Gora v julijcih

Crna Gora kao kraljevina. Ukidanje države Crne Gore. Crna Gora u ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_22015/objava_33926/fajlovi/CG%20_%20Kraljevina,%20PG%20skupstina,%20SHS,%20narodno%20oslobodjenje,%20FNRJ,%20SFRJ,%20SRJ.pdf

Crna Gora nije bila prepoznata kao poseban dio Kraljevine. SHS ... Crnoj Gori. • Opštejugoslovenska opcija, unitarističko i centralističko državno uređenje.

plan dela 2018 turizem kranjska gora - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151680program%20dela%20za%20leto%202018.pdf

JAT: Trasiranje poti in priprava vsebin za vodnik (MAB). 21.350,00. 0,00 ... Na področju vzdrževanja in urejanja kolesarskih poti v destinaciji za leto 2018 planiramo naslednje aktivnosti: • nadzor in ... Zemljevid kolesarskih poti. 0,00. 0,00. 0,00.

OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153685Zapisniki%20in%20predlogi%20odborov%20in%20krajevnih%20skupnosti.pdf

Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora. OBČINSKAUPRAVA tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 dtrektni telefon 04-5809 809. Sluzba za negospodarstvo.

občino kranjska gora - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/155541Dopolnjen%20osnutek%208.%20sprememb%20in%20dopolnitev%20PUP%20za%20Ob%C4%8Dino%20Kranjska%20Gora%20-%20tekstualni%20del.pdf

Gozd Martuljek - smučišča. KG. KG R 10. Gozd Martuljek – ... Kranjska Gora – smučišča. Trebež. KG. KG R 9 ... Smučišče Lom. R. R R 3. Smučišče Tromeja. R.

Turizem Kranjska Gora - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151918Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20javnega%20zavoda%20Turizem%20Kranjska%20Gora%20za%20leto%202015.pdf

PRIREDITVE IN ANIMACIJA V ORGANIZACIJI LTO KRANJSKA GORA . ... informacijskim centrom v Kranjski Gori ter se stalno ažurira (prireditve, vsebina, itd.).

Winter experience in Kranjska Gora Winter Erfahrung in Kranjska Gora

https://www.kr-gora.si/storage/doc/201811/ski-krgkatalogzima2018-2019endeweb.pdf

29. Nov. 2018 ... free entrance to the water park Aqua Larix, to the swimming pool of Kompas Relaxation Centre. Eintritt ins Wasserpark Aqua Larix und ins Hotel ...

Kranjska Gora in Log

https://www.hisnaimena.si/PortalGenerator/Document.aspx?id=53

Za pomo~ pri raziskovanju hi{nih imen se zahvaljujemo sodelujo~im doma~inom ... Pri Knapu. Borov{ka cesta 7. 80. Skavar. Skalar. P r Skávarjo. Pri Skavarju.

Kranjska Gora

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Kranjska_Gora_2008_02_00.pdf

Strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine v občini Kranjska Gora,. Zavod za varstvo ... 420350 Kranjska Gora - Hiša Borovška cesta 91. 2 2 stavbna ...

ČS Šmarna gora

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelek-za-urejanje-prostora/obcinski-prostorski-nacrt/stalisca-cs-smarna-gora.pdf

339/15, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, iz kmetijskih zemljišč. (K2) v zazidljivo zemljišče za gradnjo objektov za oglaševanje.Pobuda se nanaša na spremembo ...

Kranjska Gora - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/Dokumenti/Pocitniska-dejavnost/Kranjska-Gora.pdf

Kranjska Gora je sinonim tako za aktivne počitnice, šport in prireditve, kakor tudi za romantične sprehode. V Kranjski Gori sta na razpolago dva štiriposteljna ...

CRNA GORA

http://www.plitvicevalleys.com/wp-content/uploads/2017/10/CRNA-GORA-program.pdf

4 lis 2017 ... UNESCO-ov popis Svjetske prirodne i kulturne baštine: GLAVNA ili MORSKA VRATA, ZIDINE, KATEDRALA SV. TRIPUNA, CRKVA SV.

rozletova pot - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Rozletova%20pot_tisk_02.pdf

5 maj 2016 ... Jezero Kreda/Lake Kreda/Der Kreda-See/Lago Kreda. Slap Peričnik/Peričnik Waterfall/Peričnik-Wasserfall/La cascata Peričnik.

Opojnost gora - Arnes

http://www2.arnes.si/~mzerov2/opojnost-gora/opojnost_gora.pdf

v mislih zazibal v brezčasni svet. A iz pravljice me je zbu- dila Angelca ... Aiguill du Midi (3842 m) in Courmayeur (1224 m) na vzhodni italijanski strani Mont ...

POČITNIŠKI DOM KRANJSKA GORA

http://www.sz-zip.si/uploads/datoteke/Pocitniske/2019/Po%C4%8Ditni%C5%A1ki%20dom%20Kranjska%20Gora.pdf

V kletnih prostorih so nameščene omarice za shranjevanje smučarske opreme in grelci za smučarske čevlje. Čiščenje in posteljnina. V ceno letovanja je ...

Občina Kranjska Gora - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2019/Zapisnik_Obcina_Kr_Gora_P.pdf

5 dec 2019 ... Odgovorna oseba Občine Kranjska Gora je Janez Hrovat - župan. Predmet pregleda. Predmet inšpekcijskega nadzora je bila poraba sredstev ...

rezultati_cci - ASK Kranjska Gora

http://ask-kg.com/klub/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/REZULTATI_CCI.pdf

5 jan 2019 ... MARJAN PLANINŠEK. MARKO MAVRIČ. TRG. BLE. KRG. ANDREJ GOSAR ... ARIH JAKOB. 83. 0,00. 207044. 0:32.69. 00:15. 3. RAD. 07.

Kranjska Gora - Alpetour

https://www.alpetour.si/wp-content/uploads/2018/05/Kranjska-Gora-Bovec-2018.pdf

LEPENA K. 8:55 10:55 12:55 16:55 18:55 19:55. 5:48 7:48 9:48 11:48 15:48 ... TRENTA KAMP. TRIGLAV. 8:40 10:40 12:40 16:40 18:40 19:40. 6:02 8:02 10:02 ...

rezultati_mci - ASK Kranjska Gora

http://ask-kg.com/klub/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/REZULTATI_MCI.pdf

5 jan 2019 ... KOLENC LOZAR PETJA. 37. 0,00. 210018. 0:35.60. 01:27. 5. BLD. 10 ... PERČIČ JAKA. 35. 0,00. 210031. 0:36.89. 02:56. 11. APT. 10.

Ptujska Gora - Modrijan

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2081/37416/version/1/file/Ptujska Gora.pdf

liki slovenski slikar France Mihelič (1907–1998) tik pred drugo svetovno vojno, ko je bil profesor risanja na ptujski gimnaziji. Mogočna gotska cer kev na njegovi ...

Akt o ustanovitvi - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153577Akt%20o%20ustanovitvi.pdf

Pred overitvijo podpisa na tej zasebni listini sem notarka navzoče pogodbene ... ki ga je dne 27.8.2008 izdala Republika Slovenija, UE Škofja Loka, in ki velja ...

Mojstrana - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/posts48/70/1566625.%20Zapisnik%20zbora%20ob%C4%8Danov%20za%20obmo%C4%8Dje%20KS%20Dovje%20-%20Mojstrana.pdf

Zbor občanov za območje KS Dovje – Mojstrana, ki je bil v sredo, 17.04.2013, ob 18.00 uri, ... sredstev bo prispevalo PD, nekaj pa tudi GRS Mojstrana.

Diapozitiv 1 - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/152555Predstavitev%20projekta.pdf

Dolina Vrata. ➢Vstopna točka za ... avtomobile,( 80%) avtobuse, kolesa v manjši meri, dolina ... ➢3.območje: Zgornjesavska dolina Mojstrana-Kranjska Gora.

TIMING Ljubljana - TD Kranjska Gora

http://www.td-kranjska-gora.si/wp-content/uploads/2014/08/35.-Juri%C5%A1-na-Vr%C5%A1i%C4%8D-2013-M.pdf

1968 ŽOLNA ŠPORT. 0:39:43.3 ... 1988 MAXI ŠPORT ČERIN. 0:46:15.2 ... ALPE.SPORT. RADOVLJICA. 0:48:06.3 0:49:15.5. 332 690 SMREKAR. BERNARD. M.

ogrevanje - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/15262716.%20Poro%C4%8Dilo%20nadzora%20-%20O%C5%A0%2016.%20decembra%20Mojstrana%20-%20ogrevanje.pdf

Osnovna šola 16. decembra Mojstrana (v nadaljevanju OŠ) je z izbranim dobaviteljem Petrol. d.d. sklenila dne 11.11.2013 Posamično pogodbo za dobavo ...

hit alpinea kranjska gora - airth

http://airth.global/uploads/DepositData/4/8/0/docs/Prezentacija%20HA%202020%20ANG%20-%20Enter_637147815208971614.pdf

Hit Alpinea is the biggest hotel company in region. Kranjska Gora is located in north ... HOTEL & SUITES. 110 rooms, Pizzeria & Restaurant Napoli, Cafe Prisank ...

Tabela 6 - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/155540Tabela%206.pdf

POMEN. 632. 632. Mala Pišnica - macesen. DREV državni ... Naravni rezervat Mala Pišnica, Sleme nad Tamarjem in Slemenova špica naravni rezervat državni.

odlok - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/154106predlog%20odloka.pdf

POD HRIBOM 19. JP 689901 210 ... POD HRIBOM 18 - REG. C. (SP. ... 689280 689281 JP 689212 GOSTILNA VITRANC - PODKOREN 36. POD. 36. 204. MP.

Plinohram - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151962Plinohram%20-%20uporaba%20in%20vzdr%C5%BEevanje.pdf

edino utekočinjeni naftni plin PROPAN ali mešanica PROPAN – BUTAN. Energetski ... transportira se v tekočem stanju, v plinskih napravah pa se uporablja v plinastem stanju. ... vgradnjo plinomera – ali mesečnega obračuna porabe plina.

Zbornik Visnja Gora.indd

http://www.robert-kuhar.com/vg/Zbornik_Visnja_Gora_w.pdf

... Gorica odliko- val z Zlatim grbom občine mesto Višnja Gora ob 530 letnici mestnih pravic. ... bo ta župnija postala njegova prva in edina za celo njegovo ...

stanovanja - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153784Prodaja%20nepremi%C4%8Dnine%20%20stanovanja.pdf

ZADEVA: Prodaja nepremičniue — stanovanja. Gradivo za 18. sejo ... upravljavec — Dominvest Jesenice, en izvod pa lastnik stanovanja. 27. člen. Najemna ...

Priloga 2 - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153631priloga%202.pdf

Izračun indeksa zazidanosti: gradbena parcela (parcela 1/9, k.o. Rateče):. 372m2 = st. zemljišče zazidana površina osn. objekta: 92,00m2 (po projektu in GD).

Zgornjesav΄c - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/Files/eMagazine/70/161252/Maj%202017.pdf

17 maj 2017 ... Zgornjesav΄c. Glasilo Občine Kranjska Gora I Letnik 16 I Številka 5 I. M aj 2017 ... znova organiziralo Juriš na Dovško Babo, letošnji bo že sedmi zapored. ... events/1331846909368/red-bull-goni-pony-vzpon-na-vrsic-2017.

Priloga 1 - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/154224Priloga%201.pdf

15 mar 2011 ... VPOGLED. Katastrska občina: 2170 ... z vpogledom v zemljiški kataster in kataster stavb, ki sta izvorni evidenci za te podatke. Podatke lahko ...

INFOKARTA-TEKASKE new.cdr - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/infokarta%20tekaske_tisk.pdf

1. TEKAŠKE PROGE. Cross-country skiing trails. 3. 3 km. 7. Lahka proga. Easy trail. Srednje težka proga. Medium trail. Težka proga. Difficult trail. Dolžina proge.

kranjskogorska desetka - TD Kranjska Gora

http://www.td-kranjska-gora.si/wp-content/uploads/2013/08/REZULTATI-desetka2013.pdf

14 avg 2013 ... Urbani tekači. 47:37.09. 3:45.67. 6 ... ŠD tekači Vipavske doline. 55:58.40. 19:20.53. 25. 74 ... Hodnik Marko. 1976. 45:22.42. 10:51.53. 19. 36.

rateče – planica - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/POGOJI%20POSLOVANJA%20TEKA%C5%A0KIH%20PROG%20RATE%C4%8CE.pdf

ki so člani Smučarske zveze Slovenije, vozovnice prevzemajo v Nordijskem centru Planica ... progah se lahko za posamezno vozovnico ponudi do 50 % popust.

kranjska gora - koren sports

https://www.koren-sports.si/files/www.koren-sports.si/prva_stran/aktivnosti_koren_sports_kranjska_gora.pdf

Kranjska Gora je tradicionalno turistično zimsko-športno središče na sončni ... profesionalno vodeni dogodki, ki so nabiti z energijo, čustvi in enkratnimi doživetji ...

Kranjskogorska 10ka2014.pdf - TD Kranjska Gora

http://www.td-kranjska-gora.si/wp-content/uploads/2014/08/10kaKranjskogorska20141.pdf

15 avg 2014 ... 282 Kopavnik Kristjan. 1996. 42:08.86. 8:05.56. 7. 286 Markelj Andraž. 1996 ... 343 Žehelj Andrej. 1959. Urbani tekači. 45:37.20. 9:54.09. 10.

juliana trail 270/16 - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/brosure/JA-2019-Vodnik-Krajs_e-ANG-03.pdf

A trail that does not just conquer mountain tops or lead you in a respectful distance of the peaks along the edge of the Julian Alps and Triglav National Park.

POKAL KRANJSKA GORA Program - FIS-Ski.com

https://www.fis-ski.com/DB/services/organizers/event-program/45439/prog-form.html?sectorcode=AL&print=true

28 jan 2020 ... Accomodation: TIC Kranjska Gora, kolodvorska ul. 1c Kranjska Gor. -4280 Kranjska Gora. Phone: 04/ 580 94 40. Email: [email protected].

Prenesi vozni red - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Vozni-redi-v-Alpah-2019.pdf

25 jun 2019 ... Ambassador Markus Reiterer. Secretary General of the Alpine Convenfion. 3. Vozni redi v Alpah/Timetables in the Alps, 2019, CIPRA Slovenija ...

Priloga 4 - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/154229Priloga%204.pdf

raster Ortofoto En kjer riba o raster Barvni ortofoto 1000. Gozdovi raster Relief, plastnice raster H Naselja, promet, imen raster H Vodotoki raster H Ceste. Parcele.

Informacije - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151771Informacije.pdf

25 maj 2017 ... RH 1 UN. UN*. Smučišče Planica. RR2 po. Smučišče Lom. RR3. Smučišče Tromeja. RR4. Rateče. RSK 1/1. V, X. Rateče -- vzhod. RSK 112.

POROČILO DELA - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Dokumenti%202019/Poro%C4%8Dilo%20dela%20Turizem%20Kranjska%20Gora%202018.pdf

31 dec 2018 ... Destinacija Kranjska Gora (poletna sezona, jesenske prireditve) jesen – zima. Tur!zem. Prekomerni turizem – Ali naj gredo turisti kar domov?

prijatli gora in raja - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/Si/izrocilo/Jarc/Prijatli_gora_in_raja.pdf

23 okt 2018 ... Katerman = Maček b moral imeti Rosmana, Ros je konj in ne žrebec, ... zaklenena durca, mora biti skopljen, torej mu odščipnejo jajca in ne tiča ...

kranjska gora 2020 - MDPM Sežana

https://mdpm.si/wp-content/uploads/2020/01/PRIJAVNICA-Kranjska-Gora-2020.pdf

31 jan 2020 ... 4280 Kranjska Gora. Tel. 04 5881683. Program letovanja bo zajemal: ▫ spoznavanje zanimivosti Kranjske. Gore in njene okolice,. ▫ izlet z ...

CRNA GORA ZAVOD ZA ŠKOLSTVO GEOGRAFIJA

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=109707&rType=2&file=GEOGRAFIJA.pdf

Izmjene predmetnog programa Geografija za VI, VII, VII i IX razred osnovne škole uradila je komisija u sljedećem sastavu: ... značaj geografije, jer ona nije puko poznavanje položaja neke države na karti, već ... prave tekstualni opis kraja na.

zbornik vse in naslovnica - Turni klub Gora

http://www.turni-klub-gora.si/Gora/Zbornik20/0_zbornikTKGora20.pdf

kot se spomnim, pa stvari niso bile tako enostavne. Zaradi kaj vem kakšnih obveznosti ... zaslužene kremšnite in kavico. Zadovoljni, malce utrujeni in odlične ...

Stanovanjski program - Občina Kranjska Gora

https://www.obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/152273Stanovanjski%20program.pdf

Upravljanje po pogodbi – Dominvest. 4.700,00 €. Zavarovanje. 6.561,00 €. Intervencijsko vzdrževanje (ocena). 4.000,00 €. Vzdrževanje skupnih delov stavb v ...

RAZPIS – ANNOUNCEMENT SLALOM – FIS M/L Kranjska Gora ...

https://www.sloski.si/resources/files/pdf/alpsko-smucanje/19_20/fis/FIS_SL_Kg_201902.pdf

2 feb 2020 ... Kranjska Gora- Pečarjev Rut-Podkoren. Pravila ... ASK Kranjska Gora, Borovška 99 a, 4280 e-mail: ... TIC- turist office: [email protected].

ELVEZ, doo, Višnja Gora - Markt Hirschaid

https://www.hirschaid.de/datei/de/markt/-/1221/extLink

Armex armature d.o.o.. Ljubljanska cesta 66,. Ivančna Gorica. E: [email protected]. W: www.armex-armature.si. W: www.cistilnenaprave-dezevnica.si ...

[email protected] - Turystyka - Jelenia Góra

https://turystyka.jeleniagora.pl/sites/default/files/Kultura/turystyka/J%C4%99zyk%20niemiecki.pdf

früher bestehende Nekropolis erinnert. Beim Verlassen das Kirche gehen wir ... Pizzeria „Biesiadowo” ul. Różyckiego. Pizzeria „Roma Cieplice” ul. PCK.

Zima Winter - RTC Žičnice Kranjska Gora

https://www.kr-gora.si/storage/doc/201803/zicnice-brosura-201718.pdf

Kranjska Gora je poletno in zimsko turistično središče na severozahodu. Slovenije. S svojim južnim delom sega v Triglavski narodni park. Mogočni vrhovi ...

Narčt parcel - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/154260nar%C4%8Dt%20parcel.pdf

6 jan 2019 ... raster Relief, plastnice raster Naselja, promet, imen raster Vodotoki. 9 raster - Ceste. 0 Parcele. 9 HIŠNE ŠTEVILKE. 9 KATASTER STAVB.

čaven, oj visoka gora - Planinski vestnik

http://www.planinskivestnik.com/files/File/PV_1997_04.pdf

slabo razpoložen, da so se mi zdeli hribi prezahrbtni in prehinavski, da bi turo še ... zapeljala kar precej visoko pod Krim. »Imata le še nekaj kilometrov do tja!«.

Planica - OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

http://www.osjv-kranjskagora.si/files/2018/08/PLANICA-SNE%C5%BDENA-KRALJICA.pdf

Slika Binkošti, v velikem oltarju, ki ga je 1879 postavil Janez Vurnik, je delo ... pa je tudi gorenjski nagelj, simbol kraja Rateče – Planica. In tako kot je Planica ...

Tehnični opis – PDF - Kranjska Gora - JUBHome

https://kranjska-gora.jubhome.eu/wp-content/uploads/tehnicni-opis.pdf

energijsko varčen JUBHome sistem s PHI certfikatom priznanega nemškega inšttuta za pasivno gradnjo. Sistem temelji na ICF tehnologiji (vgradnja betona v ...

DV 110 kV JESENICE KRANJSKA GORA - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/daljnovod/IDEJNI%20PROJEKT%20_%20%20DV%20110%20kV%20JESENICE%20KRANJSKA%20GORA%20_%20NADZEMNI%20DEL.pdf

Investitor: Objekt: DV 2x 110 kV RTP Jesenice (Predor) - RTP Kranjska. Gora. Projektant: Del objekta/sistem: ... Nadmorska višina (m). Hrušica pri Jesenicah.