Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije

vzhodna Evropa ‒ Vzhodna Evropa zahodna Evropa ‒ Zahodna Evropa jugovzhodna Evropa ‒ Jugovzhodna Evropa južna Evropa ‒ Južna Evropa severna ...

Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije - Sorodni dokumenti

Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/krajse_dr-Drago-Kladnik_Zemljepisna-imena_januar2015.pdf

vzhodna Evropa ‒ Vzhodna Evropa zahodna Evropa ‒ Zahodna Evropa jugovzhodna Evropa ‒ Jugovzhodna Evropa južna Evropa ‒ Južna Evropa severna ...

(iz)govor - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Gradivo%20Tivadar%20Lektorsko%202016.pdf

15 jan 2009 ... TIVADAR, Hotimir, 2003: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja. [281]–299. -- 2006: Slovenski medijski govor v 21. stoletju in pravorečje ...

krajšave - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/6-6-2017-krajsave-LDS_Verovnik_Dobrovoljc.pdf

PISNO PREGIBANJE KRATIC: Črkovalne kratice: Končnice in obrazila pišemo z malimi črkami, za vezajem, če se kratica govorno končuje na: (a) soglasnik ...

kratica - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Na%20kratko%20o%20kraticah_prosojnice.pdf

25 jan 2017 ... Z veliko pisana kratična imena lahko postanejo navadna lastna oz. občna imena in se potem temu primerno tudi pišejo, tj. z veliko začetnico.

PowerPointova predstavitev - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Kako%20govorijo%20na%C5%A1i%20mo%C5%BEgani%20in%20zakaj%20jim%20v%C4%8Dasih%20beseda%20ne%20ste%C4%8De%20-%20predstavitev.pdf

6 okt 2015 ... SNR, Nevropsihološka enota. UKC Ljubljana ... Dizartrija = motorična motnja govora, ki nastane kot posledica okvare centralnega ali ...

O strokovnem izrazju v golfu - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Golfska%20terminologija.pdf

slovenskega jezika (1936); Slovenski pravopis (1962; golf = športna igra, golfišče = igrišče za golf); ... /redko/ igrišče za golf; golfski – golfsko igrišče); Franc Verbinc, Slovar tujk (1971); Besedišče ... montanist, alpinist, skuterist, krosist.

Velika začetnica pri vzdevkih - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/krajse_dr-Drago-Kladnik_Zemljepisna-imena_januar2015.pdf

geografski pojav zunaj območja, kjer ima ta jezik status uradnega jezika, in se razlikuje od imena v uradnem jeziku ali uradnih jezikih območja, kjer je ta objekt ...

Slovar slovenskega knjižnega jezika - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Sinonimija_Jerica%20Snoj%20za%20LdS_oktober%202018.pdf

17 okt 2018 ... TRAVNIŠKA bekica, bodalica, ćužka, kukavica, marjeta … TROPSKA agava, arašid, areka, bambus, indigovec … VODNA alga, bićek, bobovec ...

Lektorski pogled na novinarske izdelke - Lektorsko društvo Slovenije

http://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Povzetek%20jezikovne%20delavnice%20za%20novinarje_oktober%202017%281%29.pdf

4 okt 2017 ... današnjem času, ko je vse podrejeno samo denarju in zniževanju stroškov, ... medijih spodriva obliko s predpono za-, začeti, medtem ko je v ...

Janez Keber SLOVAR SLOVENSKIH ... - Lektorsko društvo Slovenije

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/LDS_Irena%20Stramljic%20Breznik_frazemi.pdf

lizati komu pete. < ne bodi ga treba. <. 2. Kaj s primeri besed? Idiomatska beseda. PROTI frazem. (izpeljanka, zloţenka) < pretvorba frazema s spremembami.

PWeiss -- Zloženke v pravopisu 2013-11-17d - Lektorsko društvo ...

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/PWeiss%20--%20Zlo%C5%BEenke%20v%20pravopisu%202013-11-17d.pdf

Zloženke v pravopisu. Peter Weiss [[email protected]]. 2013-11-17d. [◼ podredne zloženke (pisane brez vezaja): literarnozgodovinski (< literarna ...

Pomišljaj in vezaj v Slovenskem pravopisu, 1994 - Lektorsko društvo ...

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Peter%20Weiss,%20Pomi%C5%A1ljaj%20in%20vezaj%20v%20Slovenskem%20pravopisu,%201994%281%29.pdf

(nestični in stični) pomišljaj in za deljaj, ki je enak vezaju. Pisanje npr. s strojem pisca, že iz šole nevajenega razlikovanja med pomišljajem in vezajem, spet ne ...

Diapozitiv 1 - Planinska zveza Slovenije

https://www.pzs.si/javno/dokumenti/kvgn%20pzs/KVGN_PZS-GROBI_POSEGI_V_OKOLJE-Kako_ravnati_ko.pdf

e pošta: [email protected]. KORAK 4: - OBVESTI OBMOČNO PLANINSKO DRUŠTVO. - ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE. - OBVESTI OKOLJSKE NEVLADNE ...

Diapozitiv 1 - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/POSVETI/but_MS%202015.pdf

9 mar 2015 ... Mesec oktober – mesec požarne varnosti. • Literarni in likovni natečaji, otroški bazar. • Državni koordinacijski organ za izdelavo ocen tveganj.

Diapozitiv 1 - Združenje Hematologov Slovenije

https://www.hematologija.org/admin/files/news/pics/file/Flisar%20Z%20p07.pdf

Primerjava rezultatov dveh analiznih metod. Proste lahke verige: Monoklonski imunoglobulin. M. Proteinogram: Monoklonski zobec ...

Kronika Slavističnega društva Slovenije - Slavistično društvo Slovenije

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/01/Kronika47_68_2005-2006_Hladnik.pdf

podpisani o sovpadanju popularne glasbe in literature v 20. stoletju [...]. (((Poleg tega vse ... Marko Marinčič, Grška književnosta arhaične dobe, Zgodovinski, problemski in ... Mokrin-Pauer pa svojo pesniško zbirko Modrice. Pogovor bo ... Ljubljani in se že vrsto let posveča študiju religij in mitologij Evrope in Azije. Sodi med ...

Metulji Slovenije - Prirodoslovno društvo Slovenije

http://www.proteus.si/wp-content/uploads/2015/07/Metulji_Slovenije.pdf

18 sep 2015 ... Življenjski razvoj jajčece (ovum) gosenica (larva) buba (pupa) odrasel metulj (imago) popolna preobrazba. Foto: Kars Veling. Foto: Kars Veling.

10 LET - CITRARSKO DRUŠTVO SLOVENIJE

http://www.citre-drustvo.si/_download.php?id=442

7 dec 2009 ... še ena zbirka. Vsem članom CDS-ja ... Samospev Vrba na Strniševo besedilo sklada- telja Gregorja ... pranistka Elvira Hasanagić (Zrejlo je žito, Nocoj pa, oh, nocoj ter ... pesmi Zvezdnata noč s poudarki na tremolu, sodobne ...

Društvo za marketing Slovenije

https://assets.website-files.com/5bd6cecc10ba2a724f7b2f22/5bf687330627e743d5f94329_dms_2008-2009.pdf

Društvo vodi 9-članski upravni odbor, njegovi člani za man- datno obdobje 2008–2011 so: Tomaž Arh. Uroš Cvetko. Sašo Dimitrievski. Ladeja Godina Košir.

SNG - Slavistično društvo Slovenije

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/01/zbornik2013.pdf

Ana Ptičar Narobe svet v prevodih. Maja Šturm Slovenci v ... Potem ko je bila leta 1937 v Weimarski republiki lužiščina v javnosti prepoveda- na in so bili njeni ...

••/ t L I/ v L - Arhivsko društvo Slovenije

http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/Arhivi_p/Arhivi_2002-1.pdf

zakon sprejel 14. februarja 1966, Republiški zbor Skupščine ... manjšo posest in prinos dohodkov od davščin te posesti. ... Ob upravljanju imetja oblasti je bila v.

Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline - Lektorsko ...

https://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Peter%20Weiss,%20Kategorija%20zivosti%20v%20govorih%20spodnje%20Zadrecke%20doline,%202013%281%29.pdf

1 mar 2014 ... strokovni rabi obravnavamo tudi kot neživa: raketa je dosegla Merkur poleg ... štedilnik na trda goriva (tovarne Gorenje); ˈkiperˈbuš -a trajno ...

Vulkani - Prirodoslovno društvo Slovenije

https://www.proteus.si/wp-content/uploads/2016/11/proteus-februar-za-low2012.pdf

244 Uvodnik. Tomaž Sajovic. 247 Vulkanologija. Vulkani. Polona Kralj. 255 Naravoslovje v šoli. Merjenje moči mišic nog. Andrej Dobovišek in Nataša Vaupotič.

Viri št. 32 - Arhivsko društvo Slovenije

http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/Viri_p/Viri_32.pdf

Theodorja Hertzla) in prvi izraelski ministrski predsednik ter obrambni ... jugoslovanski maršal in politik, dosmrtni predsednik SFRJ. 43 ... Weizman Chaim, 13. Z.

Viri no. 37 - Arhivsko društvo Slovenije

http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/Viri_p/Viri_37.pdf

Marija Podrekar, poznejša tašča sodnika Julija Polca , je spoznala oče- ... Član Meščanske korporacije je postal oče 24. maja 1887, v občinsko zvezo je bil pa sprejet ... Berce 45, Kersnik Anton in Jože , Kranjec Milko, Pfeifer Viljko, Premerstein J., Bergant ... mož je bilo postavljeno pred sodišče v Pragi , obtoženih veleizdaje ...

PDF za prenos - Slavistično društvo Slovenije

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/10/SSK-2019-zbornik-splet-2019_web.pdf

3 okt 2019 ... Slovenski jezik in njegovi sosedje. Uredila. Matej Šekli in Lidija Rezoničnik. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. Ljubljana 2019 ...

Letni {f ' - Arhivsko društvo Slovenije

http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/Arhivi_p/Arhivi_2007-2.pdf

Glcnt! , hh ~k(! {[ dlll t l. Letni {f ' li rl 1 ( . e /Jlj e. lJubi/mw '(J07 ... dohodek. Če izločenih spisov niso mogli pro- dati, jih je bilo sodišče dolžno uničiti. Podaljšan rok hrambe ... ne gospode: cesarjev, deželnih stanov, papežev (bu-.

Revmatik - Društvo revmatikov Slovenije

https://www.revmatiki.si/o-drustvu/dejavnosti-drustva/revmatik-in-druge-publikacije/?download=4718

Bioterme Mala Nedelja. 20 % popust na redni cenik kopaliških storitev v Termalnem parku Bioterme, in sicer za po- poldansko in celodnevno kopanje za odrasle.

Smo to, kar jemo? - Društvo revmatikov Slovenije

http://www.revmatiki.si/wp-content/uploads/2019/07/revmatik_december_51_2018.pdf

Za otroke. V Modri, Zeleni in Beli dvorani hotela ... zob, prvi pomoči pri opeklinah, možganski kapi, krvavitvah, ... 20 % popust na redni cenik kopaliških storitev.

RAK MOD - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

http://www.onkologija.org/wp-content/uploads/2017/04/Rak-Mod.pdf

Bolezenski znaki raka mod so odvisni od razširjenosti bolezni. Pri več kot polovici obolelih ... zdravniku, a ni bil pruh, ampak povečana bezgavka. Na modu pa.

INFORMATOR št.17 - Društvo paralitikov Slovenije

http://www.drustvo-paralitikov.si/wp-content/uploads/2016/02/INFORMATOR-%C5%A1t.17.pdf

PREDNOVOLETNO SREČANJE. V soboto 05.12.2015 – na Miklavžev večer smo se ponovno zbrali na prednovoletnem srečanju v gostišču Frfrav v Krašcah pri.

Hladnikia - Botanično društvo Slovenije

http://botanicno-drustvo.si/files/2019/03/HLADNIKIA_35-2015.pdf

semenk je Mala flora Slovenije (MARTINČIČ & al. ... bazi FloVegSi (Favna, flora in vegetacija Slovenije) Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC. SAZU, po ...

Kronika - Slavistično društvo Slovenije

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/01/Kronika24_46c_2001-2004.pdf

Polona Kekec je obravnavala literarno delo Prenner-jeve, kar je bila tudi njena diplomska ... Če četrta kolegica ne bi tisti dan zbolela, bi bilo na polici šest ... razveselila odlična gosta iz Slovenije, šansonjerka Vita Mavrič in pianist Mojmir Sepe.

prijavnica - Društvo psoriatikov Slovenije

https://www.drustvo-psoriatikov.si/images/prijavnica_apartmaji_2020_-_termini.pdf

27 nov 2019 ... Društvo Psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, osebne podatke obdeluje v namen obdelave prijav in razporeditve terminov ...

UVEITIS - Društvo revmatikov Slovenije

http://www.revmatiki.si/wp-content/uploads/2012/03/UVEA.pdf

Očesna klinika, Ljubljana. Približno 25 ... očesa (šarenica ali iris), se stanje imenuje iritis, vnetje ... Zapleti, kot so zvišan očesni pritisk (glavkom), motna očesna.

RAK MOD - društvo uroloških bolnikov slovenije

http://www.dub.si/wp-content/uploads/2018/10/Rak-Mod-DOBS_.pdf

Rentgenska preiskava prsnega koša (RTG pc) nam pokaže morebitni razsoj bolezni v pljuča in medplučje. • Računalniška tomografija (CT) trebuha in prsnega ...