Poročila – statistika iz elektronske Zemljiške knjige (eZK)

7 jun 2013 ... Poročila – statistika iz elektronske Zemljiške knjige (eZK). Popolna prenova zemljiške knjige – uvedba informatizirane knjige (eZK) na podlagi novele Zakona o zemljiški knjigi ... 29.767 izbris. 2012. 402 vknjižena maksimalna hipoteka. 2.832 izbris ... Število vpisanih / izbrisanih nepravih stvarnih služnosti.

Poročila – statistika iz elektronske Zemljiške knjige (eZK) - Sorodni dokumenti

Poročila – statistika iz elektronske Zemljiške knjige (eZK)

https://www.stat.si/StatWeb/doc/sosvet/Sosvet_25/Sos25_s1898-2013.pdf

7 jun 2013 ... Poročila – statistika iz elektronske Zemljiške knjige (eZK). Popolna prenova zemljiške knjige – uvedba informatizirane knjige (eZK) na podlagi novele Zakona o zemljiški knjigi ... 29.767 izbris. 2012. 402 vknjižena maksimalna hipoteka. 2.832 izbris ... Število vpisanih / izbrisanih nepravih stvarnih služnosti.

Primer rednega izpiska iz Zemljiške knjige - Pravnica.net

https://www.pravnica.net/literatura/n/2010/02/9620a54ea72edcd04381506222737fdf/primer-rednega-izpiska-iz-zemljiske-knjige.pdf

02112-1235/2006-3 se zaradi vpisa/izbrisa poočiti sprememba obremenjenih parcel. 2. 7 73/2007. 07.02.2007 poočitev. List Cz - Drugi vpisi NI ZAPISOV.

izpisi iz zemljiške knjige - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/11.-tocka-priloga-izpisi-iz-zemljiske-knjige.pdf

18 okt 2017 ... Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: ... Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 29.4.2005se pri parc. št. 1134/4 k.o. ...

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 23.5.2019 - 10:29 ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Javne-objave/Javne-drazbe/TH/MP-Lipica/mp-lipica-najem-zk-1752-6.pdf

23 maj 2019 ... ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta. 12233745. 17.08.2010 09:00:00. 612 - zaznamba - urejanje prostora. Podrobni podatki o izvedenih ...

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 4.2.2019 - 10:28 ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Javne-objave/Javne-drazbe/TH/Slovenska-Bistrica/ZK-izpis.pdf

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 4.2.2019 - 10:28:48. Nepremičnina tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 13.2.2020 - 12:06 ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Javne-objave/Javne-drazbe/TH/Maribor-Trg-Leona-Stukla-10/Maribor_Trg-Leona-Stuklja-10_AJPES_JD_ZK_657-1746-15.pdf

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 13.2.2020 - 12:06:05. Nepremičnina tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe vir ID znaka: 2 - kataster ...

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13 ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/11.-tocka-priloga-izpisi-iz-zemljiske-knjige.pdf

18 okt 2017 ... Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 18.10.2017 - 13:22:25. Nepremičnina tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka:.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa - Univerza v ...

https://www.uni-lj.si/mma/redni_izpis_iz_zemljiske_knjige/2018110512455653/

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 5.11.2018 - 7:28:00. Nepremičnina tip nepremičnine: 3 - posamezni del stavbe vir ID znaka: 2 - kataster stavb.

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa ... - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/zk%20izpisek%20razpis%20%C5%A1tanjel%201009-1/2013112508300871/

25 nov 2013 ... 613 - druga zaznamba - stara ZK. 11590292. 01.06.2009 09:00:00. 612 - zaznamba - urejanje prostora. Podrobni podatki o izvedenih pravicah ...

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/20515103-001_IDZNAK_1977_368-5_0.pdf

Redni izpis iz zemljiške knjige čas izdelave izpisa: 16.9.2019 - 10:21:15. Nepremičnina tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster.

Elektronske knjige na portalu BIBLOS

https://www.rav.sik.si/images/pdf/e-viri/seznam_knjig_BIBLOS_04072019.pdf

Na stara leta sem vzljubil svojo mamo ... Belo se pere na devetdeset ... Angel pozabe. Maja Haderlap. 90. Poglej. Deset kratkih vdihov. K. A. Tucker. 89. Poglej.

Razvoj elektronske knjige gostov z urejevalnikom rezervacij za ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2902/1/63080017-ALEKSANDER_BE%C5%A0IR-Razvoj_elektronske_knjige_gostov_z_urejevalnikom_rezervacij_za_manj%C5%A1e_nastanitvene_objekte.pdf

števila in odlocanje o nadaljnjem razvoju. Kljucne besede: recepcijska programska oprema, elektronska knjiga gostov, urejevalnik rezervacij, eGost.

V izboru UGODNOSTI so članom Sveta knjige na voljo ... - Svet knjige

http://www.svetknjige.si/downloadfile.ashx?fileid=30989

03 426 42 08 ali [email protected] www.slg-ce.si ... 01 252 15 11 www.drama.si, blagajn[email protected] ... vsak delavnik od 12. do 18. ure pri blagajni MGL.

Zgodovina knjige skozi knjige - Bukla

https://www.bukla.si/doc/product/zgodovina-knjige-skozi-knjige.pdf

5 egipčanske knjige na papirusu: Anijeva knjiga mrtvih. 22. Drugo poglavje. 24. VZHODNE POTI. 6 Razvoj izdelave knjig na kitajskem: bambusovi trakovi iz ...

Czesław Miłosz: Toda knjige Toda knjige bodo na policah, resnična ...

http://www.marsowci.net/wp-content/uploads/2015/07/marjetka_krapez_100knjig.pdf

60. Viktor Pelevin: Čapajev in Praznota. 61. Gabriel García Márquez: Ljubezen v času kolere. 62. Nikolaj Lilin: Sibirska vzgoja. 63. Carlos Maria Dominues: Hiša ...

Elektronske komponente

http://mikroelektronika.elfak.ni.ac.rs/files/Predavanja_02.pdf

pn spoj. Formiranje pn spoja. (informativno). Elektricne karakteristike. Driftovske brzine elektrona i šupljina, pokretljivost. Unutra silicijuma elektroni i šupljine se, ...

Elektronske karte - UniZd

http://www.unizd.hr/portals/1/nastmat/elektronicka/predavanje_4.pdf

Maptech, Chart Kit, Laser Plot, NDI-CHS, ARCS) skaniraju pomorske navigacijske karte koje su izradile americka agencija NOAA (National Oceanographic and ...

elektronske preglednice - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/Situacija2Lekt.pdf

Krožni (tortni) grafikoni prikazujejo deleže posameznih ... Za podatke iz učne vaje na začetku tega poglavja izdelajte tortni diagram s prikazom mesečnega ...

Elektronske ovratnice - Dog Trace

http://www.dogtrace.si/pdf/DogTrace-Katalog2010-SLO.pdf

D-mute – ovratnica proti lajanju. Način delovanja. Aktivira se avtomatično ob lajanju, tuljenju in renčanju. Z lahkoto nastavimo stopnjo jakosti impulza ter odzivni ...

struktura elektronske oblike - UJP

https://www.ujp.gov.si/DocDir/Delovna%20podrocja/Struktura%20XML/Struktura%20elektronske%20oblike_verzija%200%203.pdf

številka računa/podračuna proračunskega uporabnika; lahko je ... DUNS. Plačnik se identificira z DUNS kodo. NE. Bančna partija – identifikacija. 35 znakov.

Storitev elektronske hrambe dokumentov - ZZI d.o.o.

https://www.zzi.si/e_files/news/eHrambaPredstavitev.pdf

Platforma za verodostojno hranjenje elektronskih dokumentov. • Omogoča avtomatsko, a varno vlaganje iz različnih sistemov ter poljubnih vmesnikov. • Dokumenti in ... Vodenje verzij dokumentov, prilog in map. • Ločeno vodenje obveznih ...

telemach - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku ...

http://www.ekip2.me/download/tipski/0102-5418-1%20TELEMACH%2016082016.pdf

internet paketa, kao i upload/download brzina u okviru paketa (odnosi se samo na buduće ... D3 GO usluga je dostupna korisnicima Trio i Duo NET paketa.

eZdravje – elektronske rešitve za učinkovitejše zdravstvene ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MZ/DOKUMENTI/41a7b38d56/zapis_zlozenka_ezdravje.pdf

podpora.ezdrav.si ali preko elektronskega naslova [email protected]. Več o projektu eZdravje pa si lahko preberete na ezdrav.si. Projekt eZdravje delno ...

Elektronske rešitve - Fakulteta za strojnistvo / laboratoriji

http://193.2.78.22/ventil/revije/2018/ventil-24_2018_4.pdf

Korekcijska očala v ... Slovenski zgodbi o uspehu 2017/18 na področju uporabe HPC- (ARCTUR) . ... letu 2015 je dosegla 1. mesto in v letu 2017 3. mesto.

elektronske novice - Planinska zveza Slovenije

http://www.pzs.si/javno/enovice/2013-08-01-pzs_e-novice_31-2013.pdf

1 avg 2013 ... ('Na Turi', 48. ovinek ceste na Vršič). Vabljeni! Prikaži več >>. 1. 8. 2013, Izdelek tedna - zemljevid Storžič - Košuta 1 : 25.000. V tednu od 1 do ...

Kako pisati elektronske strukturne formule - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/5-241-245.pdf

pojmovi kao što su formalni naboj, rezonancija i hibridizacija, dobije se prikaz koji vrlo dobro opisuje i građu i oblik molekule. Ključne riječi. Lewisove formule ...

Pooblastilo za uporabo elektronske banke NLB Proklik Podjetje

https://www.nlb.si/proklik3

Obr.: NLB Proklik 3 (marec 2016) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake ne ...

Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske ... - RIS

http://www.ris.org/uploadi/editor/1320337836Clanek_e-demokracija_NVO_sektor_Slovenija_EU-koncna.pdf

Simon Delakorda, univ. dipl. pol. in Matej Delakorda, univ. dipl. soc. (Zavod Inštitut za elektronsko participacijo – INePA) www.inepa.si. Povzetek. V prispevku je ...

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE ... - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:ac11ccdc-556a-4bae-9f48-a6d556a76b6e/PK_SPOG_Splosni_pogoji_za_placilne_kartice.pdf

15 apr 2019 ... klasično Mastercard, klasično Visa, zlato Visa in kreditno Visa kartico določen kot datum za poravnavo obveznosti; če je dan, ki je osem dni ...

Elektronske novice s področja nalezljivih bolezni in ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_2019_april.pdf

2 apr 2019 ... Alenka Trop Skaza. Simona Uršič. Marko Vudrag. Boris Kopilović ... Marta Košir. Alenka Kraigher. Peter Otorepec. Lucija Perharič. Nina Pirnat.

Spoštovani uporabnik/ca elektronske banke Podjetje Google je v ...

https://www.gbkr.si/files/files/118/file/chrome.in.java.pdf

V seznamu poiščite Comtrade. DigSig plugin in ga omogočite. Lep pozdrav,. Služba za pomoč uporabnikom elektronske banke, telefon: 04/2084 312, e-mail: ...

Elektronske cigarete - navodila službam za pomoč pri opuščanju ...

https://zv-slo.si/wp-content/uploads/2016/03/Elektronske-cigarete-navodila-slu%C5%BEbam-za-pomo%C4%8D-pri-opu%C5%A1%C4%8Danju-kajenja.pdf

Elektronske cigarete in službe za pomoč pri opuščanju kajenja. Priporočila za ... e-tekočino, kjer se cene navadno začnejo nekje pri 3 funtih (4 €) za 10 mililitrov.

Stališča učencev, učiteljev in staršev do elektronske redovalnice ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2009_4/pirc.pdf

ki od šolskega leta 2007/2008 omogoča staršem na šolah, ki so se za to odločile, varen elektronski vpogled v ocene in izostanke svojih otrok, sčasoma pa bo ...

Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike ...

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Navodila%20o%20preverjanju%20podobnosti%20vsebine%20elektronske%20oblike%20zaklju%C4%8Dnega%20dela%20z%20drugimi%20deli.pdf

zaključnih del v elektronski obliki v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (v nadaljevanju DKUM). 1 Preverjanje plagiatorstva na UM (delovno gradivo). (2012).

Microsoft Outlook - Navodila za nastavitev odjemanja elektronske ...

https://www.novisplet.com/Navodila-outlook.pdf

www.novisplet.com. Navodila za kreiranje e-mail računa. 1. Kliknite Orodja / Tools > Nastavitve računov / Accounts Settings. 2. Izberite zavihek E-Pošta / E-Mail ...

Vzpostavite stik preko elektronske pošte, PDF - Zdravstveni dom ...

https://www.zd-ravne.si/component/rsfiles/preview?path=uporabna-gradiva%252Fobv-e-posta.pdf

Splošna ambulanta 1 Mežica (Tamara Gruić, dr.med., spec.) Splošna ambulanta 2 Mežica (Maruša Lesjak Triplat, dr.med., spec.) ... [email protected].