diplomske naloge univerza v ljubljani

dispozicija diplomske naloge - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/mladenova4612.pdf

predstavljalo za moj status na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v skladu z ... Vir: Tehnik Telekom Slovenije, Toshl – mobilna beležka stroškov odslej tudi za ... nakup, kar mu bo omogočala storitev »Program zvestobe«, hkrati pa bo imel ...

1 oblikovanje diplomske naloge - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/tomazic4595.pdf

Revija. Velika geografska in demografska selekcija, dolga življenjska doba ... Bukla: Bukla je brezplačna revija, v kateri so predstavljali knjižne novosti, izdajatelj ...

1 oblikovanje diplomske naloge - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2020/1/DIPLOMSKA_NALOGA_1.pdf

Bedak Jurček, Divji labodi, Grdi raček, Mala morska deklica, O deklici, ki je stopila na kruh, O vrtnarju in njegovi gospodi, Palčica, Rožni škrat, Sopotnik in ...

oblikovanje diplomske naloge - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3359/1/Tina_Skrt_Predmetno_pou%C4%8Devanje_msg_delo.pdf

Induktivno učenje, deduktivno učenje, poizvedovalno učenje, problemsko učenje, projektno učno delo, učenje z odkrivanjem, učenje na primerih, ravno ob ...

1. Namen diplomske naloge 2. Vrste diplomske naloge 3 ... - Leila

https://www.leila.si/dokumenti/pravilnik_DD_2010.pdf

21 maj 2010 ... Diplomska naloga je lahko napisana kot empirična raziskava ali v obliki teoretske razprave na ... se podeli diplomantu diplomska listina. 13.

1 oblikovanje diplomske naloge - Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

http://www.pef.uni-lj.si/slavkok/diplome/tramte_m/tramte_m-dip.pdf

vire vseh podatkov, ki sem jih potrebovala za svoje diplomsko delo in ... KLJUČNE BESEDE: Tehnika in tehnologija, učni načrt, Nacionalno preverjanje znanja, ... stojalo za pisala, letalo iz stiropora, obesek za ključe, drţalo za epruvete, ... Tretji del 17. vprašanja je spraševal po električnem krogu, v katerem so vezani motor,.

1 oblikovanje diplomske naloge - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/85140707.pdf

po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici, ki ugotavljajo kritično mišljenje. Kot najbolj primeren za naše potrebe ugotavljanja kritičnega mišljenja smo izbrali ...

Navodila za izdelavo diplomske naloge

http://dk.mors.si/Dokument.php?id=367

VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA. STRESNI ODZIV PRIPADNIKOV. SLOVENSKE VOJSKE IN POLICIJE NA. UPORABO STRELNEGA OROŢJA. Diplomsko delo.

Navodila za izdelavo diplomske naloge - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67573539.pdf

Slomšku (delo kiparke Karle Bulovec Mrak), ki se nahaja na Slomškovem trgu, ... že leta 1936 oblikovala kiparka Karla Bulovec Mrak, leta 1996 pa je mavčni ...

Navodilo za pisanje in urejanje diplomske naloge

http://www.oblikovanje-diplom.eu/navodila%20za%20pisanje%20diplome/Fakulteta%20za%20socialno%20delo%20-%20Navodila%20za%20diplomo.pdf

Diplomsko delo kot empirična raziskava. V empirični raziskavi študent, študentka s pomočjo metod opazovanja, spraševanja in uporabe sekundarnega gradiva ...

Navodila za izdelavo dispozicije diplomske naloge.pdf

https://www.sc-nm.si/vss/si/file/download/59_e33cee86cf0c6/Navodila%20za%20izdelavo%20dispozicije%20diplomske%20naloge.pdf

za izdelavo dispozicije diplomske naloge. Obrazec dispozicije diplomske naloge je zaklenjen, vsebino lahko vpisujemo samo v za to predvidena mesta.

NAVODILA ZA PRIPRAVO DISPOZICIJE DIPLOMSKE NALOGE (obr ...

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke_diplome/navodila-dispozicija2011.pdf

V dispoziciji predlagan in potrjen naslov diplomske naloge s strani študijske komisije je dokončen. Dispozicija (VSŠ-DIP-1a) je priloga oziroma sestavni del ...

Navodila za izdelavo diplomskega dela / diplomske naloge - Fmf

http://www.fmf.uni-lj.si/~petkovsek/Navodila.pdf

V LaTeX-u se vezaj napi²e z eno £rtico (-), pomi²ljaj pa z dvema ali tremi £rticami ... oziroma . Dvojni narekovaj na tipkovnici (") se uporablja v druge namene.

navodila za pripravo diplomske naloge - Urejanje in oblikovanje ...

http://www.oblikovanje-diplom.eu/navodila%20za%20pisanje%20diplome/IRC%20-%20Navodila%20za%20izdelavo%20diplome.pdf

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ZAGOVOR. DIPLOMSKE NALOGE. Ljubljana, januar 2010. Zavod IRC, Višja strokovna šola. Litostrojska cesta 40.

Navodila za izdelavo diplomskega dela / diplomske naloge

http://www.fmf.uni-lj.si/~petkovsek/Navodila.pdf

V LaTeX-u se vezaj napi²e z eno £rtico (-), pomi²ljaj pa z dvema ali tremi £rticami ... oziroma . Dvojni narekovaj na tipkovnici (") se uporablja v druge namene.

navodila za pripravo diplomske naloge in njenega zagovora

http://www.oblikovanje-diplom.eu/navodila%20za%20pisanje%20diplome/DOBA%20-%20Pravilnik%20o%20izdelavi%20diplomske%20naloge.pdf

9 sep 2009 ... 2 -. Kazalo: I. Pred pričetkom pisanja diplomske naloge . ... Kaj narediti pred pripravo dispozicije? ... Primer slabega komentarja v besedilu:.

Predloga za urejanje diplomske in magistrske naloge v Wordu

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kovac_Aljana_20070827.pdf

27 avg 2007 ... dvomljivega videza, ki se prilepi na hišni zvonec, ali pa na poln nabiralnik nevešče in ... Sledi Spar z 19 %, Merkur s 15 % in Fama z 2 %.

Predloga za urejanje diplomske naloge v Wordu - Fakulteta za ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Bandelj_Saraja_20070719.pdf

19 jul 2007 ... Zlatki Meško Štok, ter zaposlenim v podjetju Renualt Nissan Slovenija ... 6.3 Rabljena vozila. ... saj se velikokrat izkaže, da ima večji vpliv prodajalec vozil kot pa sam avto. ... prelomil. 6.4 Služba Stiki s kupci u re b o n u re st m. 36 ... je SOBOTA najprimernejši dan za vzdrževalni pregled njihovega vozila.

oblikovna in tehnična navodila za izdelavo diplomske naloge

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke_diplome/oblikovno%20tehni%C4%8Dna%20navodila%202014.pdf

diplomske naloge. NOTRANJA NASLOVNA STRAN. Prva naslednja stran oz. notranja naslovna stran se oblikuje, kot kaže primer. Naslov je tisti uradni naslov ...

Navodila za izdelavo diplomske naloge in ... - Šolski center Šentjur

https://sc-s.si/joomla/images/navodila%20za%20izdelavo%20diplomske%20naloge%20%202018.pdf

Navodilo za izdelavo diplomske naloge in opravljanje diplomskega izpita. Šentjur ... Primer 4: Besedilo in način pisanja v glavi… ... Priloga: Dispozicija naloge.

Naloge in rešitve - Univerza v Ljubljani

http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2017-18.pdf

Naloge za tekmovanje je izbral, prevedel, priredil in oblikoval Programski svet ... 3.–5. razred. Bober Benjamin in njegova soseda Katja si pod vrtno ograjo.

dispozicija magistrske naloge - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/cibej3500.pdf

evropeizacije pojavljajo drugačni tipi zaposlitev, zahteve po družbenih kompetencah ... Elvez. Hermes. Marc. Medis. Merkur. Mosadria. Noviforu m. Polycom.

Rešene naloge iz programiranja v Pythonu - Univerza v Ljubljani

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7614

Opis algoritma – če si ga pozabil – poišči na spletu. (Vendar ne ... besedo iz gornjega seznama, v kateri se pojavi čim več črk, ki se pojavijo tudi v dani besedi.

Naslov naloge - Medicinska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/5786/491

Centru za klinično psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPKL) in ... rezultatov laboratorijskih preiskav krvi pa se zdravniki osredotočamo predvsem na ... nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika UKCL.

Naloge in rešitve šolskega tekmovanja - Univerza v Ljubljani

http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/2014-solsko-tekmovanje.pdf

46. Sprehod po oblakih. 48. Povej svoje ime. 51. Dvojiška polovica. 53. Skrivalnice. 54. Gobelin. 55 ... Logika je močno povezana z računalništvom. Ko rešujemo ...

Primer projektne naloge - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/955/1/1._DIPLOMSKO_DELO.pdf

1 IZVOR PRAVLJICE ALI BABA IN ŠTIRIDESET RAZBOJNIKOV . ... rada izpostavila vprašanje, kako to, da beremo Andersenove in Grimmove pravljice že ...

BESEDILNE NALOGE - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Benedetic_Lidija_2011.pdf

matematika, besedilne naloge, matematićni problem, problemsko znanje, ... Graf 1: Prikaz odstotne vrednosti pravilno rešenih nalog za 3. razred …... 57.

izjava o avtorstvu zaključne naloge - UP FAMNIT - Univerza na ...

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/o-fakulteti/pravilniki-obrazci/obrizjavaavtorstvoznma-mf23122014.pdf

MA-MF Obr. Izjava o avtorstvu zaključne naloge. UNIVERZA NA PRIMORSKEM. UNIVERSITÀ DEL LITORALE / UNIVERSITY OF PRIMORSKA. FAKULTETA ZA ...

Evropske statistične igre 2017/18, zgledi za naloge iz Prve naloge:

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9633/primer%201%20naloge_Slovenija_ESO.pdf

a) Aritmetična sredina: 31,18; modus: 22; variacijski razmik: 38. b) Aritmetična sredina: 32,78; standardni odklon: 11,81; modus: 26. c) Aritmetična sredina: 32,78; ...

navodila za pripravo projektne naloge, seminarske naloge, referata ...

http://www.ostpavcka.si/files/2012/11/navodilaProjekt.pdf

5. zaključek. 6. viri in literatura. NAVODILA ZA OBLIKOVANJE PROJEKTNE IN SEMINARSKE NALOGE: 1. NASLOVNA STRAN. Naslovnica je prvi stik z bralcem ...

Številski izrazi Reši naloge RJI/28 in besedilne naloge

http://os-sodrazica.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2020/03/pon1_3f.pdf

16 mar 2020 ... MAT: Številski izrazi. Reši naloge RJI/28 in besedilne naloge: 1. Imam 3 bankovce po 5 evrov in bankovec za 20 evrov. Koliko denarja imam?

univrza v ljubljani - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22049100HorvatMiha.pdf

Miha Horvat. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2007. Športno treniranje - badminton. Število strani: 85 Število slik: 12 Število skic: 2 Število tabel: 4 Število ...

Koncerti popularne glasbe v Ljubljani - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lahajnar-Alenka.PDF

v kulturološkem žargonu, s stadionom Stožice pa tako ali tako ni bilo sreče. ... prireditve zaračunavajo po 800.000 SIT, Gallusova dvorana Cankarjevega doma je najdražja, za najem na ... strani pa lahko vedenje na popkoncertu v mnogočem spominja na klasični ritual (npr. sedežni red v dvorani, onemogočen je ples ipd.).

Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/tutorski20prirocnik/2013070111054815/

Če študent izpolnjuje pogoje za sprejem v študentski dom, a bi raje bival pri ... Topniška. Topniška 33. 01 437 72 07. AK. Vilharjeva 13. 01 232 21 74. Ilirska.

4. Seja Senata Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/sprejemppt/2018092715201318/

1 okt 2018 ... LPP vozni redi. Aplikacija za iOS / Api on iOS: - A to B: Ljubljana. - LPPbus. Google zemljevidi / Google transit (Google maps). Contact / Kontakt ...

Častni doktorji Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/univerza_katalog2011_castni_doktorji_17112011_web/2013061215452051/pubPdf/

Eco, ameriški jezikoslovec, filozof in družbeni kritik Noam Chomsky, francoski pravnik in veliki zagovornik človekovih pravic Robert Badinter in drugi. Z razstavo ...

Knjižnični sistem Univerze v Ljubljani - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/zlozenka_kul/2019010409084897/

Teološka knjižnica Ljubljana. Teološka knjižnica Maribor. VETERINARSKA FAKULTETA, Knjižnica. ZDRAVSTVENA FAKULTETA, Knjižnica. Knjižnični sistem.

analiza skvoša v ljubljani - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/kavas1149.pdf

Sloveniji, Športni center Squashland (v nadaljevanju Squashland) z osmimi igrišči in Športni center Konex (v ... Maribor, Šport park Krsnik. Dolnja Počehova 35 ...

univerza v ljubljanai - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_gosar_anja.pdf

14 avg 2009 ... vegetativno razmnoževanje/listni potaknjenci/begonija/koreninjenje/listna ploskev ... Gomoljne begonije so že stare okrasne rastline. V zemlji ...

Ljubljanska univerza in njeni profesorji - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/predstavitevnovihpublikacij_ul_fzprof/2013091310095279/

Igo Pehani predaval rudarsko pravo. S tem so bile predavateljsko ... Dr. Rudolf Sajovic, redni profesor za civilno procesno pravo (1935). Dr. Joso Jurkovi~, redni ...

DIPLOMSKE.SI

http://diplomske.si/wp-content/uploads/2016/12/diplomske.si_oblikovan_dokument.pdf

Ker vemo, da je urejanje zadnjih stvari pred oddajo zaključne naloge lahko zelo stresno, ... Izdelati je potrebno PowerPoint predstavitev, vi ste pa že vsega siti.

univerza v novi gorici - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/razpis_2012_javni/2013070114564439/

10 feb 2012 ... Fakulteta za varnostne vede (UM FVV) . ... FVV IN FERI . ... spričevala ter potrjen predmetnik z učnimi načrti dosedanjega študija. Potrdilo o.

univerza v ljubljni - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/dakskobler4521.pdf

intervjujev z vodji DMO Smaragdna pot in slovenskih turističnih predstavništev na tujih trgih. Beneluxa, Avstrije in Italije. Rezultat predstavljajo predlagane ...

univerza v ljubljani - UP FVZ - Univerza na Primorskem

https://fvz.upr.si/wp-content/uploads/2020/01/vpisna_mesta_slo_2020_2021.pdf

30. –. 30. Univerzitetni dvopredmetni študijski programi. 480. 64. 544. Anglistika. 75. –. 75. Bibliotekarstvo in informatika. 25. –. 25. Češki jezik in književnost. 15.

univerza v ljubljani - Univerza na Primorskem

https://www.upr.si/sl/resources/files/studij/vpis-up/novosti-in-obvestila/objava-prostih-vpisnih-mest-za-2-prijavni-rok-za-vpis-v-studijske-programe-univerze-na-primorskem-v-studijskem-letu-20152016/prosta_mesta_drugi_ro

20 avg 2015 ... Grafično oblikovanje. 0. 1. Slikarstvo – ... Multimedijske komunikacije – VS. - Nova Gorica. 13 ... Grafične in interaktivne komunikacije – UN. 3.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/vpis/Dokumenti%20novic/Razpis_2010_2011.pdf

senat Univerze v Ljubljani oziroma Komisija senata za dodiplomski študij 24. 11. 2009 in je ... V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso ... V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko vpiše:.

Povzetek diplomske o splavu - Sticna. Jezusovo, Marijino Srce ...

http://www.sticna.com/Smarnice_Vse_Slovence_k_Bogu_dvigaj.pdf

Svetega Duha, je Mati Marija svoje molitve pridruževala molitvam Jezusovih ... V pesmi z zaupanjem prosimo našo nebeško Vodnico: »Marija, skoz življenje ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - UL FGG

https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/09/Navodila-za-oddajo-pro%C5%A1enj-2019_2020.pdf

4 sep 2019 ... Ob vstopu v spletni referat vam bo v času od vključno 13. 9. 2019 do vključno 17. 9. 2019 v meniju na levi strani okna zraven ostalih že.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~mohoric/skripta/praktikum/o_meritvah_old.pdf

Fizikalne enote ustrezajo dogovorjeni vrednosti fizikalne količine. Osnovnih fizikalnih količin je sedem, vse ostale so iz njih izpeljane. Osnovne enote skušamo ...

lek dd - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Cesenj-Danaja.PDF

Družbeno odgovornost in odnose z lokalno skupnostjo podjetja Lek d.d. ... raziskava z naslov Comunity Conflict and the Press je bila opravljana leta 1980. ... Čistilna naprava Lendava, katere večinski naložbenik in soustanovitelj je Lek.

2. Univerza v Ljubljani

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-41-1/021-058.pdf

ˇClanice Univerze v Ljubljani ( ) so ob koncu študijskega leta / ... Univerza v. Ljubljani. Fakulteta za šport. Dokument predstavlja zbrane podatke, ...

val 202 - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Habic-Simona.PDF

SLOVENIJA -VAL 202 ... »Val 202 ni bil samo nova oddaja, ampak nova možnost radia kot celote, njegova ... shemo oddaje in jo poimenoval Popevka tedna.

univerza v ljubljani - gim

http://gimnazija.scv.si/wp-content/uploads/sites/18/2017/08/Prosta_mesta_drugi_rok_slo_2017_2018_21_8_2017_2.pdf

21 avg 2017 ... 22. –. Geotehnologija in rudarstvo – VS. 23. –. Grafična in medijska tehnika – VS. 5. 33. Grafične in interaktivne komunikacije – UN. 4. – ...

V A B I L O - UL FGG - Univerza v Ljubljani

https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2016/10/UL_FGG_-_Ucni_nacrt_predmetov_BA_GR_UN.pdf

Temeljna literatura. Roko Žarnić, Osnove gradiv, UL FGG, 2005, 350 strani (Katedra za PMK) ... http://www1.fgg.uni-lj.si/ksh-moodle/ (spletna učilnica predmeta).

Univerza v Ljubljani

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-447FDJHC/79ae7314-2870-4fc4-8f0a-7e4967fb1391/PDF

Dostopno na: https://pouk.mf.uni-lj.si/login/index.php. Copyright © Katedra za ... URNIK PO DNEVIH (družinska medicina) . ... Uporaba PEF-metra. 8. Družinski ...

LPP doo - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/perviz58.pdf

varnost zaposlitve in varnost pri delu, ustrezen delovni čas in primeren način ... Tehnični pregledi LPP so najstarejši in največji tehnični pregledi v Sloveniji, ...

URL - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/potocnik746.pdf

Študentka JERNEJA POTOČNIK izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. dr. Slavke Kavčič in dovolim ...

u2 - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/vodosek-nikolaj.pdf

4 okt 2010 ... Pevec skupine Bono Vox, v glasbenem in medijskem svetu ... ameriški, ne moremo ustrezno pojasniti kulturnih fenomenov preteklega stoletja, predvsem številnih ... Najvplivnejše skupine so bile The Platters, Frankie.

ul ffa - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/ul_ffa20092010/2013071109495254/

Prodekan za znanstveno-raziskovalno področje: dr. ... Toksikologija – Modul 1: Povezava med strukturo in toksiĉnostjo snovi dr. ... Miha MILEK, mag. farm. asist.

UNIVERZA V LJUBLJANI - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Velkavrh-Sonja.PDF

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki pa na področju etičnosti, ki bi morala biti ... Skupaj s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (v nadaljevanju Kodeks),.