dpoms

Skupno stališče DOPPS in DPOMS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2020/02/Skupno-stali%C5%A1%C4%8De-DOPPS-in-DPOMS.pdf

6 feb 2020 ... Zadeva: Stališče DOPPS in DPOMS do Skupne kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji in predlog za reševanje problematike izginjanja ...