Derivati amonijaka

izpusta amonijaka - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/82-zmanjsanje-izpusta-amonijaka/file

ENA OD MOŽNOSTI SO USTREZNE CISTERNE ZA GNOJEVKO. A monijak (NH3) je po ... Kot vedno je imel uvodni govor Alojz Lah, to- rej tisti, ki je sejem prvi ...

Poskusi zmanjševanja emisije amonijaka iz živinskih gnojil

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dn_pucer_ana.pdf

Apnenčeva moka IGM, ki smo jo uporabili v poskusu, je naravni anorganski material. Uporablja se jo za fizikalno in kemično izboljševanje tal, ter varstvo rastlin.

Sto godina Haber-Boschova postupka dobivanja amonijaka ...

https://hrcak.srce.hr/file/304173

Sintezu amonijaka izravno od dušika i vodika, nakon pokušaja većeg broja poznatih ... tant in supplying ammonia derivatives for agricultural uses as the largest ...

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA

http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/17.-Hemija-Derivati-karboksilnih-kiselina.pdf

Anhidrid sirćetne kiseline. Acetanhidrid. • Proizvodi se reakcijom metil- etanoata i ugljenmonoksida. • CH. 3. CO. 2. CH. 3. CO →. (CH. 3. CO). 2. O. • Koristi se ...

Conoscere gli strumenti derivati - Borsa Italiana

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/pubblicazioni/tuttelepubblicazioni/opuscoloconoscereiderivati.pdf

1 ott 2008 ... Mercatro Telematico degli OICR aperti ed ETC (ETFplus) di Borsa Italiana dalle 09:05 fino alle 17:25 (negoziazione in con- tinua senza aste).

oskrba z naftnimi derivati v sloveniji - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/janezic-benjamin.pdf

ceno in oblikovanje cene naftnih derivatov ter dejavnike, ki vplivajo na povpraševanje po ... Podjetje Petrol je nastalo leta 1945 iz takratne ljubljanske podružnice ... ² Plinsko olje (dizelsko gorivo) in kurilno olje uvrščamo v 2. skupino naftnih ...

Derivati izoindolina, sinteza i biološka aktivnost. I ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/a885/99c2f63f6265465541e3c46e349c7abc4f7f.pdf

rocikličkih spojeva je aloksan, derivat pirimidina, otkriven. 1818. godine.1 Godine ... metode za dokazivanje amonijaka, a kasnije i za detekciju pora znojnica u ...

Derivati izoindolina, sinteza i biološka aktivnost. I. Prirodni i sintetski ...

https://hrcak.srce.hr/file/178515

rocikličkih spojeva je aloksan, derivat pirimidina, otkriven. 1818. godine.1 Godine ... metode za dokazivanje amonijaka, a kasnije i za detekciju pora znojnica u ...