integrali

1 Integrali

http://www.pmf.untz.ba/vedad/fizika/Fizika1IntegraliArticle.pdf

Jednostavnija pravila integracije. • Pravilo 1. Neka je a ∈ R konstanta. Tada vrijedi. ∫ af(x)dx = a. ∫ f(x)dx. (8). • Pravilo 2. Ako postoje ∫ fi(x)dx, i = 1, 2,...,n, ...

Integrali '26

http://www.cloverleaf-mall.com/knjige/pesmi/integrali_srecko_kosovel.pdf

Sreгko Kosovel. Integrali '26 ... BESeDA. 17. INTEGRALI '26. Kons. 5. Gnoj je zlato in zlato je gnoj oboje = 0. 0 = ∞ ... Cirkus Kludsky, vstopnina 5 din. Ne obesi ...

17 Integrali

http://www.diameter.si/sciquest/ch17.pdf

(16.13–17) določena tudi ustrezna pravila za integriranje. Pravilo za odvod s konstanto pomnožene funkcije integriramo na obeh straneh: ∫ (cu)' dx= ∫cu'dx.

INTEGRALI - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/C7Integrali.pdf

INTEGRALI (korigirano). U ovom poglavlju: ➢ Tablica i svojstva integrala. ➢ Metoda supstitucije. ➢ Parcijalna integracija. ➢ Integriranje trigonometrijskih funkcija.

Neodred¯eni integrali

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/informacije/studenti/blanketi/neodre%C4%91eni-integrali-1.pdf

Definicija. Skup svih primitivnih funkcija funkcije f naziva se neodred¯eni integral funkcije f i oznacava sa. ∫ f(x)dx. Osnovne osobine neodred¯enog integrala:.

Integrali indefiniti

http://www.liceomanciniavellino.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/Integrali-indefiniti.pdf

esempi di alcuni integrali immediati esempi di alcuni integrali immediati generalizzati per verificare la correttezza del risultato dell'integrale basta confrontare la ...

Višestruki integrali

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%202/vjezbe/Mat2_Vjezbe10.pdf

Zadatak 6 Prijelazom na polarne koordinate izra£unajte dvostruki integral. ∫∫. (S). √ x2 y2dxdy ako je S podru£je omeženo kruºnicom x2 y2 = 2ax gdje je ...

Derivacije i integrali

https://tkrajina.github.io/Salabahteri/derivacije_i_integrali.pdf

Osnovna pravila deriviranja: • derivacija konstante: c/ = 0. • derivacija umnoška ... Integrali. Opca pravila integriranja: • ako je ∫ f(x)dx = F(x) c tada je F/ = f.

TABELLA INTEGRALI

http://www.dmf.unisalento.it/~panareo/Fisica1/Materiale_didattico/tabint.pdf

TABELLA INTEGRALI. 0⋅ = ∫ dx c dx x c. = . ∫. k f x k f xdx. ⋅. = ⋅ ∫. ∫ ( ). ( ). 1. , (. 1). 1 n n x xdx. c n n. . = . ≠ −. . ∫. [ ]. [ ]. f x. f x dx n. f x c n n. ( ). ( ). ( ).

Dvostruki integrali Matematika 2

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%202/predavanja/slajdovi/Mat2_Predavanje10.pdf

Ponekad je podrucje integracije bolje prikazati u polarnim koordinatama. • Kartezijeve (pravokutne) koordinate T(x,y). • Polarne koordinate T(r,φ). 12 / 18 ...

funkcionalni integrali v fiziki - IJS

http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/FUNINT.pdf

3 jan 2013 ... kjer smo z tr označili sled matrike z zveznima indeksoma x in x'. Iz kvantne mehanike vemo, da lahko povprečje operatorja dobimo kot sled ...

TEST 4.1 - 4. letnik. ODVODI in INTEGRALI G - 4

http://matej.info/datoteke/Testi/G4/Odvodi%20in%20integrali_2.pdf

ODVODI in INTEGRALI. G - 4. Ime in Priimek: Naloga 1: tocke (3 3) (3 3) (3 3). Doloci nedoloceni integral funkcije f in izracunaj odvod funkcije f v dani ...

Tabella degli Integrali.pdf - Polinformatici

http://polinformatici.it/cfg/download.php?sez=ARCHIVIO%2FAnalisi Matematica I %2809-10%29 %28ord270%29%2F&file=Tabella degli Integrali.pdf

Tabella degli integrali. ∫ f x integrale. F x primitiva. ∫ f x integrale. F x primitiva. ∫x dx x2. 2. c. ∫. ±1. 1−x2 dx. {±arcsin x c. ∓arccos x c.

Besselove funkcije kot integrali s parametrom - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/35128332.pdf

cos(nφ − xsinφ)(n − xcosφ) cosφ dφ . Drugi odvod dobimo iz prve oblike za prvi odvod: Jn(x) = −. 1 π. ∫ π. 0 cos(nφ − xsinφ) sin2 φ dφ . Ko vse zlozimo skupaj, ...

FOURIEROVI REDOVI I INTEGRALI Pri rješavanju različitih ...

http://matematika.fkit.hr/staro/izborna/referati/Judith%20Siveri%20-%20Fourierovi%20redovi%20i%20integrali.pdf

Sinusna i kosinusna funkcija ima period 2p. Periodičke funkcije koje se pojavljuju u inženjerskim problemima su često komplicirane i poželjno je predočiti takve ...

integrali racionalnih funkcij - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1802/1/diplomsko_delo_nika_hren.pdf

Parcialni ulomki so ra- cionalne funkcije posebne oblike, kjer je imenovalec podan kot linearni faktor (x-α)m ali pa kot nerazcepni kvadratni faktor (x2 px q)n [1] ...

Izvodi i integrali necelog reda - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/NatasaDurakovic.pdf

2.5 Integrali i izvodi necelog reda elementarnih funkcija . ... (broj poglavlja, broj strana, broj literarnih citata, broj tabela, broj slika, broj grafika, broj priloga). FO ...

SREČKO KOSOVEL KONS. 5 ( Iz zbirke Integrali 1967 ) Motivni ...

https://dijaski.net/get/slo_poe_kosovel_srecko_kons_5_01.pdf

SREČKO KOSOVEL. KONS. 5. ( Iz zbirke Integrali 1967 ). Motivni sklopi: Pesem mora bralec najprej razstaviti na motivne sklope, potem pa, zaradi pesnikovega ...

SREČKO KOSOVEL EKSTAZA SMRTI ( Iz zbirke Integrali 1967 ...

https://dijaski.net/get/slo_poe_kosovel_srecko_ekstaza_smrti_03.pdf

SREČKO KOSOVEL. EKSTAZA SMRTI. ( Iz zbirke Integrali 1967 ). Vsebina: Pesem prikazuje smrt Zahodne Evrope. Razpoloženje v pesmi je pesimistično, ...