ZAKON O KATASTRU NEPREMIČNIN

Evidentiranje (vpis ali izbris) parcel in stavb ob državni meji ... že vzpostavljena etažna lastnina), iz zemljiške knjige pa se opravi prenos sprememb podatkov o ... določitev območja stvarne služnosti in območja stavbne pravice,. V poseben sloj ...

ZAKON O KATASTRU NEPREMIČNIN - Sorodni dokumenti

ZAKON O KATASTRU NEPREMIČNIN

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/387653?disposition=inline

Evidentiranje (vpis ali izbris) parcel in stavb ob državni meji ... že vzpostavljena etažna lastnina), iz zemljiške knjige pa se opravi prenos sprememb podatkov o ... določitev območja stvarne služnosti in območja stavbne pravice,. V poseben sloj ...

OSNUTEK 26.4.2019 II. BESEDILO ČLENOV ZAKON O KATASTRU ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/387654?disposition=inline

26 apr 2019 ... v kataster nepremičnin oziroma izbris podatkov iz katastra nepremičnin, ... služnosti, s katero je stvarna služnost vpisana v zemljiško knjigo, podatke o številki ... (3) V kataster nepremičnin se iz zemljiške knjige prevzemajo ...

geodetske evidence glede na zakon o evidentiranju nepremičnin - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/strokovni_izpiti/msgeo/GEODETSKE_EVIDENCE.pdf

parcelne številke in katastrsko občino parcel, ki se jim ureja meja, ... Podatki o GJI so javni in vsakdo ima v skladu z zakonom proti plačilu takse vpogled v zbirke ...

O katastru i zemljišnim knjigama - Uređena zemlja

http://www.uredjenazemlja.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uredjena_brosura_final_web.pdf

11 srp 2018 ... putem OSS-a i sustava e-Građani ... Izvadak iz baze zemljišnih podataka (BZP). // Uvid u ... Kako i gdje mogu dobiti zemljišnoknjižni izvadak?

Avstrijske izkušnje v katastru z vidika pooblaščenega geodeta

http://dgg.si/wp-content/uploads/2017/06/1-04_GD2017_Dominik_Mesner-Pooblasceni-geodet-v-Avstriji-kataster.pdf

Kako kvaliteten je digitalni katastrski načrt v Avstriji? za skupno pribl. 10,5 mil. zemljiških parcel velja: - mejni kataster: pribl. 15%. (pravno veljavne meje).

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Biot%20Savarov%20zakon,%20Amperov%20zakon.pdf

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

zakon zakon - JP Autoceste FBiH

http://www.jpautoceste.ba/doc/Zakon_o_bezbjednosti_saobracaja.pdf

(5) Ako se vozilom obavlja organiziran prijevoz djece, vozilo mora biti obi- ... cikla bez bo~ne prikolice, koje je zaustavljeno na kolovozu/kolniku, obilje`iti po-.

Registra nepremičnin (REN)

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/struktura/REN_struktura_ASCII_03042018.pdf

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana. T: 01 478 48 00. F: 01 478 48 34. E: [email protected] www.gu.gov.si. Struktura podatkov. Registra nepremičnin (REN).

Poročilo - Trg nepremičnin

http://www.trgnepremicnin.si/podatki/dokumenti/porocila/Letno_porocilo_za_leto_2016.pdf

»Zelene Jarše«, 101 nadstandardno, oskrbovano stanovanje v Murglah in. 132 stanovanj v naslednji fazi skladovega projekta »Zeleni gaj«. Stanovanja v.

Register nepremičnin - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zlozenke/Register-nepremicnin.pdf

REGISTER NEPREMIČNIN. (REN). Geodetska uprava Republike Slovenije - Urad za nepremičnine. Zemljemerska ulica 12, Ljubljana ...

trgoskop - Trg nepremičnin

http://www.trgnepremicnin.si/podatki/dokumenti/predstavitve/Trgoskop_NMesner.pdf

7 jul 2011 ... Vsebina. 1. O Trgoskopu. 2. Podatki. 3. Kaj omogoča Trgoskop. 4. Pregled funkcionalnosti. 5. Dostop do aplikacije. 6. Primer uporabe ...

REGISTER NEPREMIČNIN

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Izobrazevanja/Izobr_geodetov_po_ZgeoD1/Gradiva_2007/REN.ppt.pdf

Zakaj popis in register nepremičnin? Zemljiška knjiga. Zemljiški kataster. Kataster stavb nova evidenca. Kaj je nepremičnina? Nepremičninski sistem ?!

Trgoskop 2 - Trg nepremičnin

http://www.trgnepremicnin.si/media/trgoskop2.pdf

Vključitev iskalnika po občini. 2. Popravek zamika datuma pri izvozu v xls datoteko. 3. Izvoz dodatnih podatkov v xls datoteko. – Pri kupoprodajnih poslih (ddv, ...

Seznam upravljavcev nepremičnin - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Nepremicninske_evidence/Upravljavci_nepremicnin/Seznam_upravljavcev.pdf

Sončna pot 14A. 6320 Portorož - Portorose. 5055393 ... Dijaški dom Nova Gorica. Streliška pot 7. 5000 Nova ... Osnovna šola Medvode. Ostrovrharjeva ulica 4.

Cenitev nepremičnin - Pomurka

http://www.pomurka.si/images/02_st_250_2009_cenitev_nepremicnin.pdf

29 avg 2009 ... Zemljišče kompleksa leži ob magistralni cesti Murska Sobota – Rakičan ... Predmet cenitve so naslednja stanovanja na lokaciji v Murski Soboti: Zap. ... (npr. v stavbi tržimo s prodajo pijač, oddaja skupnih prostorov stavbe).

Identifikacijske oznake nepremičnin - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zlozenke/Identifikacijske-oznake-nepremicnin.pdf

naslov stavbe, če je stavbi določen,. - številko stanovanja ali poslovnega prostora in številko stavbe (z oznake nad vhodnimi vrati),. - parcelno številko,. - lastnika ...

prodaja nepremicnin v k o 38 Grad - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Javne-objave/Neposredne-pogodbe/VK/prodaja_nepremicnin_v_k_o_38-Grad_P.pdf

potencialni kupec za odkup njenega deleža obeh nepremičnin obrniti na stečajnega upravitelja Jan Veljka, e- mail: [email protected], tel. št.: 04-506-22-20 oz.

2 trg nepremičnin - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/rojnic629.pdf

18 jun 2010 ... Hrvaški nepremičninski trg se je začel razvijati v devetdesetih letih ... CentarNekretnina je vodilni oglasnik za nepremičnine na Hrvaškem.

Zavarovanje stanovanjskih nepremičnin in premičnin - NLB

https://www.nlb.si/splosni-pogoji-paketdom

12 apr 2013 ... zavarovalnica je Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, ... možne škode oziroma stroškov (zavarovanje na prvi riziko). ... 12. člen - PRIJAVA OKOLIŠČIN, KI SO POMEMBNE ZA OCENITEV NEVARNOSTI.

REGISTER NEPREMIČNIN (REN) EVIDENCA TRGA ...

https://www.gzs.si/pripone/GZS_marec%20GURS%20MITROVIC.pdf

Javni vpogled v ETN. • Izkazujejo se podatki kot so jih posredovali posredovalci – nepregledani in kakovostno neobdelani (napake in lažne prijave se izkazujejo).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA »PRODAJA NEPREMIČNIN«

http://www.rlv.si/si/files/default/Dezinvestiranje/Parkirna%20mesta%20v%20objektu%20Razgledi%20ob%20Paki%20-%20Razpisna%20dokumentacija.pdf

31 okt 2018 ... Intabulacijska klavzula. 9. člen. Prodajalec: HTZ VELENJE, I.P., d.o.o., Partizanska ceste 78, 3320 Velenje, matična št.: 1470647000, izrecno in ...

Projekt posodobitve evidentiranja nepremićnin ct

http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_PodProjD_2002.pdf

Prevzem podatkov: Vsi podatki potrebni za interpretacijo (digitalni orto foto naćrti, topografske ... Vrednotenje oznaćenih meja parcel (preverjanje pravilnosti interpretiranih meja ... interpretacijo so bili letalski posnetki iz leta 1996. Podroćje je ...

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SURS

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8168

prvič, in je zato ob prodaji potrebno plačati davek na promet z nepremičninami. Praviloma je rabljeno stanovanje staro več kot tri leta. Za izračun indeksa niso.

osnovne informacije o trgoskopu - Trg nepremičnin

http://www.trgnepremicnin.si/dokumenti/navodilaTRGOSKOP.pdf

Vpiše se ime ali šifra katastrske občine. 3. Občina. Vpiše se ime občine ali pa se jo poišče s pomočjo iskalnika (lupa). 3. Parcelna številka. 4. Namenska raba.

Strategija upravljanja nepremičnin ŠOU v Ljubljani

https://www.sou-lj.si/sites/default/files/strategija_upravljanja_neprimicnin_sou.pdf

30 maj 2014 ... Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) ima v lasti veliko ... v enakomernem deležu deli z Mestno občino Ljubljana (MOL). V teku ... študentske prehrane in Info točka Zavoda ŠOU Šport, ki del tega ... Objekt na Borštnikovem trgu 2 je bil zgrajen leta 1880, skladišča na dvorišču so bila.

trg nepremičnin v sloveniji - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Hancic-Gea.PDF

ZK. Zemljiška knjiga. ZLAN. Združenje lastnikov nepremičnin. ZN. Zakon o ... ZK izpisek, ki je usklajen z ročno vodeno zemljiško knjigo lahko dobimo takoj,.

Onesnaževanje okolja in vrednost nepremičnin

https://posvetnepremicnine.gzs.si/pripone/oei37186d18429.pdf

SSKJ: vžgano znamenje na čelu pobeglih sužnjev in hudodelcev – zaznamovanost. Stigma je neugoden vpliv: – na vrednost,. – na okoljsko sprejemljivost in.

Iskanje nepremičnin – Danube Compass

http://si.danubecompass.org/archives/situations/iskanje-nepremicnin?lang=sl&pdf=1

Facebook: Stanovanjce, kje si? https://www.facebook.com/groups/195726830526565/. NEPROFITNA STANOVANJA. KAJ. Neprofitna stanovanja so na voljo ...

Metodologijo vodenja in vzdrževanja Registra nepremičnin

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/REN/Gradiva/Metodolgija_REN_feb13_za_objavo.pdf

1 feb 2013 ... ... in geodetske pisarne. NEPREMIČNINA. Parcela. Del stavbe. Enote nepremičnin e ... REN prevzema oziroma ima vpogled v podatke o prebivališču fizične ... Javna uprava so vsi uporabniki v javni upravi. ... Aktivnost je zagotovljena skozi distribucijsko okolje geodetske uprave (http://prostor.gov.si/vstop/).

PREGLED OBDAVČITEV NEPREMIČNIN - FIABCI Slovenija

https://www.fiabci.si/docs/Arhiv-dogodki_leta_2013/5_PREGLED_OBDAVCITEV_NEPREMICNIN_z_razpravo_usklajena_2.pdf

14 maj 2013 ... 1 Na trgu stane točkovanje ene nepremičnine do 100 eur DDV. ... fizična oseba izplačuje najemnino fizični osebi, mora te dohodke ... vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.

Poročilo - Portal množičnega vrednotenja nepremičnin

https://www.mvn.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/Porocila/Letno_porocilo_za_leto_2013.pdf

Stanovanja na primarnem trgu so, če izvzamemo stanovanja iz nasedlih pro- jektov, ki ... le stanovanja v projektu »Situla«, ki so bila takoj dana v prodajo.

Sekcija za upravljanje nepremičnin - Posvet Poslovanje z ...

https://posvetnepremicnine.gzs.si/Portals/Portal-Posvet-Nepremicnine/vsebina/2017%20posvet/Zaklju%C4%8Dki%202017%20Upravljanje%20nepremicnin.pdf

14 nov 2017 ... števila oseb, ki uporabljajo posamezni del, vznemirjanje lastninske pravice ostalih etažnih lastnikov in na koncu tudi vse našteto izraženo v ...

POPIS NEPREMIČNIN JE ZAKLJUČEN - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/51/3/gv51-3_610-613.pdf

Republike Slovenije, imenovano Register nepremičnin (REN). ... S terenskim delom popisa nepremičnin smo na območju Republike Slovenije popisali 1 689 ...

NEPREMIČNINE IN DAVKI Brošura o obdavčitvi nepremičnin

https://www.racunovodstvo.net/pojasnila/priloga/10821/Brosura_o_obdavcitvi_nepremicnin.pdf

odplačna ustanovitev in odplačni prenos ali oddajanje v najem stavbne pravice,. • finančni najem nepremičnine,. • priznanje lastninske oziroma solastninske ...

Seznam cenilcev nepremičnin in premičnin - NKBM

https://www.nkbm.si/downloadfile.ashx?fileid=1918

17 feb 2020 ... DODOMA d.o.o.. 031 775 009 [email protected]. Maribor. Vzhodna SLO. DOMJAN Mateja. Legalite, Mateja Domjan s.p.. 031 231 139.