petrol.si. Vpis v sodni register: Okrožno sodišče ...

letno porocilo za leto 2oo8 - GBD

http://www.gbd.si/GBDWeb/Upload/Content/file/LetnaPorocila/Letno%20poro%C4%8Dilo%20GBD%20BPD%202008.pdf

Koroika cesta 5, 4000 Kranj, Stovenija. 04 280 1o oo ... GBD Gorenjska bonnoposredni5kr druiba d.d., Koro3ka cesta 33, Kranj ... KOPITARNA SEVNICA D.D..

Letno poročiLo za leto - Big Bang

http://media.bigbang.si/slovenija/letna_porocila/bigbang_letnoporocilo2010/big-bang-letno-porocilo-2010.pdf

mersteel, d. o. o.,), saj sta s tem obe podjetji pridobili. Breda terglav, direktorica ... tablice umrljivosti prebivalstva Slovenije 2000−2002, in. ○ rast plač zaradi ...

LETNO POROČILO za leto 2016 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/LP2016.pdf

8.2.13. Skrb za zaposlene, upokojence in druge skupine, ki so povezane s podjetjem . ... Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... Druge premoženjske pravice pa v dobi trajanja pogodbe (programski paketi za ...

letno poročilo za leto 2016 - ZTM

http://www.ztm.si/uploads/files/porocila/Letno_porocilo_ZTM_za_leto_2016.pdf

varilec vrečk, oksimeter, termometer, stresalnik, polnilna stojala za pipeto, tehtnica z ... 10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ. 60.962. 2. 00656 MC MEDICOR.

Letno poročilo CSD za leto 2016

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-2-2017-porocilo-csd.pdf

31 dec 2016 ... Naziv CSD: Center za socialno delo Domiale. ... CSD Litija je v Ietu 2016 obravnaval 23 primerov nasilja v druéini. V obravnavo je bilo.

LETNO POROČILO za leto 2018 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2019/04/www.gvo.si-gvo-letno-porocilo-2018.pdf

1 mar 2019 ... 37. 8.2.13. Skrb za zaposlene, upokojence in druge skupine, ki so povezane s podjetjem . ... Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... v dobi trajanja pogodbe (programski paketi za računalniško.

Letno poročilo MO za leto 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Dokumenti/LP_MO_2017.pdf

10 maj 2018 ... pred vami je Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2017. ... Dan civilne zaščite, Konferenca Recall ter Bogatajevi dnevi zaščite in ...

LETNO POROČILO za leto 2015 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/LP2015.pdf

Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... b. Osnove za izdelavo računovodskih izkazov. Računovodski izkazi družbe so pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja. ... neodvisni od obdobja službovanja.