mala gora pri Ribnici – mitološko izročilo v ... - Studia - ZRC SAZU

Žiglovica, Francetova jama, Koblarska jama in Podpeška jama. Gorovje je v ... Tentera, Pekel, cerkev sv. Tomaža ... Jaslice so že prej naredili. Ta punca je pa ...

mala gora pri Ribnici – mitološko izročilo v ... - Studia - ZRC SAZU - Sorodni dokumenti

mala gora pri Ribnici – mitološko izročilo v ... - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/19/SMS_19_06_Cesarek.pdf

Žiglovica, Francetova jama, Koblarska jama in Podpeška jama. Gorovje je v ... Tentera, Pekel, cerkev sv. Tomaža ... Jaslice so že prej naredili. Ta punca je pa ...

Ustno izročilo zbrano iz knjig - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/Si/izrocilo/Horjak_Urslja_gora.pdf

SLIKA 50: Turško obzidje, leva in desna lipa . ... Pa tam na Suhi, tam kjer je bila precej močna voda, tam so ... Pravijo, da ima tako žganje čudežno moč.

Boris Čok - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Cok_Mesecina_2012.pdf

V siju mesečine : ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice / Boris Čok ... Postavljali so ga na kresni večer na okna in vrata hiše pa tudi štale ter na dvoriščna.

krivopete - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Krivopete_SMS_Supp_13_2018.pdf

so domovale krivopete (SSKJ 1994: 455; enako tudi SSKJ na portalu. Fran (gl. SV1). ... Zgodba ima tudi tu vselej enak epilog: prebrisan otrok jim namesto.

Turki - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/17/11_sms17_Mlakar.pdf

Glasovi, ki jo izdaja Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, pregledala sem ... po centralizaciji svojega cesarstva načrtno širili in stopnjevali »turški strah« in s to idejo o ... V: Slavanskie drevnosti: Etnolingvističeski slovar' v 5tomah, tom.

mythologica - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/22/SMS_22_2019.pdf

le v Evropi pač pa tudi ameriški folkloristi, ki so v 60-ih letih minulega stoletja začeli pospešeno raziskovati sodobne povedke. Avtorica je knjigo razdelila na pet ...

Kulturni genom - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Pleterski_Kulturni_genom_2014.pdf

Strukturno na istem mestu v starogrški pripovedi Kronos s kamnitim ... Ko zgodovinopisec zapiše ustno izročilo, ki ga je slišal, in ga vgradi v svoj prikaz zgodovi-.

Full text (pdf) - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/SMS_16_2013.pdf

piše Snoj, umbrijska beseda cringatro »pas«, angleška ring »obroč, prstan«, ... Lysaght Patricia 1993: Bealtaine: Irish Maytime Customs and the Reaffirmation of Bo- ... 2012 filmska igralka Demi Moore oglašuje nakit in parfum omenjenega ...

Celotno besedilo (pdf) - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/17/SMS_17_2014.pdf

Slika 2: Strelec/konjenik? (Fotografija: Katja ... Izjema je belokranjski vidovina, ki ima poteze dobrodelnega kresnika, saj varuje poljski pridelek na ... spovedat k duhovniku, je tako, kot bi se spovedali drevesu«.67 To je aluzija na nekdanji kult.

The Lipizzaner Horse - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/21/SMS_21_10_Golez.pdf

ural heritage—or what type of heritage in general? According to the definition of integral ... motorji radi odpovedo, sloni preveč pojedo, naša pot pa je dolga.

Ajdi z Ajdovščine nad Rodikom - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/08/SMS_08_Hrobat.pdf

Ajdi z Ajdovščine nad Rodikom. Katja Hrobat. 1. Taka mesta so na primer Svete gore nad Bizeljskim, stare Svete gore pri Podsredi, Sveti Primož nad Kamnikom,.

The Origins of Sventovit of Rügen - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/05/sms_05_zaroff.pdf

It is true that Perun attained war-god attributes among the Eastern Slavs and ... Day people have parties and sometime pour melted wax on water in an at- ... prejšnje avtorjeve raziskave, sedaj opušča mnenje, da je bil Sventovit slovanski bog.

Einige Anmerkungen zur slowenischen ... - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/14/SMS_14.pdf

Jelena Marković: Pričanja o neobičnim iskustvima iz djetinjstva i procesi ontogeneze 125 ... nevestin simbol – poročni venček – je obvezno lanen (Toporov, 2002, 82). Zdi se ... godišnjem odmoru i da uskoro očekuje njegovo pismo. ... je morala obleči kot nevesta; med potjo k jezeru je srečala svetega Jurija, ki jo je rešil pred.

Rekonstrukcija svetega prostora na primeru ... - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/10/SMS_10_Kravanja.pdf

Sveti prostor sem raziskoval v Breginjskem kotu v letih med 1999 in 2002 tako, da ... prikazoval na današnjem Volarju, ker mu je bolj ustrezalo na bolj sončni vzpetini. ... Rekli so jim tudi star' očaki, ki so imeli celo brino (smreko) za palico.

Skrivnostni tujec in demonski sovražnik - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Skrivnostni_tujec_in_demonski_sovraznik_splet.pdf

ujame sovražni kralj, njegova hči pa ga reši iz ujetništva in se z njim poroči (najti jih ... 230 To se verjetno nanaša na starojudovski obred ob praznovanju ...

What do Birds Sing? On Animal Language in ... - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/20/SMS_20_05_Smitek.pdf

Slovene latovščina and goats' and bovine languages are characterized by adding syllables to individual words. By rule, a word gets two syllable insertions, one ...

K nam so prišli Francozi in prinesli ‚drugačne ... - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/20/SMS_20_08_Mlakar.pdf

Francozi so na Slovensko prvič prišli leta 1797, ko so pod Napoleonovim vodstvom ... 1957: 66–67; kamen z »Napoleonovimi črkami« – Zupan 1999: 68, št.

Supernatural beings from Slovenian myth and ... - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Kropej_2012_Supp_06.pdf

Močerad, Meglenščak, Modras . ... In the vicinity of Bohinj, the name modras was ... Čausidis 1994: Nikos Čausidis, Mitskite slike na južnite Sloveni. Skopje.

Simbolika niti in predenja v evropski folklori - Studia - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/13/sms_13_10_mencej.pdf

Grške predstave o Moiri, ki prede življenjsko nit, najdemo že v najstarejših filozof- ... To verovanje zasledimo že pri Homerju, kjer boginje usode predejo nit ...

prijatli gora in raja - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/Si/izrocilo/Jarc/Prijatli_gora_in_raja.pdf

23 okt 2018 ... Katerman = Maček b moral imeti Rosmana, Ros je konj in ne žrebec, ... zaklenena durca, mora biti skopljen, torej mu odščipnejo jajca in ne tiča ...

Katja Prelesnik Prenova in razvoj naselja Hrovača pri Ribnici

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=84196

telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 ... Renovation and developement village Hrovača by Ribnica. Notes: ... Slika 23: Trgovina Spar na obrobju Hrovače .

PREDREFORMACIJSKO IZROČILO V SLOVENSKIH ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_31_kumer_predreformacijsko.pdf

Ugotovil je, da se ujema z nape vom protestantske pesmi »In die Paschatis« (Cat. 1595, 290), katere besedilo je svobodna prepesnitev stare velikonočne pesmi.

ljudsko izročilo v vrtcu - Jskd

https://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/zaloznistvo/folklornik/revija_folklornik/folklornik/2010/27_kmetec_ljudsko_izrocilo.pdf

Rajalni plesi, primerni za delo v vrtcu: - potujemo v Rakitnico ( Jeruzalem),. - ringaraja,. - bela, bela lilija,. - Marička sedi na kamenu,. - rdeče češnje rada jem …

slovensko ljudsko izročilo in moderno poustvarjanje - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Zele-Barbara.PDF

V prvem delu predstavljam romantiko kot gibanje in obdobje v književnosti. Moj ... Etimologija pojma romantika je kompleksna, predvsem pa je posledica.

bajeslovno izročilo v bohinjskem folklornem pripovedništvu

http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_34_2_separati/TR342%20179-216%20Cvetek.pdf

22 nov 2005 ... Iz knjige Najlepši slovenski miti in legende [Kunaver 2004: 100]. 2 ... mačinih, čeprav so stare bohinjske povedke o Zlatorogu skoraj povsem ...

Ljudsko pesemsko izročiLo kot kuLturni spomin jančarjevega ...

https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/1092/871

zgodilo v jančarjevem romanu Katarina, pav in jezuit [2000] in pozneje v ... spreminja in dodaja lastne. jančarjevo besedilo je nedvomno takšno, da na vseh ravneh ... Barbara pogačnik celo meni, da v romanu lahko najdemo aluzijo na verze o ...

Ponosni na stoletno izročilo Krka spet nagradila ... - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1986/DL_1986_10_30_44_1942.pdf

na levi strani vozila nahajata velika garderobna omara in toaletni prostor. Garderobna omara upravičuje ... raelu čak ati tu d i p o pet let, p red n o je n a voljo k ...

Crna Gora kao kraljevina. Ukidanje države Crne Gore. Crna Gora u ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_22015/objava_33926/fajlovi/CG%20_%20Kraljevina,%20PG%20skupstina,%20SHS,%20narodno%20oslobodjenje,%20FNRJ,%20SFRJ,%20SRJ.pdf

Crna Gora nije bila prepoznata kao poseban dio Kraljevine. SHS ... Crnoj Gori. • Opštejugoslovenska opcija, unitarističko i centralističko državno uređenje.

plan dela 2018 turizem kranjska gora - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151680program%20dela%20za%20leto%202018.pdf

JAT: Trasiranje poti in priprava vsebin za vodnik (MAB). 21.350,00. 0,00 ... Na področju vzdrževanja in urejanja kolesarskih poti v destinaciji za leto 2018 planiramo naslednje aktivnosti: • nadzor in ... Zemljevid kolesarskih poti. 0,00. 0,00. 0,00.

OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153685Zapisniki%20in%20predlogi%20odborov%20in%20krajevnih%20skupnosti.pdf

Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora. OBČINSKAUPRAVA tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 dtrektni telefon 04-5809 809. Sluzba za negospodarstvo.

občino kranjska gora - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/155541Dopolnjen%20osnutek%208.%20sprememb%20in%20dopolnitev%20PUP%20za%20Ob%C4%8Dino%20Kranjska%20Gora%20-%20tekstualni%20del.pdf

Gozd Martuljek - smučišča. KG. KG R 10. Gozd Martuljek – ... Kranjska Gora – smučišča. Trebež. KG. KG R 9 ... Smučišče Lom. R. R R 3. Smučišče Tromeja. R.

Turizem Kranjska Gora - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151918Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20javnega%20zavoda%20Turizem%20Kranjska%20Gora%20za%20leto%202015.pdf

PRIREDITVE IN ANIMACIJA V ORGANIZACIJI LTO KRANJSKA GORA . ... informacijskim centrom v Kranjski Gori ter se stalno ažurira (prireditve, vsebina, itd.).

Winter experience in Kranjska Gora Winter Erfahrung in Kranjska Gora

https://www.kr-gora.si/storage/doc/201811/ski-krgkatalogzima2018-2019endeweb.pdf

29. Nov. 2018 ... free entrance to the water park Aqua Larix, to the swimming pool of Kompas Relaxation Centre. Eintritt ins Wasserpark Aqua Larix und ins Hotel ...

OPREMA TV STUDIA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403440.pdf

2 jun 2014 ... Mestna občina Celje, Mladi za Celje. Celje, 2014 ... 17. 2.6.10. JVC PRO HD kamera JVCGY-HM100 . ... Slika 1: spletna televizija VI-TV .

11 mencej.fm - Studia

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/04/SMS_04_Mencej.pdf

10 V slovanski in finski folklori so volkovi pogosto imenovani »psi volčjega pastirja«. ... Medtem ko je bil volčji pastir jeseni Veles, slovanski bog smrti - bog, ki je ...

Перуника - Studia

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/07-sms16-radenkovic.pdf

Источни Словени, назив перуника за биљку Iris germanica није познат. Иначе, ова биљка, која припада фамилији Iridaceae, има више подврста и на ...