fizika 9 vaje

Vaje - Fizika.si

http://www.fizika.si/GimUni/2014-VprasanjaGim1.pdf

Upor vodnika je R = ζ l. S. , kjer je ζ specificni upor snovi, l dolzina vodnika in S presek vodnika. Pri danih podatkih vemo, da je pri napetosti 5 V tok skozi tuljavo ...

eksperimentalne vaje - fizika - Arnes

http://www2.arnes.si/~sssknm1/eksperimentalne/skripci.pdf

-Kako se diferenčno škripčevje razlikuje od običajnih škripcev? Sestavimo vajo ! -Sestavimo posamezne primere škripcev, kot so prikazani na sliki in risbah.

vaje in navodila za delo fizika, 8. razred - OŠ Brezovica

http://www.os-brezovica.si/files/2016/11/8r_DZ_FIZIKA_17_18.pdf

VAJE IN NAVODILA ZA DELO. FIZIKA, 8. RAZRED. Naloge rešuj tako, da jih ... Mark je pri teku na 100 m dosegel naslednje rezultate: 18 s, 18,2 s in 17,9 s.

Vaje pri predmetu Konstrukcijska gradbena fizika II Stopnja ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~ssdjkoka/fgg_konst/vaje1.pdf

II Stopnja, Stavbarstvo, 1. letnik. 1 Literatura. • Jože Peternelj, Zvonko Jagličić, Osnove gradbene fizike, 2014, Knjigarna FGG. 2 Prevajanje toplote, stacionarno ...

Vaje - Gimnazija, 1. letnik, razlicna snov 1. naloga Krogla ... - Fizika.si

http://www.fizika.si/GimUni/2014-VprasanjaGim1.pdf

V ucbeniku (npr. I. Kušcer in ostali, Fizika za srednje šole, III del, stran 113) najdemo izraz za gostoto magnetnega polja v dolgi tuljavi: B = µ0 N I l. = 4π 10−7 Vs.

14. februarja 2005 1. test pri predmetu Fizika 1. Kakšna je ... - Fizika.si

http://www.fizika.si/e-fizikaBox/2011_NaravoslovnoTehniskaFakulteta/NaravoslovnoTehniskaFakulteta-test_3_05%28Resen%29.pdf

Pri enakomernem krozenju je razlicen od nic le radialni pospešek ar. Njegova velikost je ar = ω2 R, smer pa proti središcu kroznice po kateri telo krozi, kakor je ...

2. VAJE TEKAŠKE ABECEDE IN GIMNASTIČNE VAJE (8 minut) - NZS

https://www.nzs.si/Doc/Info/2018/Trening%203-8_RC%20MNZ_U13_U12.pdf

Opis. ✓ Igralci izvajajo na stožcih in stojalu varanja s SNDS in ZDS ter vodijo žogo skozi mala vrata. ✓ Igralca v diagonalnih kolonah hkrati začneta vajo.

[email protected] QED 1 ELEKTRIČNO POLJE 14.1 ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika24.pdf

VZPOREDNA VEZAVA KONDENZATORJEV. Ker je e = e1 e2 e3 ... en ⇒ CU ... ZAPOREDNA VEZAVA KONDENZATORJEV. Ker je U =U1 U2 U3 .

1 MOLEKULARNA FIZIKA FIZIKA AGREGATNIH STANJA ...

https://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/molekularna__fizika.pdf

materijal pretvore u svako od tri osnovna agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito sa samo jednim izuzetkom – a to je helijum koji još uvek niko nije uspeo da ...

Fizika 2 Termodinamika, valovi i kvantna fizika - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/fk2_skripta2%5B2%5D.pdf

7 lip 2015 ... 6.6 Drugi zakon termodinamike. Termodinamicki procesi odvijaju se uvijek tako da entropija ukupnog sustava poraste. ∆S > 0 . (6.14).

[email protected] QED 1 NIHANJE 9.1. HARMONIČNO ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika19.pdf

NIHANJE. 9.1. HARMONIČNO NIHANJE. 9.2. VZMETNO NIHALO. 9.3. MATEMATIČNO NIHALO. 9.4. FIZIČNO NIHALO. 9.5. SUČNO NIHALO. 9.6. DUŠENO ...

[email protected] QED 1 ZVOK 11.1. UVOD 11.2 ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika21.pdf

MACHOV STOŽEC. 11.1. UVOD. Zvok je longitudinalno valovanje, ki ga človeško uho zaznava. Skozi prazen prostor, se zvok ne more širiti. Poznamo:.

[email protected] QED 1 MAGNETNA INDUKCIJA 16.1 ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika26.pdf

MAGNETNA ENERGIJA TULJAVE. 16.1. MAGNETNA INDUKCIJA. Magnetna indukcija je pojav pri katerem se v magnetnem polju ustvarja. (inducira) električna ...

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ...

http://www.ambulanta-garmus.si/nasveti/ravnotezje.pdf

Čutila za ravnotežje , ki ležijo v obeh notranjih ušesih , pošiljajo v možgane sporočila , ki so potrebna za vzdrževanje ravnotežja . Pri poškodbi ali bolezni ...

[email protected] QED 1 ELEKTROMAGNETNO ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika27.pdf

17.1. ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG. 17.2. ODPRT NIHAJNI KROG. 17.3. SPEKTER ELEKTROMAGNETNEGA VALOVANJA. 17.1. ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG.

[email protected] QED 1 GIBANJE 1.1 PREMO GIBANJE ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika12.pdf

GIBANJE. 1.1 PREMO GIBANJE. 1.2 KRIVO GIBANJE. 1.1. PREMO GIBANJE ... Če se hitrost med gibanjem ne spreminja – v = const, je gibanje enakomerno.

fizika i 10. predavanje fizika i 10. predavanje - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/F1-10-predavanje.pdf

10. PREDAVANJE. FIZIKA I. 10. PREDAVANJE. Hidrostatski tlak. U gravitacijskom polju na fluidnu česticu djeluje njezina težina. Ukupna sila i zakon statike su.

FIZIKA 8

http://www.valjevskagimnazija.edu.rs/download/Fizika%208%20zbirka%20zadataka%20iz%20fizike%20za%20dodatnu%20nastavu.pdf

Zbirka zadataka iz fizike za osmi razred - specijalci – interna skripta. 1. 1.Matematičko klatno. 1. Dva matematička klatna jednovremeno osciluju. Za isto vreme ...

Oko - Fizika

http://fizika.marcus.si/wp-content/uploads/2012/08/referat_oko.pdf

Zrklo je obdano s šestimi zunanjimi očesnimi mišicami, ki obračajo zrklo v vse smeri, ... Njena glavna naloga je natančno uklanjanje svetlobe na očesno.

| Fizika

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Andrej_Senekovi%C4%8D_-_Fizika_za_ni%C5%BEje_razrede_srednjih_%C5%A1ol.pdf

manjših luknjic, v katerih je zrak, voda ali kako drugo telo. ... Število, katero pove, kolikokrat je kako telo težje, nego isto ... Razkisati (desoxydiren) se pravi,.

Fizika - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/47796/1000406_Fizika.pdf

9. F0228 Fizika trdne snovi. Janez Bonča. 45. 0. 30. 0. 0. 135. 210. 7. Letni ne. 10. F0336 Fizikalna kemija ... Osnovne analitične rešitve za opis stacionarnih in.

Fizika - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_fizika.pdf

Program osnovna šola. FIZIKA. Učni načrt. 8. razred: 70 ur. 9. razred: 64 ur ... Posodobljeni učni načrt za predmet fizika v osnovni šoli je pripravila Predmetna komisija za ... vaje dijakov, terensko delo, vključevanje aktualnih dogodkov v pouk ...

fizika

http://www.tf.ni.ac.rs/images/site/upis/fizika.pdf

Центрипетална и центрифугална сила. Момент силе. ... Dinamika izu~ava kretanja razli~itih tela pod uticajem sila koje izazivaju ta kretanja. Razlikuju se.

Fizika - Ric

https://www.ric.si/mma/2016%20Opisi%20dosezkov%20411/2016061714213986/

tlaka v tekočini;. III. 8 rumeno. 15.b. 1. Tlak, vzgon in gostota ve, da tlak v tekočinah narašča z globino, da je odvisen še od gostote tekočine, težnega pospeška ...

Kvantna fizika

http://www.ss-prva-tehnicka-tesla-zg.skole.hr/uploads/media/vecernja/upload09032016/Kvantna_fizika.pdf

Stefan-Boltzmannov i Wienov zakon, ovisnost intenziteta zračenja idealnog crnog tijela o valnoj duljini, Planckova kvantna hipoteza, fotoelektrični efekt ...

Fizika 2004

http://www.osbrod.si/wp-content/uploads/2015/09/NPZ-fizika-2004-naloge.pdf

FIZIKALNI OBRAZCI. NEKATERE FIZIKALNE KONSTANTE. Gostota: m. V ρ = Gostota vode: 2. 3 kg. 1000 m ρ. = H O. Specifična teža: g. F. V σ = Specifična teža ...

Naloga - Fizika.si

http://www.fizika.si/GimUni/NalogaJunij2011.pdf

temperatura vode na koncu? Talilna toplota ledu je 333 kJ/kg. Izparilna toplota pare pa je 2260kJ/kg. Komentar: P.S: Ne sme se reševati tako, da prvo daš led in ...

Fizika 2008

http://www.osbrod.si/wp-content/uploads/2015/09/NPZ-fizika-2008-naloge.pdf

A Hitrost zvoka v praznem prostoru je manjša od hitrosti zvoka v zraku. ... Na sliki je graf hitrosti v odvisnosti od časa za dviganje hišnega dvigala. 0. 2. 4. 6. 8 m.

Moderna fizika

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/izofiz/2019-2020/EMAG_IZO-FIZ_Moderna_fizika.pdf

Moderna fizika. Course title: Modern Physics. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Academic year.

svetloba in vid - Fizika.si

http://www.fizika.si/seminarji/SvetlobaInVid/Svetloba-in-vid.pdf

Kljub temu, da so oči vseh živih bitij nastale iz iste praoblike, so vendar njihove oblike pojavljanja tako različne kot življenje samo zase. Poznamo oči, ki vidijo le ...

Moderna fizika - IJS F9

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/modfiz/modfiz-mat-uvod.pdf

Peter Križan. Peter Križan. Moderna fizika. Uvod ... J.J. Thomson (1897): odkritje elektrona (NN 1906). Odkritje elektrona: začetek fizike osnovnih delcev ...

Fizika 2003

http://www.osbrod.si/wp-content/uploads/2015/09/NPZ-fizika-2003-naloge.pdf

Zapisane so lunine mene. V enem odgovoru so mene zapisane tako, kakor si v resnici sledijo. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. A Prvi krajec, polna luna, ...

Fizika jadranja - IJS

http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/Jadranje1.pdf

28 maj 2007 ... le nekaterih velesil, kot so na primer Beneška repulika, Nizozemska, ... Z nekaterimi redkimi izjemami velja, da ima vsaka jadrnica trup, kobilico ...

TLAK - Fizika.si

http://www.fizika.si/seminarji/FizikaPotapljanja/FizikaPotapljanja.pdf

Tako potapljač izpodrine več vode in povzroči večji vzgon ter postane ... Temu regulator daje zrak pod okoliškim tlakom (tlak na globini kjer se nahaja potapljač).

fizika 8 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=20181&file=1

1957 1969 1961 prvi človek v vesolju izstreljen prvi umetni satelit prvi človek na Luni. 03_03_01_03. Izberi napačno trditev. Nikolaj Kopernik je odkril 3 zakone o ...

FIZIKA GLAZBE

https://zir.nsk.hr/islandora/object/fizos:73/preview

Vrste valova razlikuju se u ovisnosti o odnosu između valne ravnine i valne ... harmonik, f1 = 400 Hz. Tada je valna duljina prvog harmonika dva puta veća od ...

Fizika 2 - FESB

http://adria.fesb.hr/~zmiletic/Fizika%202/9.%20Geometrijska%20optika/Fizika2_Razlikovni_Predavanje9.pdf

Konveksno ili ispupčeno sferno ... Ovo doslovno vrijedi za udubljeno (konkavno) zrcalo. ❑ Za ispupčeno (konveksno) zrcalo opis zraka malo se mijenja (više.

Fizika - nccdn.net

http://1301.nccdn.net/4_4/000/000/4ed/830/izpitnavp-20071026174506.pdf

spreminja s časom, kaj je tangentni in kaj je kotni pospešek? Radialni in skupni pospešek pri enakomerno pospešenem kroženju? 7. Kaj je navor sile?

Fizika - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/5-Predbolonjski_%C5%A1tudijski_programi/4-Dodiplomski-KemTeh/Fizika_30-0125-sl.pdf

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana. 30-0125- ... Ivan Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc, J. Peternelj, Fizika za srednje šole,. DZS, 1999.

fizika - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_12-13/Dodatci/formule_fiz.pdf

18 pro 2012 ... W. = F. G r. m m. G. 2. 1. 2. = ∆s. ∆t. ∆v. ∆t. ∆p. F∆t. ∆E mg∆h. ∆Egp. PoPIs FormulA I KonstAntI. FIZIKA formule.indd 2. 18.12.2012 11:21:11 ...

Fizika plinova

http://www.mefos.unios.hr/~hbrkic/vukovar/5_fizika%20plinova.pdf

Idealni plin – teorijski – međusobna djelovanja čestica se mogu zanemariti. ○ Razrjeđeni plin – aproksimacija idealnog. (tlak nije previsok, temperatura nije.

Katodna cev - Fizika.si

http://www.fizika.si/seminarji/KatodnaCev/Katodna_televizija_%28CRT_TV%29.pdf

Katodna cev (ang. cathode ray tube oz. krajše: CRT) je bistveni sestavni del vsake klasične televizije. S pomočjo te naprave namreč lahko na enostaven način.

Fizika(BF, Biologija)

https://fiz.fmf.uni-lj.si/~andrejas/vaje/gradiva/bio_gradivo_za_vaje.pdf

22 nov 2013 ... 8. vaje: Odziv snovi na obremenitev ter elektricno in magnetno polje. 15. 9. vaje: Nihanje in valovanje. 16. 10.vaje: Uporaba valovanja. 18.

Medicinska fizika - F9

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/medfiz/medfiz-infor-dan.pdf

Anatomija človeka/Fiziologija. B. Kirn. Eksperimentalna medicinska fizika. D. Škrk, P. Križan. Fizika radioterapije. R. Jeraj. Fizika anatomskega slikanja. I. Serša ...

Moderna fizika - F9 - IJS

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/modfiz/modfiz-mat-uvod.pdf

1. 10-8 molekule elektro- magnetna pestrost svetlobe, življenja kemik, atomski fizik,. 10-10 atomi energija atomski fizik. 10-14 jedra jedrska kemijski elementi,.

fizika - ZUNS

http://www.zuns.me/sites/default/files/Prirucnik%20-%20Fizika%207.pdf

8. Fizika za 7. razred osnovne škole na rutinski način). U suštini, tradicionalna nastava zahtijeva od nastavnika da dobro poznaje sadr- žaj koji predaje i da ga ...

Fizika-8 - MIM-Sraga

https://www.mim-sraga.com/PDF/fizika-8---za-web-1.pdf

FIZIKA za 8 razred. Primjeri riješenih zadataka iz područja ELEKTRIČNE STRUJE. U ovom dijelu zbirke obrađena su područja: 1.1 Električni strujni krug i učinci ...

Nuklearna fizika

https://tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/09/10_Nuklearna_fizika_25.05.pdf

25 мај 2018 ... Nuklearne reakcije, fisija i fuzija. • Vještačka radioaktivnost. • Transurani. • Anihilacija i kreacija para. • Detekcija RA. • Elementarne čestice.

Moderna fizika 2 - F9 - IJS

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/modfiz2/slides/modfiz2-uvod.pdf

•Izmerimo koordinato točke (verteksa), kjer je potekla reakcija: izmerimo položaj in smer sledi nabitih delcev v bližini te točke. •Izmerimo gibalno količino nabitih ...

Fizika - Arnes

http://www2.arnes.si/~surzjagl/sola/pred0.pdf

Osnove fizike, J. Peternelj, T. Kranjc. - Visokošolska fizika, R. Kladnik. - Physics, Serwey. - Skozi fiziko z rešenimi nalogami, H. Šolinc. - Zbirka fizikalnih nalog z ...

Fizika Cunamijev - IJS

http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/Seminar-cunami.pdf

magnituda potresnega momenta v , konstante so izbrane tako, da poda lestvica velikost momenta ob enakem potresu podobno vrednost kot Richterjeva ...

Atomska fizika

http://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/atomska_fizika.pdf

1913. godine danski fizičar Nils Bor postavlja svoja tri postulata kojima objašnjava kako. Raderfordov planetarni model može biti stabilan i probleme oko ...

zbirka fizika 8.pdf

http://os-igkovacic-zg.skole.hr/upload/os-igkovacic-zg/images/static3/854/attachment/zbirka_fizika_8.pdf

ZBIRKA ZADATAKA I POKUSA S. PODSJETNIKOM ZA 8. RAZRED ... Fiziku, kao znanost i osnovu svih grana tehnike, treba proučavati i njezinu ljepotu osjetiti ...

Vaje 10

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=22090

6. Na kakšne kose moramo razrezati l metrov dolgo palico, da bo ploščina osnovne ploskve dobljenega kvadra enaka A, kvader z izrezanim skeletom pa bo imel ...

lab. vaje

http://www.pef.uni-lj.si/fite/pass07/lab-elektrika.pdf

Zaporedna vezava porabnikov. Naloga: ... Slika 2: Vezava ampermetra in voltmetra na razlicna mesta v krogu ... Vsaka realna baterija ima dolocen notranji upor.

vaje - IJS

http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016-Gantar_vaje.pdf

besedne skice. vpis besede/leme izbira besedne vrste izbira korpusa. Besedne skice so avtomatsko izdelan povzetek slovničnega in kolokacijskega obnašanja.

Vaje

http://www.archery-si.org/uploads/datoteke/OSNOVE%20-PORTNEGA%20TRENIRANJA_lokostrelstvo.pdf

Dolgotrajni napor s prekinitvami je značilen po tem, da prevladujejo aerobni energijski procesi. Kisikov dolg in kopičenje laktata sta manjša, v odmoru prihaja do ...

Vaje 4

https://www.fpp.uni-lj.si/mma/Vaje_4b.pdf/2019022514024504/?m=1551099765

Vodoravni met. Poševni met. 1. Balon se dviga s konstantno hitrostjo 5.0 m/s. Na višini 40.0 m odvrže večo s peskom. Po kolikšnem času in s kakšno hitrostjo ...

Vaje za oči

http://lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/vaje-za-o%C4%8Di.pdf

kake bolezni oči, morate takoj na pregled k okulistu. Tudi današnji strokovnjaki pravijo, da je celostno urjenje oči najboljša naravna metoda za izboljšanje vida.

koeficient lepenja - Fizika.si

http://www.fizika.si/seminarji/KoeficientLepenja/KOEFICIENT_LEPENJA.pdf

Zaradi ravnovesja sil na mirujoče telo na klancu, ki z vodoravnico oklepa kot φ, velja v smeri ... tudi, da se z večanjem kota φ sila lepenja povečuje. ... zgornjo enačbo ter jo še malo preoblikujemo, dobimo enačbo za koeficient trenja kl: $. $ . $ ...