diplomska naloga primer

DIPLOMSKA NALOGA

http://lea.hamradio.si/~s55wt/janko_sauperl_diploma.pdf

26 feb 2007 ... Zaradi tega je v diplomski nalogi obdelan način, kako z uporabo moderne elektronske in komunikacijske tehnike na to odgovorimo in s tem ...

diplomska naloga - Fudš

http://www.fuds.si/sites/default/files/kaja_kraljevic_-_diplomska_naloga.pdf

Zahvala gre tudi mojim staršem in moji dragi teti Gianni, saj so mi ves čas ... V diplomski nalogi obravnavam povezavo med razumevanjem osebne svobode in.

diplomska naloga - Takey

http://www.takey.com/Thesis_418.pdf

Kmalu so vsi mucki plesali po igralnici. Lutke so oddajale ... pobarvanke (metulji, roţice), ... posušilo, sem pobarvanke izrezala in otroci so jih nalepili na slamice.

diplomska naloga - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/35123689.pdf

METULJ IN PREOBRAZBA METULJA . ... Otrokom sem dala pobarvanke na katerih so bile narisane mravlje in barvice. Za mizami so nastale manjše skupine ...

DIPLOMSKA NALOGA - IC GEOSS

https://www.ic-geoss.si/wp-content/uploads/2019/03/Lemut-Robert-Iskanje-novih-poti-muzejskega-vlaka.pdf

V Avstriji je slovenski muzejski vlak leta 1988 razširil vožnje na Transalpini tako, ... primer muzejski vlak uvrstili na vozni red in ga tržili kot potniški vlak, bi lahko ...

diplomska naloga - IS MU - Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9gu7/diplomska_naloga.pdf

se občna imena pišejo ali z malo ali z veliko začetnico: kralj/ Kralj Matjaž, ... prvi maj, dan slovenske državnosti, dan mrtvih, vsi sveti, božič, velika noč, binkošti ...

diplomska naloga - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/ravnikar774.pdf

predstavlja nakupni in katera prodajni tečaj. Ponudbena ... hrvaške kune6 narasla v primerjavi z EUR in je podjetje plačalo manj HRK kot je bilo dogovorjeno ob ...

diplomska naloga - Fakulteta za Management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zajc_Ales_20180126.pdf

26 jan 2018 ... in Pigneur 2010, 16–44; Moj poslovni model 2016):. ▫ Segmenti ... zmogljivost, prilagoditev za točno določene potrebe, cene, zmanjšanje tveganja ali stroškov, ... tlakovanje iz drevesnih debel, nasutje za polaganje tlakovcev;.

diplomska naloga - Ministrstvo za obrambo

http://dk.mors.si/ajax.php?cmd=getDoc&hash=015mv937ow&dID=578

Ravnanje z odpadki in skrb za okolje v SV : diplomska naloga. Ljubljana, IZ Hera ... se k izvoru odpadko postavi namenska posoda za zbiranje določene vrste ...

DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKEGA UNIVERZITETNEGA ...

http://www.fuds.si/sites/default/files/katja_godnic_diplomska_naloga.pdf

Zadovoljstvo mi predstavlja končana diplomska naloga, še večje zadovoljstvo pa mi ... Med motnje komuniciranja prištevamo vrsto dejavnikov, na primer hrup in.

diplomska naloga - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bizjak_Urska_2011.pdf

iz odpadne embalaže, ki vključuje tehnologijo izdelave po stopnjah ter končno ... zbiranje in analizo materialov za realizacijo zamisli, ... Od naravnih vlaken ... za shranjevanje, igrača ali kot dekoracija v vrtcu. ... Drobna božična presenečenja.

diplomska naloga - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Rogelj_Mateja-Stres_in_dejavniki_stresa_na_delovnem_mestu.pdf

Posebna zahvala gre tudi Zoranu in sinu Jaku ter vsem domačim za vse ... V diplomski nalogi smo najprej definirali pojem stresa, predstavili njegove simptome,.

Diplomska naloga E-KNJIGE IN RAZVOJ E-ZALOŽNIŠTVA

http://www.ediplome.fm-kp.si/Andrejasic_Tina_20070717.pdf

17 jul 2007 ... Na koncu pa podajam predloge za uporabo e-knjig in uporabo e-založništva v obravnavani ... Tabela 1: Primerjava treh programov za branje e-knjig. ... kupimo ali pa brezplačno snamemo z interneta. E-knjige dobimo ... preko e-založbe na spletu, ali pa jo posnamemo na različne nosilce (Chagnon,. 2002).

diplomska naloga - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1017/1/DIPLOMSKA_NALOGA_SILVA_perko_konec_nov.pdf

3. 3 RAZDELITEV TEKSTILNIH VLAKEN. 3.1 Naravna organska vlakna. 3.1.1 Rastlinska vlakna. Rastlinska vlakna so tista vlakna, ki jih dobimo iz raznih delov ...

diplomska naloga visokošolskega univerzitetnega študijskega ...

http://www.fuds.si/sites/default/files/jancar_diplomska_final.pdf

Spodaj podpisana Iza Nila Jančar Piskernik, z vpisno številko 86015090, izjavljam, ... Slovenija je od 1. maja 2004 članica Evropske unije. Institucije (Evropski ...

DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ... - Fudš

http://www.fuds.si/sites/default/files/klavdija_nahtigal-mepi_aktivno_prezivljanje_prostega_casa_za_mlade_.pdf

DIPLOMSKA NALOGA. VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ... Posebna zahvala gre tudi vsem mojim intervjuvancem, prof. Mateji Prevodnik Mayland,.

DIPLOMSKA NALOGA – Odgovori na najpogostejša vprašanja

http://www.pf.uni-lj.si/media/diplomska.naloga-odgovori.na.pogosta.vpra.pdf

diplomske naloge zaznamovati v indeksu in na prijavnici, ki jo mora kandidat dobi in ... Dispozicija naj vsebuje strnjeno predstavitev teme, ki bi jo študent želel ...

diplomska naloga visokošolskega univerzitetnega ... - Fudš

http://www.fuds.si/sites/default/files/monika_mrevlje_diplomska_naloga.pdf

drugih religij, kot sta konfucianizem in budizem, se je šintoizem dokončno razvil ... skupine ljudi odzovejo na isti simbol ter kako se razlikuje interpretacija istega ...

diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega ...

http://www.fuds.si/sites/default/files/darja_bitenc_diplomska_naloga_september_2017.pdf

9 sep 2017 ... zadovoljstvu pri delu s strankami le med tipom kolerik in flegmatik, ne pa med ostalimi tipi temperamenta. V splošnem lahko rečemo, ...

diplomska naloga - Mladinski svet Slovenije

http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/hadzic.pdf

Za nama je ţe več čudovitih poletij, ki sva jih kot inštruktorici ... Večletno vztrajanje pove, da nama je to delo zelo všeč in nama predstavlja tudi ... Kosilo odhod.

diplomska naloga: nekatere sociološke ... - Fakulteta za šport

http://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/diploma22045830tansekgasper.pdf

9.9 Trajanje članstva v navijaški skupini Green Dragons. ... boljši pripomočki, predvsem pa se svojega dela zdaj lotevajo s širšim videnjem sveta. (Garrison in ...

DIPLOMSKA NALOGA mateja bratun - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/bratun1036.pdf

v katere se vliva tekoči aluminij in na ta način dobimo hlebčke aluminija standardne oblike, ki so predmet svetovne trgovine). - vertikalni livarski stroj (aluminij se ...

Končna diplomska naloga - lektorirana - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_zuljan_matej.pdf

example – physical planning of the left Sava river bank from Spodnje Gameljne to the northern Ljubljana by-pass. The principal basing points for the ...

diplomska naloga maša sitar - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Sitar_Masa_2012.pdf

Risani film ali risanka je najbolj razširjena vrsta animiranega filma, ki temelji ... Kako pa po mnenju staršev in vzgojiteljev risanke ... dvigalo, bager in buldožer.

Urejanje in razvrščanje preko igre DIPLOMSKA NALOGA

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Adamic_Branka_2011.pdf

Ključne besede: igra, pomen igre, kurikulum, matematika v vrtcu, matematični pojmi, ... aktivne uporabe predmetov in materialov ter da so za majhne otroke zelo ...

diplomska naloga - Urejanje in oblikovanje diplomskih nalog.

http://www.oblikovanje-diplom.eu/navodila%20za%20pisanje%20diplome/Center%20za%20poslovno%20usposabljanje%20-%20pravilnik%20o%20izdelavi%20diplome.pdf

Z ţeljo, da bi se na priprave in pisanje diplomske naloge ter zagovor le-te kar najbolje pripravili, smo v ... Teme in izhodišč, na katerih temelji dispozicija diplomskega dela, ni mogoče spremeniti. ... Beremo na primer: "Če svoje razmišljanje.

univerza na primorskem pedago=ka fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Kramer_Natasa_2016.pdf

V diplomski nalogi smo se osredotoćili na ućinke joge za otroke, ki jih le.ta X ob rednem ... Vaje iz joge pripomorejo k bolj sproşćenemu, umirjenemu in ustvarjalnemu ućenju ... Pravljićna joga je vodena vadba, posebej oblikovana za otroke od ...

univerza na primorskem pedagoška fakultet diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Amon_Darinka_2012.pdf

Zahvaljujem se pom. ravnateljice Viktoriji Vrabl za odobritev študijskega ... Okoli 10 stol. se je politično in družabno življenje tudi v Evropi toliko umirilo, da so ... Hranjenje – v času obrokov otrokom omogočimo, da hrano zaužijejo v prijetnem ... Motivacija: Otrokom preberem zgodbico z naslovom Pika Pikapolonica, avtorja.

diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega ... - Fudš

http://www.fuds.si/sites/default/files/diplomska_naloga_2017_fuds-1.pdf

21 jun 2017 ... da je delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnimi navodili in pravilniki objavljenimi na spletni strani fakultete. Nova Gorica, 02.07.2017.

Diplomska naloga - z igro v razvrščanje - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bozanic_Silvana_2013.pdf

igri. KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, matematika, učenje, igra, razvrščanje. ... Igra ima pomembno mesto v kurikulih za predšolske otroke, zato ker je igra.

Diplomska naloga - Pasti poslovanja samostojnega podjetnika (1) (1)

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vukic14799.pdf

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. ZZZS ... Samostojni podjetniki normiranci, po mojem mnenju, dobro opravljajo svojo dejavnost,.

Diplomska naloga M Pilih 04052009 - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pilih_mateja.pdf

4 maj 2009 ... Zdravilni učinki le-teh so presenetljivo natančno opisani. ... cepa), netresk (Sempervivum tectorum ), pljučnik (Pulmonaria officinalis), dobra ...

diplomska naloga - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22066980FortunPia.pdf

V delu je pojasnjen mit o veganski prehrani in potrebi po količini beljakovin za zdravega odraslega, ki se ne ... ter sladice. Campbell Phd in ... 7:00 – obrok pred treningom: energetska ploščica (recepti na strani 53, 54). 7:30 – vadba za moč ali ...

Listavci na vrtčevskem igrišču DIPLOMSKA NALOGA - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/728/1/Diplomska_naloga_Kon%C4%8Dna_01.pdf

Listavci so za otroke zanimivi, saj se spreminjajo skozi letne čase, torej lahko opazujemo spreminjajočo se krošnjo, veje, cvetove, plodove ter deblo, ki se z leti ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga tea ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Filipic_Tea_2016.pdf

Naredi si obleko, gradi si iglu in čoln ter uporablja nož in iglo. Vse to so tehnike, s ... Nekateri so odgovarjali, da trgovina, mama ipd., drugi pa so malo razmišljali.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga eva ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Lipovec_Eva_2019.pdf

Na površini slanice iz kristalov soli nastane solni cvet. Je najdragocenejši pridelek na solinah, ki nastane le ob brezvetrju. V času pobiranja ga solinarji pobirajo ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ana ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Urek_Ana_2014.pdf

12 feb 2014 ... Poznamo tri simetrične oblike (zrcaljenje, vrtenje in vzporedni premik). ... čez točko, ter simetrijo, ki nastane pri zrcaljenju čez premico. V naravi ...

diplomska naloga – zastena - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_strle_ana.pdf

poleg raznovrstnega gozdarskega orodja tudi gozdarska jed tolminska frika, ki se jo tukajšnji ljudje še danes poslužujejo kot obed pred zahtevnimi fizičnimi deli, ...

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Mohar_Simona_2015.pdf

Hermsen (1998) osnovne pasme konj deli na: Kraljevski holandski toplokrvni konj. Amerişki standardbred. Fjordski poni. Holştajnski konj. Hanoveranec. Arabec.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Nerat_Simona_2018.pdf

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Pesnik Niko Grafenauer v vrtcu ... med pet in šest let. Po vsaki obravnavani pesmi smo otrokove odzive analizirali.

Diplomska naloga - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_blazic_spela.pdf

Smledniški grad, imenovan tudi Stari grad, je bil kot utrjen stolp na hribu nad vasjo zgrajen verjetno ţe v enajstem stoletju in so ga vse do leta 1610 dozidavali.

univerza na primorskem fakulteta za management diplomska naloga ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zidar_Katarina_20180126.pdf

26 jan 2018 ... pridobitve naslova naturopat v Sloveniji. V raziskovalnem delu, ki ... holistični terapevti verjamejo v sposobnost medsebojnega uravnavanja. Če je del celote ... WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative ...

diplomska naloga - višja strokovna šola - Grm Novo mesto

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke_diplome/POSTOPEK%20DO%20DIPLOME_0.pdf

Pred pričetkom pisanja diplomske naloge naj študent/ka pregleda Pravilnik o ... (potrdilo knjižnice Grm), in DIP-7 (prijava na zagovor), **obrazec posebni ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga uroš ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Stilin_Uros_2019.pdf

Neli Kodrič Filipić: Punčka in velikan .............................................. 26. 3.4.2. Neli Kodrič Filipić: Ali te lahko objamem močno? ........................... 28. 3.4.3.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ajda ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Boncelj_Ajda_2017.pdf

primer zamašeno zunanje uho, vnetje srednjega ušesa, otoskleroza, oslabljen sluh ( ... otrok prepozna zvoke narave, kot so šelestenje listja, petje ptic, šumenje.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga nina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bohinc_Nina_2018.pdf

Podpisana Nina Bohinc, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja, izjavljam, da je diplomska naloga z ...

Diplomska naloga – osnutek kazala - Fakulteta za šport - Univerza v ...

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22024820SvigeljStanislav.pdf

4 maj 2010 ... V širšem okviru vozle lahko razvrstimo glede na njihovo značilnost (Golnar, 1996). To so: 1. vozli za podaljševanje – podaljševalni vozel.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga anja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Plohl_Anja_2014.pdf

ANJA PLOHL. KOPER 2014 ... Koper 2014. Mentorica: izr. prof. dr. ... Anja Štefan, Melje, melje mlinček (1999, Lonček na pike (2008), Iščemo hišico. (2005).

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga tina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Rus_Tina_2017.pdf

Didaktična igrača je bila otrokom všeč, sploh na koncu, ker je bilo vse zelo lepo, barvito in v zaporedju. Didaktična igra je bila kar zahtevna, saj je večina otrok ...

univera v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - Takey

http://www.takey.com/Thesis_152.pdf

2 feb 2010 ... zaradi finančnih zmožnosti izobraževalne ustanove ogled lutkovne predstave v pravem gledališču ni mogoč. Posledično se predstava zaigra v ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga luka ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Magajna_Luka_2018.pdf

Vrtcu Jožice Flander Maribor se zahvaljujem za to, da mi je omogočil izvedbo ... vrtec, v katero se vključuje nekoliko več kot polovica slovenskih otrok ( ...

univerza v ljubljani fakulteta za socialno delo diplomska naloga ...

http://ediplome.fsd.si/ediplome/senddoc/1023

ţenske uţivalke nedovoljenih drog, Stigma, varna hiša za ţenske uţivalke nedovoljenih drog, ţrtve nasilja. Povzetek ... hisa.palcica(at)gmail.com. * Krizni center za ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga urša ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pirih_Ursa_Marija_2013.pdf

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Uporaba lego kock v predšolskem obdobju ... pravljice in gleda risanke. Pri tej igri ... LEGO City (od 5. do 12. leta).

diplomska naloga visokošolskega študijskega programa prve stopnje

http://www.fuds.si/sites/default/files/diplomska_naloga_nena_sirk.pdf

demence močno vpliva na celotno družino oziroma na vse, ki so vpleteni v skrb za starostnika. Slednja je ... zadnja faza bolezni, ki se konča s smrtjo obolelega.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4058/1/ADAMLJE.pdf

nimamo vpliva, se je dobro osredotočiti na okolje, v katerem otroka vzgajamo, ... Otroci se hitro razvijajo in rastejo, imajo pospešeno presnovo in maksimalno aktivne ... (2015) je med izvajanjem projekta dobila številne ideje, kaj bi lahko dodali ... Kosilo. Priprava na hranjenje. Otroci gredo skupaj umit roke. Igralnica se med ...

DIPLOMSKA NALOGA Zvezdica Zaspanka zadnja verzija - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2106/1/DIPLOMSKA_NALOGA_Zvezdica_Zaspanka.pdf

29 mar 2013 ... ZVEZDANA IN MALI PRINC. 7.1 Primerjava Zvezdice Zaspanke (1959) s književnim besedilom. Princeska Zvezdana (1928). Kratka obnova ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga mateja ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1655/1/Diplomska_naloga_Animiran_film_v_vrtcu,_Mateja_Novak.pdf

Študijski program: Predšolska vzgoja. ANIMIRANI FILM V VRTCU. Diplomska naloga. Mentorica: mag. Helena Korošec. Kandidatka: Mateja Novak. Ljubljana ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga kaja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Germavc_Kaja_2017.pdf

Podpisana Kaja Germavc, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje ... Od vsebin jih najbolj pritegnejo risanke, igrice, za tem.

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga tina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Mahnic_Tina_2016.pdf

VpraşanMe: $li Me ućinek »tople grede« naravni poMav? Obkrożite pravilni odgovor in ga ... za zadrżevanje toplote, vendar je naćin, kako rastlinjaki zadrżujejo.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga sara ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Tutnjic_Sara_2017.pdf

Tutnjić, Sara (2017): Prostor kot element kurikula in spodbudno učno okolje v njem. Diplomska naloga. Koper: UP PEF. 1. 1 UVOD. Namen diplomske naloge je ...