Borislav herak

Borislav Mikulić Nauk neznanja - FFZG

https://www.ffzg.unizg.hr/filoz/wp-content/uploads/2011/09/Mikulic_Nauk-neznanja.pdf

da se svijet mijenja “ne pitajući filozofiju za mišljenje” – metonimijski povezan, ali vrijednosno različit postupak. O toj bliskosti postupakâ, koja objašnjava logiku ...