csd sevnica

fitnes studio Sevnica v objektu Športni dom Sevnica - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/pdf/javni-razpisi/2016/Fitnes_razpis_2016.pdf

Vročiti: - v javno objavo: - oglasna deska KŠTM Sevnica,. - spletna stran KŠTM Sevnica (www.kstm.si),. - spletna stran Občina Sevnica (www.obcina-sevnica.si).

Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2019 - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/razpisi/2019/priznanja_2019/Prejemniki%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Sevnica_2019.pdf

Lekarna Sevnica veljala za eno bolje založenih lekarn v Sloveniji, kjer so bolniki ... skupnosti, saj je že več kot 20 let član župnijskega sveta Župnije Škocjan.

Strategija za mlade v Občini Sevnica 2019–2024 - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/predpisi/strategija_za_mlade_v_obcini_sevnica_2019-2024.pdf

Občina Sevnica in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM Sevnica) ... Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica in.

Rotary klub Sevnica l seja občinskega sveta l ... - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogueba5b5e927942072.pdf

2 maj 2014 ... Skupaj bomo pripravili mehiške tortilje, okus polnila po želji☺. ČETRTEK, 10. jul 14 ... Recepti. Čas priprave 30-40 minut. Sestavine za 4 osebe.

Čistilne akcije v občini Sevnica l Starši počvekajte l ... - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/cataloguec6aa92a8580df61.pdf

Jerca živi v Sevnici in daje svojemu kraju energijo ... Jerca na začetku ustvarjanja skupinske slike na koloniji Arspekta. Jerca v ... Gostilna Majcen iz Tržišča,.

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za ... - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/pdf/javni-razpisi/2015/Javni_poziv_uporaba_sotora.pdf

27 feb 2015 ... Celoten seznam opreme, ki je sicer na voljo, je v prilogi (Cenik. 2015 - oprema). UPORABA MOBILNEGA MONTAŽNEGA ŠOTORA 15 M X 40 ...

poročilo o stanju okolja za občino sevnica - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/predpisi/program_varstva_okolja_2015/1_0_porocilo_o_stanju_okolja_obcine_sevnica.pdf

Povprečne zimske temperature so okoli -2°C, srednje julijske so okoli 20°C, letne pa okoli 10°C. Meritve ... 22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas. 29x ... ta pa se je sredi sedemdesetih let združil z trgovskim podjetjem Mercator ...

Položaj mladih v občini Sevnica: raziskovalno ... - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/pdf/Polozaj-mladih-v-obcini-Sevnica1.pdf

Ukrepi Občine Sevnica: neprofitna najemniška stanovanja in ... neprofitnih stanovanj v najem (2016) razpisala oddajo treh stanovanj, pri čemer je bila mlada.

Lokalni energetski koncept občine Sevnica - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/predpisi/lokalni_energetski_koncept/lokalni_energetski_koncept_obcine_sevnica.pdf

OŠ Krmelj - stara stavba. OŠ Krmelj - nova stavba. OŠ Boštanj. OŠ Blanca. OŠ Savo Kladnik. POŠ Loka. POŠ Studenec. OŠ Ane Gale. Športna dvorana Sevnica.

GASILSKA ZVEZA SEVNICA Kvedrova cesta 25 8290 ... - GZ Sevnica

http://gz-sevnica.si/userFiles/files/Leto_2019/Razpisi/RAZPIS%20OBCINSKEGA%20TEKMOVANJA%202019.pdf

12 apr 2019 ... OSTALA NAVODILA : • Razglasitev rezultatov tekmovanja je predvideno ob 12. uri v Krmelju. • Tekmovanje bo potekalo v dopoldanskem času ...

celostna prometna strategija občine sevnica - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/projekti/prometna_strategija/analiza_stanja_porocilo_2-faza.pdf

(541 oseb) ter v bližnja občinska središča: Novo mesto (401), Brežice (164), Trebnje ... Iz tega sledi, da je vozilo v gibanju le okrog 750 ur letno, preostali čas, pa je v ... parkirišč pred nakupovalnimi centri (Špar v Sevnici ter Mercator, Tuš in Hofer v Boštanju). ... je kombi vozil dvakrat dnevno, ob 9. in 11. uri vsak delovni dan.

V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne Sevnica ... - Kopitarna Sevnica

https://www.kopitarna.com/media/wysiwyg/pdf/SKLIC_SKUPSCINE_2017.pdf

21. redno sejo SKUPŠČINE družbe KOPITARNA SEVNICA D.D., ki bo dne 26.07.2017 ob 09.00 uri na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8. PREDLOG ...

PRORAČUN OBČINE SEVNICA za leto 2019 - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/proracun_2019/6b-proracun_2019_-_obrazlozitve.pdf

Občina Sevnica predvideva v letu 2019 prodati kmetijska zemljišča, ... duhovnikov, sprejem najboljših učencev, prireditve ob občinskem prazniku, ... Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic in delov.

terenski ogled naložb v občini Sevnica, str. 4 ... - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue713b3a8ef294f81.pdf

2 maj 2009 ... Srednja šola Sevnica je gostila državno tekmovanje za dijake ... in povedal zgodbo, ki jo je čital v neki stari knjigi. Med turškimi vpadi je bilo ...

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/projekti/strategija_turizma/strategija_turizma_sevnica_-_2.del.pdf

20 nov 2018 ... 2 Izhodišča za oblikovanje razvoja turizma na območju občine Sevnica za ... kamp – hiške na drevesih, plezalne stene, down-hill) – potenciali za stacionarni turizem. ... (šotor, oder, stoli, projektor, mobilne hladilne vitrine za vino) ... Sevniška salama, Salamiada, kvalitetni suhomesnati izdelki – doseči večjo ...

celostna prometna strategija občine sevnica(cps) - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/projekti/prometna_strategija/6_delavnica_cps/2-okrogla%20miza-ankete-prireditev%20na%20prostem_etm_sept%202016.pdf

29 sep 2016 ... Evropski teden mobilnosti je priložnost za promocijo boljšega zdravja ... Gradnja krožišča (Lidl) ... stojalo za kolesa ob šoli (vendar niso pokrita).

3. seja Sveta KS Sevnica - krajevna skupnost sevnica

http://www.ks-sevnica.si/3_vabila_zapisniki/3_14_18.pdf

je bil predlog, da se vozni red avtobusa objavi v lokalnem časopisu Grajske novice. Glede varnosti v prometu, katera je bila izpostavljena že na prejšnji seji je ...

Koledar Komunale Sevnica 2018 - Komunala Sevnica

https://www.komunala-sevnica.si/images/koledar/komunala_sevnica_koledar_web.pdf

Center v Sevnici je namenjen oddaji komunalnih odpadkov za vse uporabnike občine Sevnica, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Za gospodinjstva je ...

RAJEVNA SKUPNOST SEVNICA NHM 24 8290 SEVNICA Številka ...

http://www.ks-sevnica.si/3_vabila_zapisniki/zapisnik_17._redne_seje_ks_sevnica_5_4_2017.pdf

5 apr 2017 ... Ob začetku seje je prisotnih 9 (od 11) članov sveta KS Sevnica. ... pred trgovino Izidor v središču Sevnice, bo na tak način tekom letošnjega leta.

kmečka tržnica sevnica - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/images/obvestila/kmecka_trznica_sevnica.pdf

Vrtne sadike. 19. Ponudba ... Vsa semena in sadike vzgojijo doma. ... šparglji,. • sezonska zelenjava,. • cviček,. • modra frankinja,. • belo vino. Tržni dnevi:.

Statut Društva SMC Sevnica - Don Bosko Sevnica

https://sevnica.donbosko.si/wp-content/uploads/2019/02/Statut_SMC-Sevnica.pdf

23 feb 2019 ... SMC Sevnica ima naslednji namen in cilje: • celostno kulturno, športno in duhovno vzgojo mladih in razvoj pozitivnih značajskih lastnosti.

Sevnica

https://www.ess.gov.si/_files/8022/Splosne_informacije_SEVNICA.pdf

29 jul 2019 ... V skladu s 8. členom Uredbe o upravnem poslovanju objavljamo. SEZNAM JAVNIH USLUŽBENCEV, KI ZAGOTAVLJAJO SPLOŠNE ...

example ZD Sevnica

https://www.shareweb.ch/site/Health/aboutus/Documents/Regional%20Study%20Tour%20on%20Primary%20Health%20Care/Primary%20Health%20Center%20Sevnica.pdf

Vir: ZZZS, lastni viri ZD Sevnica, 2018. Population by age according to IOZ in ZD Sevnica and the concessionaires (3) in the municipality of Sevnica ...

P O R O Č I L O - ZD Sevnica

https://www.zd-sevnica.si/domains/zd-sevnica.si/modules/Domino/Files/letno-porocilo-zd-sevnica-za-leto-2018.pdf

Organ upravljanja v ZD je Svet ZD, ki ga sestavlja 9 članov: 3 člane imenuje Občina Sevnica, 3 člane ZZZS, 3 člane pa izvolijo delavci izmed zaposlenih v ZD.

KZ Sevnica priloga - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/MESO/KZ-Sevnica-priloga.pdf

29 BECI BOŽIDAR. 30 BELINC BRANKO. 31 BELINC ... 70 CELESTINA BOŽIDAR. 71 CELESTINA RUDOLF ... 156 GRILC KAREL. 157 GRM ANTON. 158 GRM ...

Untitled - OŠ Sevnica

http://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2018/06/2_2017_2018.pdf

1 jun 2018 ... Ostali prisotni: ravnateljica Mirjana Jelančič, pomočnik ravnateljice Aleš Tuhtar, Teja. Lipovšek Motore (do vključno 3. točke), knjižničarka ...

bazen Sevnica

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/sevnica/GN_jun13.pdf

2 jul 2013 ... Oglasna sporočila niso lektorirana. ... Občina Sevnica je konec maja pripravila srečanje in ... deska je videti zdrava, kar je zelo pomembno.

statut - ZD Sevnica

https://www.zd-sevnica.si/domains/zd-sevnica.si/modules/Domino/Files/statut-zd-sevnica-istops-20-5-08-1.pdf

20 maj 2008 ... 99/07), je svet Zdravstvenega doma Sevnica na svoji 13. redni seji dne 20. 5. ... organizacija dela v enoti (delovni čas, razporedi, odsotnosti, ...

NA Č RT - OŠ ane gale sevnica

http://os-anegale.splet.arnes.si/files/2019/11/LDN_2019_20.pdf

1 nov 2019 ... OŠ Krmelj 9 ur. ▫ Vrtec Krmelj 1ura o Sanja VODOPIVEC – 22 ur tedensko: ▫ OŠ Sava Kladnika Sevnica 9 ur. ▫ OŠ Tržišče 13 ur o Karmen ...

LEK Ig - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/predpisi/lokalni_energetski_koncept/lokalni_energetski_koncept_obcine_sevnica.pdf

Lokalni energetski koncept občine Sevnica – končno poročilo. Stran: 2 ... MFE INPOS SEVNICA. Boštanj. 97,29. MFE PETROL - INPLET. Sevnica. 400,8.

maj - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogued58c4f870664dc2.pdf

8 maj 2019 ... Cesar, Sven Urh, Tilen Požun, Maks Paskvale in Maks. Stopar so prvič stopili na ... IGRALEC. ARKIN. UM, RAZUM ... HRVAŠKI. POLOTOK.

OBSTOJEČ ZD - ZD Sevnica

https://www.zd-sevnica.si/domains/zd-sevnica.si/modules/Domino/Files/garazna-hisa-ob-zd-sevnica-pdf-arhitektura.pdf

5, 8290 Sevnica ... GARAŽNA HIŠA OB ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA/ ... toplotna izolacija (multipor). - AB stena. - izravnalna masa. 10 cm. 30 cm. A1.

Mladinski center Sevnica

https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/sevnica/GN_mar3.pdf

2 mar 2013 ... Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja. KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, št. 091-0002/2007 ...

9. seja Sveta KS Sevnica

http://www.ks-sevnica.si/3_vabila_zapisniki/9_seja_p.pdf

Robert Kaše, Bojan Kostevc, Alenka Šintler – Občina Sevnica. • Matej Resnik - GVO ... Zbirni center za odpadke je posodobljen. Potrebna je ureditev dostopne ...

Boštanj - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/obvestila/avtobus_vr_bostanj_mercator01102014.pdf

Sevnica - PLANINSKA C. (SPODNJE PARKIRIŠČE) 9:11. Sevnica - ŠMARJE RONDO. 9:12. Boštanj - INPOS. 9:14. Boštanj - POD NOVIM NASELJEM. 9:15.

7. šola v naravi - OŠ Sevnica

http://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2017/09/Poro%C4%8Dio-o-realizcaiji-LDN-2016-2017_2.pdf

5 sep 2017 ... Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je javni vzgojno-izobraževalni zavod in ... Vesela šola je namenjena učencem 4. in 5. razreda. ... Z reševanjem učne poti na spletu so spoznavali materialno in naravno bogastvo, pisatelja.

poslovnik kakovosti - ZD Sevnica

https://www.zd-sevnica.si/domains/zd-sevnica.si/modules/Domino/Files/poslovnik-kakovosti-iso-9001-2015.pdf

27 jun 2018 ... To področje v ZD ne nastopa v takšni obliki kot so zahteve standarda ... sestavljajo v ZD Sevnica naslednji zaposleni: ... sestanki zdravnikov, ...

julij - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue64cb98a2f8b4aad.pdf

2 jul 2018 ... INDIJSKI. PISATELJ. (RADŽA). ŽGALEC. ALI. PRODA-. JALEC. APNA. KOCINA. SMUČARSKI. TRENER. AŽNOH. ESTONCI. SORODNA.

sevnica - Posavski obzornik

https://www.posavskiobzornik.si/datoteke/katalogTrgovina/0718.pdf

29 mar 2018 ... me, pregled stanja tehnoloških struktur in preverjanje tlačnih pregrad. ... transformatorjev oddaja v omrežje. ... čine in srbež v območju geni-.

poročilo o realizaciji ldn - OŠ Sevnica

http://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2019/10/PORO%C4%8CILO-O-REALIZACIJI-LDN-2018_19.pdf

Prizadevali smo si doseči odzivnost in sodelovanje tistih staršev, katerih otroci imajo težave s ... SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK – KNJIŽEVNOST NA FILMU 7.

Ernestina Krajnc - OŠ Sevnica

http://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2016/02/Samoregulacija-u%C4%8Denja_FS_Kmetija_Erna.pdf

Ernestina Krajnc, prof. DELOVNE NALOGE. PRIPRAVA MISELNEGA VZORCA ZA GOVORNI NASTOP OPIS ŽIVALI. PRIMER VREDNOTENJA GOVORNEGA ...

Na podlagi 41 - Tanin dd Sevnica

http://www.tanin.si/obvestila/sklic_skupscine_2019.pdf

za preštevalca glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Greta Luzar iz Tanin Sevnica d.d.;. - za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Zdravko ...

januar - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogueb9cc6fcdefe8c71.pdf

2 jan 2017 ... občine Radeče M. Prnaverja. Predsednik ČD. Radeče G. Bregar pa je podelil zahvale ČZS za desetletno sodelovanje na tej prireditvi župniji.

qqqqq - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/cataloguec782e17d0119944.pdf

2 apr 2019 ... igralka iz Sevnice Una. Grubešič. (TK. Krško) je še enkrat dokazala, da je iz pravega testa, saj se je ... ITALIJAN-. SKA. IGRALKA. MASSARI.

Odpadki - Komunala Sevnica

https://komunala-sevnica.si/images/2019/publikacija_odpadki_splet.pdf

Vrtni odpadki. • pokošena trava. • stara zemlja lončnic. • listje. • rože. • plevel. • ohlajen lesni pepel brez primesi. Biološke odpadke lahko odlagamo neposredno ...

v posavju - Visit Sevnica

https://www.visit-sevnica.com/pdf/vodnik-ribogojnic-ribiskih-druzin-ribiskih-poti-v-posavju.pdf

Ribnik Mačkovec (Brestanica) klen, krap, mrena, ogrica (sivka), platnica, podust, som, ščuka, zelenika beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, ...

oktober - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue0ceae7d2cc1ae26.pdf

10 okt 2018 ... Marija Mira Šraj n razpis za štipendije n na poti s ... z Marijo Miro Šraj. Poznamo jo predvsem po zelo ... IGRALKA,. ZVEZDNICA. NENASIT-.

nnnnn - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue169cee94b37f081.pdf

2 apr 2018 ... Trsne cepljenke lahko do sajenja shranimo na različne načine. Če jih kupimo neposredno iz hladilnice, jih lahko zapakirane hranimo naprej v ...

december - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue8f029fbee369ad6.pdf

2 dec 2016 ... poznavalec, zeliščar Edgar Pršo. Izvedeli smo, da ima enoletna ... izvedeli, da je sladki pelin primeren pri vročičnih stanjih, pomaga pri težavah ...

vabilo - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/odbori/2019/splosne/vabilo_komisija_za_splosne_in_pravne_zadeve_1_seja_2.10.2019_.pdf

25 sep 2019 ... podatkov ter da se strinja s kandidaturo. Razpis je bil objavljen v medijih – spletna stran Občine. Sevnica, Posavski obzornik in Grajske novice.

september - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue38fceef379c0a4d.pdf

27 sep 2017 ... KARTAMI. (ŠKIS). SULTANOV. PISMENI. RAZGLAS. NEKDANJI. ŠPANSKI. MARATONEC. (MARTIN). SL. IGRALKA. ZEMLJIČ. MUSLIMAN.

prometnovarnostni načrt - OŠ Sevnica

http://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2019/09/PROMETNOVARNOSTNI-NA%C4%8CRT-za-%C5%A1olsko-leto-2019-2020.pdf

1 sep 2019 ... Krajevno skupnost Sevnica, kjer je tudi OŠ Sava Kladnika Sevnica, ... Poleg mesta Sevnica in zaselkov šolo ... Križišče pri trgovini Izidor.

gasilska zveza - GZ Sevnica

http://gz-sevnica.si/userFiles/files/Leto_2019/Razpisi/RAZPIS%20POKALNEGA%20VETERANSKEGA%20TEKMOVANJA%202019.pdf

12 apr 2019 ... Tekmujejo lahko enote, ki se bodo prijavile na razpis do 06. maja 2019. • Prijave potekajo preko izpolnjenega prijavnega lista, ki je objavljen ...

Sevnica - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2003_12_18_51_2834

18 dec 2003 ... posodobili družbo – Prisilna poravnava zaključena v novembru – Odpuščanje neizogibno ... Prisilna poravnava, preko ... Reflex 22,. 4.

upravna enota sevnica - Gov.si

https://www.gov.si/assets/upravne-enote/Sevnica/Dokumenti/Pooblascene-uradne-osebe.pdf

3 jan 2020 ... Pavla Simončič. Referentka I. Pooblastilo za vodenje in odločanje ... in najzahtevnejših upravnih zadevah. Danica Dolenšek, dipl. ekon. – posl.

Februar - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue70904f35b895e46.pdf

2 feb 2010 ... Korenčkovi žepki. Sestavine: 1 kg moke,. 0,5 kg salove masti,. 0,25 kg rumenega korenja,. 1 jajce, domača slivova marmelada ali pekmez.

zapisnik - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/odbori/2015/okolje/zapisnik_odbor_za_okolje_in_prostor_5_seja_15_6_2015.pdf

15 jun 2015 ... Plasta Šentrupert namreč, ob tem izpolnjenem pogoju, prevzema v reciklažo folijo od silažnih bal, folijo za prekrivanje rastlinjakov, silosov ...

november - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/cataloguec4ded62c820990c.pdf

26 nov 2017 ... klub za razvoj mladih igralk, ne samo v Sloveniji, ... Andrej. Glavan, povezuje skrb za skupno dobro občanov, izmenjava mnenj in predlogov za ...

avgust - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogueb73df3369067eff.pdf

2 avg 2017 ... v notranjih prostorih. Kmečke tržnice Sevnica degustacija dobrot novih ponudnikov. Predstavlja se. KMETIJA POVHE z zelenjavnimi pridelki.

STATISTIČNI PODATKI - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/zanimivosti/statistika/statistika_obcine_sevnica_11.09.2018%20.pdf

Tabela 11-Selitveni prirast prebivalstva občine Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 . ... 916. 781. 653. 601. Vir: Statistični urad Republike Slovenije in ZZZS ...