Gradivo za strokovni izpit

Gradivo za strokovni izpit - Zrsz

https://www.ess.gov.si/_files/13027/Gradivo_strokovni_izpiti_2020.pdf

GRADIVO za strokovni izpit za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve [Elektronski vir]. - El. knjiga.

GRADIVO (delno) ZA PRIPRAVO NA STROKOVNI IZPIT IZ ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/pozar_gradivo.pdf

30 jun 2008 ... znanja in strokovnega izpita za varstvo pred poţarom, številka 603-9/2009-2 z dne ... Kot katalizatorji se uporabljajo tudi kovinski halidi (npr. dietil aluminijev ... Glede na višino skladišča (preko 10 m) in teţko dostopnost (regali) poţara, ki bo ... 2. klet. XY d.o.o.. 12.03.2007 12.09.2007. 3 lopute - dimne pritličje.

Vprašanja za strokovni izpit za ribogojca

https://www.zzrs.si/uploads/leto2018/Izpitna_vprasanja.pdf

Izpitna vprašanja za strokovni izpit za ribogojca. 1. Kaj je ribogojstvo in kako ga delimo? 2. Kako je ribogojstvo potekalo skozi zgodovino? 3. S kakšnim ...

PRAVNI VIRI IN LITERATURA ZA STROKOVNI IZPIT ZA ... - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Strokovni_izpiti_NOVO/Splosni_del/SI-PI-Geo-predpisi_s_podrocja_graditve_objektov-SPL-GEODEZIJA.pdf

Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja geodezije – Predpisi s področja graditve objektov,… PRAVNI VIRI IN LITERATURA ZA STROKOVNI IZPIT.

Strokovni izpit - Alma Mater Europaea

https://www.almamater.si/upload/news/strokovni_izpit_124321.pdf

Strokovnem svetu Socialne zbornice Slovenije. Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je prejela prijavo kandidatke k strokovnemu izpitu za ...

VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJA ZNANJA ZA STROKOVNI IZPIT ZA ...

https://www.ess.gov.si/_files/6816/Vpr_SI_za_zaposlene_pri_delodajalcu_dejavnost_zagotavljanja_dela_delavcev_uporabniku.pdf

Gradivo za strokovni izpit. 1. VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJA ZNANJA ZA STROKOVNI IZPIT ZA. ZAPOSLENE PRI DELODAJALCU, KI OPRAVLJA DEJAVNOST.

vprašanja za utrjevanja znanja za strokovni izpit za ... - ZRSZ

https://www.ess.gov.si/_files/6815/Vpr_SI_za_zaposlene_VKO_posredovanja_zaposlitve.pdf

VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJA ZNANJA ZA STROKOVNI IZPIT ZA. ZAPOSLENE,KI OPRAVLJAJO STORITVE VKO IN POSREDOVANJA. ZAPOSLITVE.

katalog znanja iz slovenskega knjižnega jezika za strokovni izpit

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Razvoj-kadrov/Strokovni-izpit/Datoteke-na-strani-Storitve/Katalog-slovenskega-knjiznega-jezika.pdf

februarja 1997 pregledala Katalog znanja iz slovenskega jezika za strokovni izpit in ga predlagala ministru, pristojnemu za šolstvo, v sprejem. Po mnenju ...

Vprašanja preizkus znanja in strokovni izpit iz varstva pred požarom

http://www.sos112.si/slo/tdocs/pozar_vprasanja.pdf

STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŢAROM – VPRAŠANJA PO PODROČJIH. (DOPOLNJENA IN OBNOVLJENA - MAREC 2015) ...

KOLESARSKI IZPIT

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=861063

MORAMO: - uporabiti kolesarsko stezo ali manj prometno pot. - prilagoditi hitrost razmeram poti (spolzka in mokra cesta, pesek, megla, dež…) - voziti s primerno ...

Izpit iz predmeta Programiranje 1, 26

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7932

Vzemi SVOJO rešitev domače naloge Razcep na prafaktorje. (Samo tisti, ki naloge niso oddali, oziroma jim je bila ocenjena negativno, naj vzamejo objavljeno ...

KOLESARSKI IZPIT 5. RAZRED

http://osmm.sentjanz.si/files/2014/11/KOLESARSKI-IZPIT.pdf

1. 1 VSEBINE TEORETIČNEGA DELA: - VARNO KOLO. - PROMETNI ZNAKI ... vaje za varno vkljućevanje v promet. - vożnja s kolesom na prometnem poligonu.

ZAKLJUČNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE

http://www.sts.si/files/zakljucni_izp/2019/zis.pdf

FRANCE PREŠEREN: KRST PRI SAVICI. (delo in pomen F. Prešerna; zgradba, vsebina, glavna oseba). - REALIZEM. (čas, značilnosti obdobja, pomen, ...

Izpit za voditelja čolna

https://www.kstm.si/pdf/ponudba/Izpit-za-voditelja-colna-morje.pdf

18 maj 2016 ... UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO. T e rmer. -. ' . IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA - MORJE . . . Oseba, ki upravlja čoln na morju ...

SEZNAM VPRAŠANJ ZA MAGISTRSKI IZPIT IZ ... - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2017/06/vprasanja_enopredmetna_bolonjska-nova.pdf

Odvod: geometrijski pomen in osnovne lastnosti, Rolleov in Lagrangeov izrek, Taylor- jeva formula, lokalni ekstremi, monotone funkcije, konveksne funkcije, ...

VPRAŠANJA – USTNI IZPIT KIRURGIJA

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/4263/4153

VPRAŠANJA – USTNI IZPIT KIRURGIJA. 1. Travmatologija… ... Ciljna vrednost ICP in CPP cerebralnega perfuzijskega pritiska. 105. Hidrocefalus po poškodbi ...

Ustni izpit na POM, zahteve, za dijake

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2012/01/Ustni_izpit_na_POM_zahteve_za_dijake.pdf

Izhodišče izpita je krajše umetnostno besedilo ali odlomek umetnostnega ... b) Razčleni besedilo oziroma odlomek in razloži značilne literarne prvine, na primer:.

Portal Lo.Polis: Prijava na izpit

https://www.lopolis.si/datoteke/NavodilaZaDijakePrijavaNaIzpit.pdf

katerega se želite prijaviti ter predmet, pri katerem želite opravljati izpit. V naboru ... Sklop, za urejanje prijave na posamezni sklop pri predmetu. V novem oknu ...

z zakonom na izpit - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/memorandum.za.neposredno.uporabo.zakonodaje.na.izpitih.pf.ul.7.files.merged.pdf

študentom ni dovoljeno uporabljati zakonodaje na izpitih, so izpitna vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje zakonodaje, preprostejša in ne terjajo posebnega ...

omejitev hitrosti - Vozniski-izpit.com

https://vozniski-izpit.com/cpp-gradivo/cpp.pdf

škodo, ki bi nastala zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. • On- line testi CPP se nahajajo na spletnem naslovu: Opozorila glede avtorskih pravic in.

Izpit - Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/izpit-primer.pdf

8/ Utopno kovanje (3 pravilni odgovori) a/. Pri kovanju brez brade moramo paziti na natančno pozicioniranje. b/. Prednosti so v povečani nosilnosti izdelka in ...

ŠOLA ZA RAVNATELJE IN RAVNATELJSKI IZPIT

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/01/Sola_za_ravnatelje_porocilo_2014_2015.pdf

informacijskem sistemu Šole za ravnatelje (ŠRIS) so lahko s pomočjo gesla spremljali obvestila, prijave na izpite, evidenco prisotnosti in opravljene obveznosti.

Prirocnik za pripravo na izpit nepremicninski ... - WordPress.com

https://tomazdujc.files.wordpress.com/2011/04/prirocnik-za-pripravo-na-izpit-nepremicninski-posrednik_republic-of-slovenia_avtor-tomaz-dujc.pdf

Javna dražba je vabilo k ponudbi za sklenitev pogodbe, pod določenimi pogoji ... dimenzijami dokončane stavbe v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove,itd.

SLO, izpit 2ET, prenovljeni program, 11-12 - Srednja ekonomska ...

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2012/06/SLO_izpit_2ET_prenovljeni_program_11-12.pdf

a) Spis – teme iz književnosti (pesmi, odlomki, o besedilih) b) Jezikovni test: teme iz jezika (Na pragu besedila ... Romeo in Julija. Reformacija in protireformacija.

MEDNARODNI IZPIT IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA IELTS

http://euro-lingua.si/Advert_Ielts/IELTS_CAMBRIDGE_Besedilo_vsebina.pdf

Kandidat zna jezik v celoti operativno uporabljati z občasnimi nesistematičnimi ... Opravljen mednarodni izpit IELTS iz angleščine dokazuje določeno raven.

USTNI IZPIT IZ MATEMATIKE NA POKLICNI MATURI

https://www.zrss.si/kupm2018/wp-content/uploads/2018/07/ustni-izpit-iz-matematike-na-poklicni-maturi-kupm2018-gd.pdf

Kaj je prazna množica? Kaj je univerzalna množica? Kaj je unija in kaj presek množic? 2. Naštejte lastnosti osnovnih računskih operacij v množici naravnih ...

Odgovori na vprašanja za zaključni izpit iz slovenščine

https://dijaski.net/get/slo_zai_odgovori_na_vprasanja_sets_01.pdf

nam zazdi kot, da je Sosedov sin nekakšen popravni izpit za napake, ki jih je po ... živel, je pripravljal pesniško zbirko, ki naj bi nosila naslov Zlati čoln, vendar ne.

Seznam besedil za ustni izpit PM - SLOVENŠČINA.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/773_c33b93a1246d/Seznam%20besedil%20za%20ustni%20izpit%20PM%20-%20SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA.pdf

Sonet. Zgradba Sonetnega venca. Teme, motivi, pesniške podobe. Romantične značilnosti. 11. Romantika na Slovenskem. F. Prešeren, Krst pri Savici. Zgradba ...

Priprava na izpit iz slovenščine kot drugega in tujega ... - ZIK Črnomelj

https://www.zik-crnomelj.eu/site/assets/files/2550/program_slovenscina.pdf

vaje za del izpita Branje (kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spleta),. • vaje za del izpita Poslušanje (kratki pogovo, kratka obvestila/mnenja, ...

4 Ko PUM-ovec naredi izpit ali se zaposli, je razlog za XXL tiramisu ...

https://www.prc.si/file/download/802_bf4d516c8f2a/stat

12 sep 2011 ... Nika: Pokrivamo območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin ... Ime in priimek: Uroš Sovdat ... se mi je v spomin vtisnila restavracija v prvem nad-.

Zaključni izpit na Enovitem magistrskem študijskem programu ...

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/45014/Vprasanja%20za%20zakljucni%20izpit%20na%20enovitem%20magistrskem%20studiju%20Pedagoska%20matematika.pdf

Menelajev izrek in Simsonova premica. Cevov in Stewartov izrek. Eulerjeva premica. Krožnica devetih točk. Konstrukcije z ravnilom in šestilom. Pravilni.

SLO, izpit 2ET, prenovljeni program, 11-12 - Srednja ekonomska šola

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2012/06/SLO_izpit_2ET_prenovljeni_program_11-12.pdf

oblačila. France Prešeren. Krst pri Savici ... zgradba, osebe, njihova oznaka in medosebni odnosi, slogovna sredstva, spoznanje/sporočilo/ideja), umestitev v ...

SLO, izpit 1ET, prenovljeni program, 11-12 - Srednja ekonomska šola

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2012/06/SLO_izpit_1ET_prenovljeni_program_11-12.pdf

Bralna zmožnost, bralna kultura, književne zvrsti in vrste, druge književnozvrstne opredelitve, sestava književnih besedil. MLADINSKO PRIPOVEDNIŠTVO.

SLO, izpit 3ET, prenovljeni program, 11-12 - Srednja ekonomska šola

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2012/06/SLO_izpit_3ET_prenovljeni_program_11-12.pdf

Matkova Tina. Ekspresionizem. Srečko Kosovel. Ekstaza smrti. Kons 5. Slavko Grum. Dogodek v mestu Gogi. Miško Kranjec. Kati Kustecova. Socialni realizem.

Vprašanje za ribiški izpit - Ribiška družina Črnomelj

https://www.rdcrnomelj.si/dokumenti/vprasanja-ribiski-izpit.pdf

Pobočnica (smer toka, vibracije,. • Voh. • Notranje uho ali labirint (ravnotežje in sluh) in Webrov aparat (povezan s plavalnim mehurjem za sluh pri krapovcih).

Maturitetni izpit iz predmeta psihologija - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2000_1/bucik1.pdf

mogoče še izboljšati s ciljem pravičnejšega preverjanja in ocenjevanja znanja na maturi. Ko si raziskovalec skromno zastavi takšen posamični cilj, je vnaprej ...

Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/c7cb53a306/Koncept-usposabljanja-za-voznjo-kolesa-in-kolesarski-izpit-v-osnovni-soli.pdf

Peter Breznik, Primotehna Maribor. Robert Štaba, AMZS uredila: mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo. Jezikovni pregled: Mira Turk Škraba. Izdal: Zavod RS ...

zaključni izpit – potrebščine in elementi ocenjevanja - SŠOM

https://www.ssom.si/wp-content/uploads/2020/01/ZAKLJU%C4%8CNI-IZPIT-POTREB%C5%A0%C4%8CINE-IN-ELEMENTI-OCENJEVANJA.pdf

14 jan 2020 ... videz). Škarje za redčenje las niso dovoljene. Dovoljena je uporaba britve za tanjšanje las. (klasični videz). Pri poslovnem videzu so dovoljene ...

priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in ... - Cene Štupar

https://www.cene-stupar.si/media/kompetence/PP%20SLO%20OR_20.10.-27.10.2016_gradivo.pdf

20 okt 2016 ... 2. naloga: Obvestilo o prenovi stanovanja. Odločili ste se za prenovo stanovanja. Napišite obvestilo sostanovalcem. Povejte, od kdaj do kdaj bo.

priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika

https://www.cene-stupar.si/media/Dokumenti%20stara%20mapa/Zaklju%C4%8Deni%20projekti/PP-SDTJ_13.2.-23.2.2017_gradivo.pdf

13 feb 2017 ... spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne ... jezika. Izvajalec izobraževalne aktivnosti. Javni zavod Cene Štupar ...

PRIVATNI IZPIT IZ NAUKA O GLASBI -3.razred PISNI DEL: - ritmični ...

http://www.gsvr.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2FPRIVATNI_IZPIT_IZ_NGL_3___r__%28Tratar%29.pdf

uporabo predznakov (višaj, dvojni višaj, nižaj, dvojni nižaj in razveznik) ), note zapisujemo do treh pomožnih črt, veliko oktavo označujemo z velikimi tiskanimi ...

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni Doba je pooblaščeni ...

https://www.doba.si/upload/jezikovni_center/pdf_dokumenti/kaj_moram_vedeti_o_izpitu_ic_2017-18_na_jezikovnem_centru_doba.pdf

Doba je pooblaščeni izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika. Izpit iz znanja ...

Priloga II: Tematski sklopi in teme pisnih nalog za bibliotekarski izpit ...

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-3214-p2.pdf

TEMATSKI SKLOPI PISNIH NALOG ZA BIBLIOTEKARSKI IZPIT ZA BIBLIOTEKARJA. 1 POSLANSTVO IN VLOGA KNJIŽNIC. - Poslanstvo knjižnice in njegovo ...

Nabor vprašanj za ustni izpit poklicne mature - Šolski center Ptuj ...

http://elektro.scptuj.si/nalozeno/2019/12/Nabor-vpra%C5%A1anj-za-PMjunij2020.pdf

Zapiši formule za ploščino in obseg navedenih likov. 36. Opiši deltoid in ... Definiraj aritmetično zaporedje in zapiši formulo za splošni člen. Kaj je aritmetična.

260 strokovni prispevek UDK:398.2(497.4)

https://hrcak.srce.hr/file/299851

*ATU *283C* Deklica in piskrček (Mojca Pokrajculja8) The Girl and the. Pot ... Mojca Pokrajculja (*ATU *283C* 15A), popularni po slovenskih vrtcih in osnovnih ...

Untitled - Strokovni center VSI

http://www.sc-vsi.si/files/2019/01/Vsebinsko-poro%C4%8Dilo_SC-VSI_2018.pdf

21 jan 2019 ... Kinestetične mize »Živa« za aktivno sedenje (15 kom za izposojo). Stol za vstop v bazen za gibalno ovirane otroke. Družabne igre (XXL Candy, ...

Strokovni prispevek UDC 821.163.3-31.09 APOLOGIJA ...

http://philologicalstudies.org/dokumenti/2010/vol2/1/Subiotto%20Apologija%20neposlu %D0%B1nosti%20in%20po-%D0%9Dasnosti%20za%20FP%202010.pdf

Vsako poglavje namreč uvaja po ena hebrejska črka (tri poglavja pa po dve), črke si sledijo po abecednem redu, spremlja pa jih eden ali dva samostalnika, ki ...

strokovni program - Borštnikovo srečanje

https://www.borstnikovo.si/f/docs/sporocila-za-javnost/Program-54.-FBS.pdf

Mestno gledališče Ptuj in Mini teater Ljubljana), Sen kresne noči (MGL) in ... Via Negativa in CUK Kino Šiška) / Velika Borštnikova nagrada za najboljšo ... tudi dolžnost aktualnega selektorja, da postavi jasne kriterije za tekmovalni spored.

strokovni posvet upravnih enot - AVP

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2013/05/STROKOVNI_POSVET_2013.pdf

2. pogodba o lizingu,. • 3. soglasje za registracijo vozila. Tudi pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja se mora zahtevati soglasje lizingodajalca.

Strokovni seminar ob 30-letnici MAK CMC doo FIZIKALNO - JP CČN ...

http://ccn-domzale.si/images/2019/20191015/Strokovni%20seminar%20ob%2030-letnici%20MAK%20CMC%20d.o.o.%20FIZIKALNO%20-%20KEMIJSKI%20POSTOPKI%20PRIPRAVE%20VODE.pdf

15 okt 2019 ... W: www.ccn-domzale.si. N: Študljanska 91. Domžale, Slovenija. V letu 2019 mineva 30 let od ustanovitve podjetja MAK CMC tehnologija vode.

14. STROKOVNI SESTANEK SEKCIJE ZA ARTERIJSKO ...

https://www.zd-lj.si/cpc/images/datoteke/partnerji/ds3/Protokol_SB_tip_2_prezentacija_s1.pdf

simptomi (poliurija, polidipsija, hujšanje) KS po jedi > 11,1 mmol/l ali ... mase in zmanjšanje tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni svetujemo ... DA. DA. DPP4 Inhibitorji. Tablete. Fiziološke GLP1. GIP. DA. DA. Ni učinka. NE. DA. NE. NE.

XV. strokovni sestanek Sekcije za arterijsko ... - hipertenzija.org

https://hipertenzija.org/wp-content/uploads/2019/08/SAH_2006.pdf

Evtiroza in krvni tlak. Tudi pri ljudeh z normalnim delovanjem ščitnice so opazili, da imajo tisti z višjo koncentracijo TSH znotraj območja normalnih vrednosti ...

XXV. strokovni sestanek Združenja za arterijsko ... - hipertenzija.org

https://hipertenzija.org/wp-content/uploads/2019/08/ZAH_2016_2.pdf

Ljubljani. S 1. januarjem 1971 se je ZD dr. Petra Držaja združil s kliničnim centrom. Interni oddelek je postal ena od 5 internih klinik z imenom Interna klinika II.

1.-2. april 2020_Program_19. strokovni posvet_Obravnava posebej ...

https://cip.gov.si/media/1769/1-2-april-2020_program_19-strokovni-posvet_obravnava-posebej-ranljivih-otrok-1.pdf

2 apr 2020 ... ... in zahtevnostjo: komunikacija kot ključ kakovostnega stika in odnosa, tudi v skrbi zase. Julija Pelc, spec. psih. svet., geštalt psihoterapevtka.

Priročnik za mentorje študentom na strokovni praksi

https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/pripone/razno/prirocnik_za_mentorje_studentom_na_strokovni_praksi.pdf

strokovne prakse, mentorstvo in učinkoviti postopki dodeljevanja zadolžitev in ... seznanitve s potrebno dokumentacijo (prošnja, učni načrt strokovne prakse, ...

AVTISTIČNE MOTNJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU - Strokovni ...

http://www.sc-vsi.si/files/2019/05/Avtizem.pdf

vzroki;. • zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami;. • znaki avtizma v prvem letu starosti;. • predšolsko ... Dobnik Renko, R. Avtizem kot razvojna motnja.

Delavnice Malo drugače - Strokovni center VSI

http://scvsi.splet.arnes.si/files/2019/01/Delavnice-Malo-druga%C4%8De-1.pdf

DELAVNICE ZA MLADOSTNIKE . ... izobraževalnem procesu vodimo otroke od vznožja do hriba. Toda ... Poskuša razložiti vsebino kartončka ter podati ideje za.

Pilotni projekt Strokovni center [email protected]

http://sc-compas.si/files/2019/05/Seznam_pripomockov.pdf

Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke ... DOMINO). Igra spodbuja urjenje fine motorike, še posebej pincetni prijem.

STROKOVNI POSVET Večstanovanjske skoraj nič-energijske ... - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Koledar_prireditev_vabila/Leto-2019/STROKOVNI_POSVET_-_skoraj_nic-energisjke_stavbe_po_letu_2020_in_programi_SSRS_-_CoNZEBs.pdf

9 maj 2019 ... Pot na Brdo 4, Ljubljana. Zadnja leta štejemo kot prehodno ... vzdrževanjem sNES – primer F3, Zeleni gaj na Brdu, Ljubljana. Damjana Varšek ...