bog morja

Energija morja - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016IE1175&from=GA

2 feb 2017 ... Čeprav ima Evropa obsežna morska območja, je izkoriščanje obnovljivih virov teh ... plavajoča veriga iz pregibnih sklopov (morska kača).

Po navdihu morja - Detajl in celota

http://www.detajl-celota.si/upload/doc/25_Po_navdihu_morja.pdf

teguje viseča luč nad jedilno mizo Aeros oblikovalca. Rossa Lovegroveja, ki je arhitektki spomnila na mor skega ježka. Svetloba proseva skozi kovinsko perfora.

Morja in oceani - MEGA kviz

https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-16-17/01-SKLOP-16-17-vse-o.pdf

dela Jadranskega morja, ki je le globok zaliv Sredozemskega morja. Le-to je v resnici ... Povprečna globina oceanov znaša 3790 metrov. Nad dnom se dvigajo ...

Prognozirano plimovanje morja 2019 - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/Plima2019.pdf

2019. Jadransko morje – Koprski zaliv. Adriatic Sea – The Bay of Koper ... VZHOD IN ZAHOD SONCA V KOPRU V LETU 2019 ... Oktober. November. December. Dan vzhod zahod vzhod zahod vzhod zahod ... polna luna, ščip / full moon.

9 Stanje in ogroženost biodiverzitete slovenskega morja

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/54/117/1240-1?inline=1

Raziskovanje biodiverzitete je v slovenskem morju tesno povezano z Morsko ... je npr. rdečeklešča rakovica (Herbstia condyliata), ki je bila znana le iz nekaj ...

Dinamika in temperatura morja 2016 - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Dinamika%20in%20temperatura%20morja%202016.pdf

V letu 2016 se je nadaljevalo zviševanje gladine morja iz zadnjega desetletja. Srednja letna višina morja 225 cm na mareografski postaji Koper je bila tokrat 8 ...

Pravo morja Course title - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/ucni.nacrt.pravo.morja.b1.2018.pdf

Bospor in. Dardanele,. Gibraltarska ožina in drugi primeri. 2.7.2. Morski prekopi, splošno, posebni primeri: Sueški prekop, Panamski prekop, Kielski prekop. 3.

7 Biogeokemijske značilnosti in onesnaženost slovenskega morja

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/54/117/1229-1?inline=1

nas ta ni bila odkrita) s školjkami povzročajo oklepni bičkarji (dinoflagelati), amnezijsko zastrupitev (ASP; še ni bila določena v našem okolju) pa povzročajo ...

Spremljanje kakovosti morja in vnosov onesnaženja s ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/Barcelonska_2007.pdf

okolje, kjer so vsi podatki za posamezna kopališča so dostopni tudi na spletnih strani. ... koprsko pristanišče (00TM) (slika 1). Rezultati ... 2004-2005), obali Maghreb in Siciliji (2006), Egejskem morju (2007) delu Libanonin Siriji. V letu. 2008 ...

Franc Bernot TEMPERATURA MORJA PRI KOPRU O temperaturnih ...

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/2_Pred1999/GV_3101_141_148.pdf

Po podatkih za Koper se nastop poletnega maksima temperature morja ujema iz nastopom maksima temperature zraka, t. j. julija. (v Pulju v dobi 1899—1916 v ...

PROGNOZIRANO PLIMOVANJE MORJA TIDE TABLES 2017

https://www.menola.si/uploads/9/8/8/6/9886192/plima2017_a5.pdf

TIDE TABLES. 2017. JADRANSKO MORJE – KOPRSKI ZALIV. ADRIATIC SEA – THE BAY OF KOPER ... Lunine mene zagotavlja ... December. Dan vzhod.

POROCILO, Odprava na severni del Aralskega morja, celotax

https://www.zin.ru/labs/brackish/pdfs/external/exp_2011/REPORT_ABOUT_THE_EXPEDITION_%28SI%29.pdf

Mednarodnega sklada za Aralsko jezero (IFAS), ki je regionalna Srednjeazijska inštitucija, zadolžena za nadzor in ukrepe za izboljšanje stanja Aralskega jezera ...

onesnaževanje morja in obale ob razlitju nafte - urszr

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2018/147-157.pdf

povečano verjetnost nesreč na morju in izteka nafte v morje bodisi po naključju bodisi zaradi ladijskih operacij. ... V Sredozemskem morju pluje približno 2000 plovil, od tega je kar 200 do ... leta 1983 v akvatoriju Ladjedelnice Izola, ko je ladja.

Program spremljanja ekološkega in kemijskega stanja morja ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/programi/PROGRAM%20MORJE%202009.pdf

Sredozemsko morje po Illiesu. Na podlagi tipologije sta opredeljena dva tipa obalnega morja in sicer plitvo morje s skalnatim obalnim tipom ter plitvo morje s ...

okusi zemlje in morja devinsko nabrežinske agrituristicˇne ... - Parks.it

http://www.parks.it/riserva.falesie.duino/pdf/150196COM.AURIS.Sapori.SLO.21_B.pdf

Kr. in rimski pesnik. Vergil v prvi knjigi Eneide. Apolonij Rodij pripelje svojega Jazona in Argonavte do. Timave. Drug mit opisuje obisk Antenorja po trojanski ...

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za ...

https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/pdf/SL_adriatic.pdf

Načrt upravljanja voda na VO Jadranskega morja. 12. Tipi jezer so opredeljeni z obveznimi deskriptorji sistema B: nadmorska višina, povprečna globina,.

Prognozirano plimovanje morja Tide tables 2020 - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/Plima2020.pdf

is a long-term average of measured sea levels in the period 1960-2018. Mean sea lev- ... Vzhod in zahod Sonca v Kopru v letu 2020. Sunrise and sunset in ...

Program spremljanja kakovosti morja in vnosov onesnaženja ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/morje/PROGRAM%20BARCELONSKA%202009.pdf

Tabela 6.2.1: Vodna telesa morja na vodnem območju Jadranskega morja ter ... Izbor merilnih mest obalnega morja s koordinatami, globina merilnih mest in ...

Razvoj sistema za podporo analize intervencij ob poplavljanju morja

http://eprints.fri.uni-lj.si/4351/1/63960142-PRIMO%C5%BD_%C5%A0KRJANC-Razvoj_sistema_za_podporo_analize_intervencij_ob_poplavljanju_morja.pdf

27 jan 2019 ... podatki o vremenskih razmerah, tako da bo s pomočjo razvitega sistema lažje ... o PodatekIzvorId: kje je bil podatek zajet (boja Vida Piran, ...

primorka ostaja zvesta okusom morja! - Restavracija BRIČ Dekani

http://www.restaurantbric.si/images/drugionas/5_Zvezdic_NOVEMBER_2013_PRIMORKA.pdf

Restavracija Primorka, Strunjan. Odlična gostinska ponudba. Čeprav se zdi, da je poletje čas rib in morskih sadežev, se v resnici njihova prava sezona na ...

Monitoring kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/morje_porocilo2006.pdf

23 avg 2008 ... kakovosti morja. Vzorce vode smo zajemali s pomočjo rozete. Slanost in kisik smo določali v površinskem (0,5 m) in pridnenem sloju, ostale ...