Ugovšek, U., Varovanje podzemnih jam v Savinjski dolini. VŠVO ...

Ugotovila sem, da je jama Pekel bolj degradirana od Sneţne jame in da sta ... nekaterih jamah prirejajo tudi razne prireditve, kot so na primer ţive jaslice, ...

Ugovšek, U., Varovanje podzemnih jam v Savinjski dolini. VŠVO ... - Sorodni dokumenti

Ugovšek, U., Varovanje podzemnih jam v Savinjski dolini. VŠVO ...

http://www.vsvo.si/images/pdf/2014040942_Varovanje_podzemnih_jam_v_Savinjski_dolini_%28diplomska_naloga,_Ur%C5%A1ka_Ugov%C5%A1ek%29.pdf

Ugotovila sem, da je jama Pekel bolj degradirana od Sneţne jame in da sta ... nekaterih jamah prirejajo tudi razne prireditve, kot so na primer ţive jaslice, ...

Lesarstvo v Zgornji Savinjski dolini

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104627.pdf

Sibirski macesen, ki pa ga tukaj ni mogoče dobiti pa pripeljejo iz ... najdejo tudi Merkur, Topdom, nekatera večja gradbena podjetja ter samostojni obrtniki, ki se ...

Splavarji v Zgornji Savinjski dolini

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804916.pdf

Zanimiva pa je tudi pesem, ki jo je napisal star flosar z Ljubnega: Pesem: Taka,ko je moja žena, rečt ne smem, da ni nobena, ker ženske pač najbolj skrbi,.

Ženska odbojka v Savinjski dolini

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805215.pdf

občinskih tekmovanjih. Z odlokom občine Žalec se je ženska odbojka preselila v Braslovče, v. Šempeter ... Aliansa Šempeter. 12. Braslovče. 2. DOL-jesen. 10.

KOLESARSKE POVEZAVE V SAVINJSKI DOLINI

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104530.pdf

... staze za pešce in kolesarje in kolesarje. Slika 10: Slike prometnih znakov za kolesarje in pešce. (VIR: internet : http://www.mit-grnjak.com/znaki_za_obvestila) ...

organiziranost turizma v zgornji savinjski dolini - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/dolinar985.pdf

Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje in Mozirje, vse skupaj pa spada v Upravno ... kulturne znamenitosti na leto privabijo številne obiskovalce, občina pa se ...

56 LETO DNI PO UJMI V GORNJI SAVINJSKI DOLINI Drago Meze ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1992/56_60.pdf

en jez na Savinji, ceste (glavna obsavinjska, občinske in gozdne) so bile za silo zakrpane, sanirani so bili ... na novo pa so postavili na mestu porušenih tri lične ...

poplavna področja v gornji savinjski dolini - Geografski inštitut ...

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_1701_099-156.pdf

Savinjski dolini mogoče ločiti tri osnovne tipe: poplavni svet ob Dreti, kjer so poplave ... jez, ob katerem je še edina delujoča žaga (Strnadov jez in žaga); tudi na pri- ... Ko stopi Dreta iz apneniške soteske, v kateri je od Menine ločila apneniški.

ljudsko slovstvo v zgornji savinjski dolini - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/400/1/LJUDSKO_SLOVSTVO-kon%C4%8Dna_verzija.pdf

besedilo, ker pesem praviloma meri na čustva in ni formalne ločitve med ... V 7. razredu vsa berila vsebujejo ljudski besedili Pegam in Lambergar ter Ajda in.

odnos lastnikov turističnih kmetij v zgornji savinjski dolini do ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607536.pdf

H5: Turistične kmetije obiskujejo predvsem gostje iz Slovenije. H6: Potencialni gosti izvejo za turistične kmetije iz kataloga le-teh. 1.5 Uporabljene raziskovalne ...

hribovske kmetije v gornji savinjski dolini po letu 1967 - Geografski ...

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_1901_007-098.pdf

venska kmetija Bukovnik; leta 1978 si je dal napeljati elektriko Mlačnik v Krnici. To je kmetija, ki se ji je do ... milijonov starih dinarjev. To so številke, ki dajo mis-.

Prispevek k poznavanju podzemnih gliv v Sloveniji

http://www.gobe.si/dokumenti/PodzemneGlive.pdf

(gobe), ki jih lahko vidimo s prostim očesom, mikro- ... rastejo v globini nekaj centimetrov pod površino tal. ... njaki nekaterih vrst rastejo (za podzemne glive je.

Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Koli%C4%8Dinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Poro%C4%8Dilo_o_monitoringu_2012_31jul2014.pdf

ISSN 2232-5239. Deskriptorji: podzemne vode, monitoring, količinsko stanje, Slovenija ... podzemne vode, ki jo primerjamo s srednjim letnim pretokom reke.

modeliranje obremenitev površinskih in podzemnih voda za oceno ...

http://mvd20.com/LETO2013/R38.pdf

Mateja ŠKERJANEC * dr. Matjaž GLAVAN** doc. dr. Primož BANOVEC*. MODELIRANJE OBREMENITEV POVRŠINSKIH IN. PODZEMNIH VODA ZA OCENO ...

visoka šola za varstvo okolja ogroženost podzemnih živali na ...

http://www.vsvo.si/wp-content/uploads/2018/09/Diplomsko-delo_SONJA-%C5%A0EMLAK.pdf

opisane podzemne jame na Dobroveljski planoti ter jamsko živalstvo, ki je v Sloveniji, kljub ... Slika 3: Prehod iz zgornje etaže v vhodni rov – Vračka zijalka .

trendi temperatur površinskih in podzemnih voda do leta 2015 v ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2018/139-146.pdf

Temperatura vode je poleg količine in kakovosti vode ena ... Temperature vode rek, jezer in morja v širšem izažajo ... trend for the river Kolpa near Metlika,.

poraba mineralnih gnojil nitrati v podzemnih vodah - KIS - Kmetijski ...

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/Predstavitve/KOK2009/KOK_Mineralna_gnojila_in_nitrati.pdf

Savska kotlina in Ljubljansko Barje. Zahodne Slovenske gorice. Savinjska kotlina. Goričko. Vzhodne Slovenske gorice. Krška kotlina. Dravska kotlina.

Stanje podzemnih voda na območju vodarne Brest ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2016/10/Mostiscar-april-2017.pdf

14 apr 2017 ... ... Rolls Royce. ECKENER, Hugo - nemški graditelj cepelinov in letalec z njimi, ETUDA - tehnično zahtevnejša skladba, namenjena vaji ...

Drugo končno poročilo o kvaliteti podzemnih voda ... - LIFE Kočevsko

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Poro%C4%8Dilo_20180806-kon%C4%8Dno.pdf

Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice . ... inventarizacij jamske favne (Vodna jama 1 pri Klinji vasi, Željnske jame, Velika Stankova jama, Mala.

SAVINJSKI PROD – KONGLOMERAT?

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604210.pdf

metamorfne in sedimentne kamnine, pri čemer slednje prevladujejo. Naše ... ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije, po katerih teče reka Savinja s svojimi.

Vodnik po Savinjski poti - s slikami - PD Šempeter

https://www.pd-sempeter.si/Vodnik%20po%20Savinjski%20poti.pdf

nastaja debela plast prsti. Vode teko po ... se nad njim proti vzhodu zvrste hribi Matijev vrh, Grmada, Sevnikov vrh, Brda. Za ... či-stenice, najvišja je Škofja peč.

1 SAVINJSKI FLOSARJI rebus 2 NARAVNE ... - IV. OŠ Celje

http://www.facka.si/gradiva/zgo/KZDC/snov_kzdc/pot_po_dediscini_uganke.pdf

KNEŽJI DVOR sestavljanka. 12 ... Celje leži na najnižji točki Celjske kotline in Savinja zbira vode širšega ... Knežji dvorec - spodnji grad je imel lastno obzidje.

razpisani višješolski strokovni študijski programi v savinjski

http://www.rss-ce.si/si/files/default/Razpisani%20VI%C5%A0%20%C5%A1tud%20prog%20_2012-13%20Sav%20%20reg.pdf

V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/13. Višja šola. Kraj izvajanja Študijski program. Način študija. Informacijsko mesto. 1. ŠOLSKI CENTER CELJE. Višja strokovna šola.

analiza naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v savinjski in ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_danijel_david.pdf

Traktorske vlečne in samohodne škropilnice. 6. 2.3 ... Traktorska nošena škropilnica (foto: D. Danijel). 6. Sl. 5: Traktorska vlečena škropilnica (Kuhar, 2007). 6.

Obisk vlade v savinjski regiji, 9. in 10. maj 2017 - urszr

http://www.sos112.si/slo/download.php?id=25564

10 maj 2017 ... Mestna občina Velenje s projektom razširitve poslovne cone Stara vas. (979.564 evrov),. • Občina ... posege EMG (200 preiskav). V SB Celje so ...

Rezultati prve tekme v Savinjski planinski orientacijski ligi ... - PD Žalec

http://www.pdzalec.si/datoteke/files/orientacija/POT_STESKA2017/Rezultati_Steska_2017.pdf

PD Zabukovica. A1. Potočne postrvi. Maša Hacin, Pia Krušnik, Luka Užmah, Luka Jurhar,. Rožle Kot. 5. 9:20. 13:03. 0. 223. 200. 69. 10. 0. 4. 0. 0. 0. 250. 25. 0. 0.

VAROVANJE NA PLEZALNIH POTEH

http://www.pdlpp.si/wp-content/uploads/plez-pot_malesic.pdf

zmeda bi zaradi tega nastala na plezalni poti v visokih gorah. 4. slika: Vozli, ki so v rabi pri samovarovanju in pri izdelavi vrvne ograje: 1: najlonski vozel,.

priročnik za varovanje - BBR Security

http://www.bbr.si/wp-content/themes/poslovnaOaza/datoteke/prirocnik.pdf

stvari (torbice, denarnice, telefoni…) V lokalih pogosto izgine GSM aparat: ob zaznavi in pridobitvi podatkov. (telefonska številka!) bodi pozoren na sanitarije, ...

poslovni načrt - IBS Varovanje

http://www.ibs-varovanje.si/media/img/razno/predstavitev2.pdf

IBS VAROVANJE d.o.o. 1330 KOČEVJE, Tomšičeva cesta 13, št.reg. vložka 1/06441/00 Okrožno sodišče v Kopru, Matična št. 1798251. IBS Security Ltd.

VAROVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV PRI RAZSTAVLJANJU

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_6_motnikar_varovanje.pdf

belimi pegami (Endrosis lacteUa), hišni sivi ah lažni suknjarski molj (Borkhausenia pseudopreteUa) itn. Najpogostejši škodljivi hrošči pa so: preprogarski črni ...

PROBLEMATIKA ODPADKOV IN VAROVANJE OKOLJA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303605.pdf

PROBLEMATIKA ODPADKOV IN VAROVANJE OKOLJA. RAZISKOVALNA NALOGA. AVTORJI. Tajda Kitak, Urška Ogrizek, Primož Prevodnik. MENTORICA.

15 Varovanje okolja in okoljska infrastruktura - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Zakljucni-racun/2018-ZR/03-Obrazlozitve-politik/15-Varovanje-okolja-in-okoljska-infrastruktura.pdf

150401 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo ... Področje varovanja okolja vključuje varstvo okolja, ohranjanje narave in blaženje podnebnih sprememb.

VAROVANJE OKOLJA V SLOVENSKI INDUSTRIJI Protection of the ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2000/u_clanek44.pdf

VAROVANJE OKOLJA V SLOVENSKI INDUSTRIJI. Protection of the Environment in Slovenian Industry. Vilma Fece*. UDK 504.05/.06(497.4). Povzetek. Izvozno ...

Varovanje okolja in varstvo pri delu - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Varovanje_okolja_in_varstvo_pri_delu-Lovrencic.pdf

31 avg 2009 ... Učbenik: Varovanje okolja in varstvo pri delu. Gradivo za 1. letnik. Avtor: mag. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el. Izobraževalni center ...

KESO 2000S-4000S - Varovanje HWA RANG

https://www.hwarang.si/pdf/Zlozenka-Keso-2000S-4000S.pdf

Mehanski cilindri in ključavnice. Cilindrični vložek z gumbom EU PROFIL. Površinska obdelava in osnovna dolžina: 21.419.060.00.00. 41.419.060.00.00.