GEOMETRIJSKA KONSTRUKCIJA ARHIMEDOVIH DVOJČKOV

Slika 3: Podobna trikotnika . ... Slika 13: Ploščina kroga s premerom PQ . ... Pitagora je dokazal, da je formula Pitagorovega izreka dokazljiva na vsakem ... Višina na hipotenuzo razdeli hipotenuzo trikotnika na dva dela in trikotnik na dva ...

GEOMETRIJSKA KONSTRUKCIJA ARHIMEDOVIH DVOJČKOV - Sorodni dokumenti

GEOMETRIJSKA KONSTRUKCIJA ARHIMEDOVIH DVOJČKOV

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201703735.pdf

Slika 3: Podobna trikotnika . ... Slika 13: Ploščina kroga s premerom PQ . ... Pitagora je dokazal, da je formula Pitagorovega izreka dokazljiva na vsakem ... Višina na hipotenuzo razdeli hipotenuzo trikotnika na dva dela in trikotnik na dva ...

značilnosti, zapleti in bolezni dvojčkov features, disorders and ...

http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2017_4_24_204-210-izv.pdf

Ključne besede: dvojčki, večplodna nosečnost, bolezni dvojčkov, sindrom ... ter telesne značilnosti novorojenčkov. Enojajčna dvojčka sta istega spola in sta ...

Geometrijska optika

http://www.ss-prva-tehnicka-tesla-zg.skole.hr/uploads/media/vecernja/upload09032016/Geometrijska_optika.pdf

konkavno zrcalo konveksno zrcalo. Pri konstrukciji slike na konkavnom zrcalu uobičajeno se rabe karakteristične zrake (slika 4.): 1. Prva zraka upada na zrcalo ...

Geometrijska telesa - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=314296

Valj. Prizma. Piramida. Glede na obliko mejnih ploskev delimo geometrijska ... Prostornina (volumen) telesa V je enaka je številu kubičnih enot, ki zapolnijo telo.

Končna geometrijska vrsta

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2018/12/koncna-geometrijska-vrsta-0-1-145.pdf

5n. 4n. 4. Prvi člen geometrijskega zaporedja je1. Zapišite količnik in zadnji člen zaporedja, če je vsota prvih štirih členov tega zaporedja 40. 5. V naraščajočem ...

geometrijska pisava - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3492/3/Besedila_studenti4LP.pdf

različne vrste blaga, mreže, čipke in ročno izdelani kvačkani prtički, ki puščajo na podlagi unikatne odtise. Kdaj pa kosi materialov najdejo tudi svoje mesto na ...

Učni list - Geometrijska telesa.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/910_20110ab1fba1/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20telesa.pdf

odstotkov se po takem vrtanju zmanjša prostornina prizme? 23) Pokončni valj in pravilna štiristrana prizma imata enak plašč v obliki kvadrata s ploščino. 2.

geometrijska in harmonična vrsta - Presek

http://www.presek.si/23/1252-Cedilnik.pdf

ker je vsota vrste tedaj odvisna od kvalitete računalnika. Poskusimo biti zato malce bolj objektivni! Uvedirno delne vsote vrste (3):. Na splošno torej velja:.

Učni list - Geometrijska zaporedja.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/675_f059fbb98d3b/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20zaporedja.pdf

a) Določite naslednja dva člena tako, da bo zaporedje aritmetično. Kateri člen tega zaporedja ima vrednost 105? Izračunajte vsoto prvih 50 členov tega ...

Geometrijska rešitev kvadratne enačbe

https://www.zrss.si/kupm2016/wp-content/uploads/geometrijska-resitev-kvad.pdf

Dopolnjevanje števila do popolnega kvadrata. • Upoštevamo obrazec za ploščino pravokotnika in zapišemo enačbo (9. r.): x·(x 4) = 21 x·(x 4) 4 = 21 4.

MATEMATIKA 9 GEOMETRIJSKA TELESA_PRIZMA NPZ NALOGA ...

https://www.makspecar.si/index.php/download_file/view/7860/1258

c) Izračunaj površino danega kvadra ABCDEFGH. NALOGA 2: ... b) Zapiši dolžine robov kvadra. c) Izračunaj ... Ploščina vsake mejne ploskve je 2 16 cm2 .

• GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI • KVADRAT IN PRAVOKOTNIK

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=853498

18 mar 2020 ... GEOMETRIJSKA TELESA IN LIKI. • KVADRAT IN PRAVOKOTNIK. 1. V delovnem zvezku Znam za več rešiš naloge na straneh 57 in 58.

Formule - geometrijska tijela - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/8-razred/05-Geometrijska-tijela/Formule-Geometrijska-tijela.pdf

Formule - geometrijska tijela - osnovna škola. Antonija Horvatek ... P = 4av. P. DP. = d. 1. · v pravilna četverostrana prizma. V = a3. O = 6a2. P. DP. = d · a kocka ...

Geometrijska tijela Geometrija prostora sustavno se obraduje u 8 ...

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/metodika/materijali/poliedri.pdf

formule za volumen su najcešece dane bez podrobnijeg objašnjenja zašto su upravo takve kakve jesu. Formula za obujam kvadra usvaja se nakon proucavanja ...

3.letnik - geometrijska telesa cGMatej Mlakar, prof. 1

http://matej.info/datoteke/2019.20/TestiNaloge/G4A/Naloge%20-%20geometrijska%20telesa.pdf

Valj. P. = 2πr2 2πrv. V. = πr2 · v. Stozec. P. = πr2 πrs. V. = πr2 · v. 3 ... Višina pokoncna prizme je 10cm, prostornina 120cm2, osnovna ploskev je enakokrak ...

geometrijska ponazoritev skrčenja dolžine in podaljšanja ... - Presek

http://www.presek.si/16/928-Razpet.pdf

žnica, projekcija, podobnost trikotnikov. Elektronska verzija: http://www.presek.si/16/928-Razpet.pdf c 1988 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

VALOVNI POJAVI IN GEOMETRIJSKA OPTIKA Hitrost svetlobe je v ...

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=601933

Hitrost svetlobe je v zraku večja kot v vodi. ... A Hitrost svetlobe in frekvenca ... Kako dolga je cev, če ima nastali zvok frekvenco 680 Hz? Hitrost zvoka v zraku je.

Datum: 3.4.2013 Geometrijska optika; Lom svetlobe; Totalni odboj ...

https://studentski.net/get/ulj_fmf_fm1_fi2_vaj_geometrijska_optika_lom_svetlobe_totalni_odboj_ravno_zrcalo_01.pdf

3 apr 2013 ... Datum: 3.4.2013. Geometrijska optika; Lom svetlobe; Totalni odboj; Ravno zrcalo;. 1.) Okrogel bazen s premerom 4 m in višino stranskih sten 1 ...

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/1994-01-2392-p1.pdf

sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki ... Zastava Republike Slovenije je belo-modro-rdeča sloven- ska narodna zastava ...

Konstrukcija kaplje - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2009-01-3808-p3.pdf

Vrišemo vzporednico k osi kaplje v oddaljenosti Aš, katere vrednost odčitamo iz grafikona. 3. Narišemo krožni lok z radijem Ri (njegovo velikost - (R;) - odčitamo ...

ispit iz »elementi konstrukcija i - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/pdf/ek1/elementi%20konstrukcija%20i%20-%2022.02.2005.pdf

Najbliži dvovojni trapezni navoj vretena ako je materijal vretena karakteristika 3.6, a sigurnost u odnosu na granicu elastičnosti 4? 3. Koliko je okreta ručice ...

ELEMENTI KONSTRUKCIJA I – II Kolokvij - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/pdf/ek1/teorija_i.pdf

korak navoja 3 mm. - korisna visina profila navoja 1,5 mm. 2. Nacrtajte u mjerilu dijagram deformacije vijak-podloga, ako je poznata sila pritezanja vijčanog.

4_Fizikalne karakteristike obodnih konstrukcija

https://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2019/10/4_Fizikalne-karakteristike-obodnih-konstrukcija.pdf

4 lis 2019 ... Vođenjem topline (kondukcija). ▫ Prijenos topline sa čestice na česticu. 2. Strujanjem topline (konvekcija). ▫ Prijenos topline plinovima ili ...

10.1. Konstrukcija i jednadzba elipse - Element

https://element.hr/artikli/file/971

Halleyev komet. Godine 1986. Halleyev komet priblizio se Suncu na udaljenost 0.587 AU.1 Putanja kometa je elipticna, s numerickim eks- centricitetom 0.967.

SOCIALNA KONSTRUKCIJA SEKSUALNOSTI - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Sirk-Nina.PDF

Prezgodnja ejakulacija. Funkcionalna disparevnija Disparevnija. Disparevnija. Funkcionalni vaginizem Vaginizem. Vaginizem. Netipična seksualna disfunkcija.

konstrukcija sončnega kolektorja - IC GEOSS

https://www.ic-geoss.si/wp-content/uploads/2019/03/Marki%C4%8D-Jure-Konstrukcija-son%C4%8Dnega-kolektorja.pdf

Steklo brez kaljenja stane 60 €, cena stekla enakih dimenzij, ki je kaljeno, ... kolektorji sledijo soncu in imajo s tem daljši čas delovanja. ... katero bo eden od senzorjev postavljen proti vzhodu, drugi pa proti zahodu. Slika ... folije na vsaki strani.

20_15_PZI konstrukcija – DU_IB_2015_10_30 - Dom starejših ...

http://dso-ilb.si/wp-content/uploads/2014/09/20_15_PZI-konstrukcija-DU_IB_2015_10_30-1.pdf

konstrukcije. Predpisane kvalitete posameznih materialov: − betoni so. C25/30 (MB30). − klasična armatura je rebrasto železo. S500N. − mrežna armatura.

Konstrukcija delovne mize s predali

http://www.scsl.si/files/strojna/srecanje_strojnih_sol_2013/strojni_tehnik/konstrukcija_delovne_mize_s_predali_-_ss_domzale.pdf

partov pohištvenih cevi. Ko je bil okvir ... potrebnega materiala za izdelavo: pohištvene cevi, vodila, varilne ... barva, itd... nato je sledil razrez pohištvenih cevi na.

Proračun i konstrukcija Stirling motora

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:830/datastream/PDF/view

Stirlingov motor za automobile [41] Slika 26. Dizel motor za automobile [41]. 7.3. Maziva i trenja. Na visokim temperaturama i tlakovima, kisik koji djeluje na vrući ...

Družbena in medicinska konstrukcija kontracepcije: primer ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_simetinger-gabrijela.pdf

Gabrijela Simetinger. Družbena in medicinska konstrukcija kontracepcije: primer prekinjenega spolnega odnosa doktorska disertacija. Ljubljana, 2015 ...

Gregor Tomc OSEBNA KONSTRUKCIJA REALNOSTI - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr13Tomc.PDF

brezzakonje ali lakota, je bilo to skregano z načelom višje pravičnosti, glede na avtoritativno moč faraonove besede pa je bilo takšno stanje nevzdržno .

Konstrukcija traktorskega priključka za razmetavanje silaže

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=110562

namenjen priklopu na zadnji tritočkovni priklop traktorja. Pogon valja razmetovalnika je izveden preko kardanske gredi s kombinacijo zobniškega in verižnega ...

fotografija kot posnetek in simbolna konstrukcija - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Zakrajsek-Sanda.PDF

1 ZGODOVINA FOTOGRAFIJE. »Še danes prenekateri fotograf zadržuje sapo, ko se na praznem kosu papirja prične kazati slika« (Hedgecoe, 1981: 23).

Konstrukcija televizijskega voditelja kot osebnosti - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/smolej-rok.pdf

UNIVERZA V LJUBLJANI. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Rok Smolej. Konstrukcija televizijskega voditelja kot osebnosti. Diplomsko delo. Ljubljana, 2016 ...

Diskurzivna konstrukcija Podsaharske Afrike v novicah - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_muraus-spela.pdf

Ključne besede: reprezentacija, diskurz, Podsaharska Afrika, negativne novice. Discursive construction of Sub-Saharan Africa in the news. People's perception ...

retrogradna konstrukcija podobe gibanja prebivalstva na ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_13_Makarovic_Retrogradna.pdf

154.000 prebivalcev. Če bi se torej število prebivalstva na Slovenskem gibalo v enakem ritmu oziroma vzorcu kot prebivalstvo celotne Evrope, bi se od 1.