klasicizem glasba

Klasicizem (2. pol 18. stol) -absolutna glasba (glasba brez pr

https://dijaski.net/get/gla_plo_klasicizem_romantika_barok_01.pdf

-orkestralni obliki: sinfonična pesnitev (program), rapsodija (ljudska glasba). -programska glasba → izmišljen program→izven glasbena prvina , opis narave, ...

KLASICIZEM Klasicizem se je razvil v 17. stol. v Franciji. K nastanku ...

https://dijaski.net/get/slo_snk_klasicizem_01.pdf

Klasicizem se je razvil v 17. stol. v Franciji. K nastanku so pripomogle nove družbene in ideološke razmere. Tem pojavom so ustrezala načela klasicistične ...

glasba za moja ušesa? glasba za moj spomin! - ZPM Maribor

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S%C5%A0_Psihologija_Glasba_za_moja_u%C5%A1esa_Glasba.pdf

Graf 5: porazdelitev subjektov po všečnosti glasbe pri E3 (klasična glasba) . ... z nadaljnjim navodilom “poveži pojme, ki ne spadajo v isti razred” zdaj poveže.

GLASBA ZA MOJA UŠESA? GLASBA ZA MOJ SPOMIN!

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S%C5%A0_Psihologija_Glasba_za_moja_u%C5%A1esa_Glasba.pdf

Slika 1: Zgradba spomina po Atkinsonu in Shiffrinu . ... Torej so v senzornem spominu v bistvu neposredne sledi dražljajev, neke vrste paslike. Le- te še nimajo ...

KLASICIZEM

https://dijaski.net/get/gla_ref_klasicizem_01.pdf

Kaj je klasicizem? Klasicizem je glasbeni slog v evropski resni glasbi. Kronološko ga okvirno ga umeščamo med letnici Bachove (1750) in Beethovnove smrti ...

klasicizem - os-dravograd.si

http://www.os-dravograd.si/index.php/koticek-ucenci/gradiva-vaje/glasbena-umetnost/98-preverjanje-gum8/file

ZAKAJ JE DUHOVIN (VILINSKI KRALJ) PREKOMPONIRAN SAMOSPEV? • KATERE OSEBE NASTOPAJO V PESMI VILINSKI KRALJ? • OPIŠI ZNAČAJ OSEB V ...

KAJ ŽE ZNAM V 8. RAZREDU? KLASICIZEM - os-dravograd.si

http://www.os-dravograd.si/index.php/koticek-ucenci/gradiva-vaje/glasbena-umetnost/98-preverjanje-gum8/file

POUDARJALA NARAVNO LEPOTO IN SKLADNOST (SPOMNI SE NA GRŠKI STEBER). V GLASBI SE KAŽEJO KLASIČNI VZORI V JASNO UREJENIH ...

ali baročne glasbe iz obdobij Barok, Klasicizem in

http://www.osmetlika.si/files/2020/03/GUM-Dragi-u%C4%8Denci-Splo%C5%A1na-navodila.pdf

Glasba ima izjemno močen vpliv na človeka, deluje na razne plasti njegove osebnosti, ne samo na zavestno doživljanje, zato je tako pomembno, kakšno glasbo ...

Klasicizem (2. pol 18. stol) -utrditev instrumentalne glasbe, novo ...

https://dijaski.net/get/gla_plo_klasicizem_romantika_barok_01.pdf

-paleolitska piščal: 45.000 let, votla kost mladega medveda, odprtine (luknjice) za igranje. -vaška situla: 6. stol. Pr. Kr., glasbeni motiv godca na malo piščal, ...

JAZZ V RESNI GLASBI JAZZ GLASBA V SLO JAZZ GLASBA

https://dijaski.net/get/gla_ref_jazz_04.pdf

Naslednja znana skladba je Rhapsody in blue (Rapsodija v modrem). JAZZ GLASBA V SLO. Pri nas se je na področju JAZZ glasbe uveljavil skladatelj Bojan ...

GLaSBa

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_glasba_gimn.pdf

analizira (razčlenjuje) glasbene oblike in njihove oblikovne dele,. • pozorno in doživljajsko-analitično posluša glasbene primere,. • vrednoti poslušano glasbo,.

salonska glasba

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/2523/2209/

»salonska glasba« na primeru meščanske glasbene prakse na. Kranjskem. The musical-historical and musical- aesthetic background of the 'salon music'.

OTROK IN GLASBA

http://www.vrtecandersen.si/tl_files/DOKUMENTI/sola-za-starse/povzetki-srecanj/otrok-in-glasba.pdf

13 apr 2004 ... Stik z glasbo je pomemben, vendar je glasba zelo osebna zadeva, otroka ... Vprašanje staršev je bilo, kaj če nima nihče doma glasbene ...

Rokusova glasba

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=763&file=1

je bil zaviti lovski rog iz Francije, po katerem ima tudi ime francoski rog. V 19. stoletju je ... Kaj je menil skladatelj Maurice Ravel s stavkom o emocionalnosti in.

Glasba narodov

https://dijaski.net/get/gla_ref_glasba_narodov_v_romantiki_02.pdf

Pomlad narodov: Rusi, Čehi, Norvežani. Vzhodni narodi: Ruska peterica. Romantična doba je dala glasbi prednost pred ostalimi zvrstmi umetnosti. Govorimo o ...

Glasba – 2. teden (8.r)

http://1os-zalec.splet.arnes.si/files/2020/03/Glasba-2.-teden-8.r.pdf

Pri sedemnajstih letih je ustvaril uverturo k Shakespearovi komediji Sen kresne noči. Izvaja se kot koncertna suita, 4. stavek pa je priljubljena Poročna koračnica ...

GLASBA NA RADIU

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604106.pdf

Intervju s Tomažem Purkartom (Val 202) . ... popevka, ki je nastal pod vplivom sorodnih tujih festivalov, kot je italijanski San Remo. Slika 1: The Beatles ... Pravzaprav vsi poslušalci, tedensko tudi izbirajo slovensko popevko tedna.

Večerna glasba

https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/download/2805/2483/

VERBA HISPANICA XXI • TONE PAVČEK. 7 ... 1 Tone Pavček, Zvest Apollonio, 2001: Razsviti. Ljubljana: Edina. 59, 62 ... Sreča je, da se vse neha. Sreča je, da ...

Spremlja me glasba - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/spremlja_me_glasba_-_konservatorij_za_glasbo_in_balet_ljubljana.pdf

Primeri: Mendelssohn: Poročna koračnica, Mozart: Simfonija št. 40,. Debussy: La mer, Lennon: Imagine, Chopin: Etuda op. 10/3,. Čajkovski: Labodje jezero.

Madžarska ljudska glasba - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Narodno-mesano-obmocje-Prekmurja/Mad_ljudska_gl.pdf

leto, pustne pesmi, velikonočne pesmi, binkošti). - ljudske pesmi gostij. Povezava ljudske glasbe in drugih glasbenih zvrsti. Učenci: - primerjajo in razumejo ...

Glasba - Glasbena dela - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/1-letni/Glasba_glasbena_dela_izbirni.pdf

znajo uporabljati informacije v priro~ni literatu- ri in ra~unalniških programih. • glasbeni slovar. • glasbeni leksikon. • komentarji glasbenih prireditev in zvo~nih.

SLOVENSKA ALI TUJA GLASBA?

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201803247.pdf

Omenimo, da je domnevno najstarejše glasbilo, najdeno prav na slovenskih tleh. To je paleolitska piščal iz Idrije. O preteklosti, povezani z glasbo pa pričajo tudi ...

pesem in glasba - Liturgija

http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2009/11/Skripta-VSP-2009-10.pdf

polifonijo, moderno cerkveno glasbo in ljudsko cerkveno pesem. Koralno petje ... V skupino moderna cerkvena glasba spadajo skladbe, ki so pisane po načelih.

glasba 7 PESMARICA - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=125&file=1

Iz: KlemenËiË, Ivan: Musica noster amor. Maribor: Zaloćba Obzorja in glasbeno zaloćniπtvo Helidon;. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU in.

MLADI IN NARODNOZABAVNA GLASBA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603866.pdf

Modrijani so trenutno najbolj prepoznaven narodno-zabavni ansambel pri nas. • Diatonična ... narodnozabavnem ansamblu Mira Klinca? V tistem obdobju ta ...

glasba - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Glasba_knjiga.pdf

Učni list 2: Kateri kriteriji in vrednote ločujejo glasbene zvrsti med seboj? ... Ustvarili bodo lastno ritmično vsebino in jo izvajali na Orffova in druga glasbila.

Fizika in glasba - dMFA

https://www.dmfa.si/Predavanja/Dokumenti/64/Povzetki.pdf

Tine Golež: Spekter zvoka in zvočila - iz prakse za prakso ... Izdelovanje preprostih glasbil iz papirja, lubja, lesa, plastike ali gline (piščal na slamico, papirnata.

GLASBA - Mladi raziskovalci

http://mladiraziskovalci.scv.si/ogled?id=1228

3 dec 2011 ... Sozvočje tonov ustvari združeno vibracijo in moč, ki je posamezni toni ne morejo. Primerna harmonična glasba stimulira globlja čustva in širše ...

Narodno-zabavna glasba - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00057.pdf

Datum: 7.3.2017. EID: 2-00057. Ime enote: Narodno-zabavna glasba. Sinonimi ... V ritmičnem pogledu v narodno-zabavni glasbi prevladujeta polka in valček,.

Buh pomagej - Glasba & Gledališče

http://www.glasbaingledalisce.si/pdf/glasba-in-gledalisce-za-odrasle.pdf

FRANKO KOROŠEC (gostilničar Marko v Eni žlahtni štoriji, TV Poper, Peta hiša na levi ...) ter filmski in gledališki igralec, režiser, TV-ustvarjalec, glasbeni avtor in ...

cerkvena glasba - Liturgija

http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2009/11/Skripta-EP-2008-popravljena.pdf

Glasba kot taka lahko nastopa sama ali pa se zdruţuje z vsemi ostalimi umetnostmi. Z ... slovensko pesmarico z notami: Eni psalmi, ta celi katehismus v 5 izdajah (1574, 1579, 1584, ... Prvi del je cerkvena pesmarica za moški ali ţenski zbor.

Sem glasba sem mesto 2019

https://www.novomesto.si/mma/-/2019051412461152/

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto. 3. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE SGSM 2019. IZBIRNO TEKMOVANJE. PETEK, 31. 5., dopoldan.

Glasba v gorah - Pd Slivnica

http://www.pdslivnica.com/wp-content/uploads/2010/12/dodatno-gradivo-mig.pdf

Notni zapis pesmi »Oj, Triglav moj dom«, ki bila prvič zapeta 10. avgusta 1896, ob odprtju Triglavske koče na Kredarici. Prizor iz Operete »Planinska roža«.

6. glasba in film v sloveniji

https://dijaski.net/get/gla_ref_glasba_in_film_01.pdf

zagotovo Charlie Chaplin. Leta 1913, pri ... zelo zaželen igralec. Prvi daljši film je ... John Towner Williams, je ameriški skladatelj, pianist in dirigent. V svoji 60 let ...

glasba antike – grška - os-dravograd.si

http://www.os-dravograd.si/index.php/koticek-ucenci/gradiva-vaje/glasbena-umetnost/92-glasbena-obdobja/file

O STARI GRŠKI GLASBI NAM VELIKO POVEDO FILOZOFSKI SPISI, LIKOVNO. GRADIVO ... DRUGAČE POVEDANO, PESNIK JE BIL HKRATI TUDI GLASBENIK. ZA. OMENJENO ... MAZURKA – POLJSKI LJUDSKI PLES. - RAPSODIJA ...

ljudska glasba na slovenskem - os-dravograd.si

http://www.os-dravograd.si/index.php/koticek-ucenci/gradiva-vaje/glasbena-umetnost/93-ljudska-glasba/file

GOSLI, KAKOR SO PRI NAS NAJPOGOSTEJE IMENOVALI VIOLINO, SO ZNANE OD 16. STOLETJA. DALJE ... ŠE DANES SO SESTAVNI DEL. MARSIKATERE ...

4 Ob 10. obletnici delovanja PRC-ja 4 Zgodba, ki jo pi{e glasba 4 ...

https://www.prc.si/file/download/328_d41562b2141f/stat

30 okt 2009 ... Gradnja nepremičnin je povezana ... L. 1999 so namre~ ob~ine Bovec, Kobarid in Tolmin ustanovile javni ... Kocke so zanje oddaljene 40.

politika in glasba - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jagodic-Gregor.PDF

To so Ludwig van Beethoven, Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič in. Richard ... skladbe vsebinsko ločujejo glasbeno intimo od glasbe, ki opisuje družbeno -politično.

Glasba v svetu mladega človeka

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101929.pdf

Cilji te raziskovalne naloge so ugotoviti: - Kako glasba vpliva na mladega človeka? - V kaj se poglobi pri določeni pesmi, zvrsti? - Ali je obnašanje odvisno od ...

Ljudska glasba v vrtcu - Vzgojiteljica

http://assets.cdn.vzgojiteljica.si/assets/issues/127/document/original_Vzgojiteljica-6-Nov-Dec.pdf?1484109298

(Betka Vrbovšek). Ravnateljica predstavlja vrtec. 04. Nagrado sem sprejela s ponosom. (mag. Breda Forjanič, Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona). Aktualno.

Pomen v glasbi in glasba v pomenu

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/6665/6360/

Bralec, ki bo zaprl zadnjo stran nove knjige Matjaža Barba, bo nedvomno poln raz- novrstnih vtisov, predstav, misli, domnev. Prebrana vsebina ga bo silila, ...

Glasba v oglaševanju - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/skerget-ana.PDF

Glasba je v naših življenjih prisotna vsakodnevno, naj si bo to, ko smo doma, ... Glasba pa ni samo to, glasba potrošniku ponuja vez z ... kakšna dalmatinska.

16 digitalna glasba nov motor razvoja? - IPF

https://www.ipf.si/media/1059/ipf_eho_04_web_23-07-2013.pdf

eho čaka v posebnem zavihku. lahko se tudi naročite na elektronske eho novice, ki vsak teden povzemajo aktualno ... ampak njegovi akordi so bili vedno rokerski: a, e in d. le ko ... navadno več, od poguma do ta moške in od si še jezna name.

mladi in ljudska glasba - JSKD

https://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/zaloznistvo/folklornik/revija_folklornik/folklornik/2010/10_rauch_mladi.pdf

ljudsko kulturo vedno bolj zavestna – umetna. Ljudje se ukvar- jajo z ljudsko kulturo z namenom ohranjanja izročila, kar je stvar posameznika ali skupine, ki v ...

Sodobna glasba v programu pouka kitare

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/05/O%C5%A0_Umetnost_Sodobna_glasba_in_glasbena.pdf

SODOBNA GLASBA IN GLASBENA ŠOLA ... Moderna glasba se lahko nanaša na: ... (glasbo), moderni jazz, moderni rock, popularno glasbo in moderno glasbo ...

GLASBA IN MATEMATIKA – 1. del, tonski sistemi - Presek

http://www.presek.si/30/1524-Vencelj.pdf

delitvijo. V kitajski glasbi je izrazita pentatonika brez poltonov (glasba na petih tonih) ... Nato se ponovi C, toda oktavo Vise, in z njim vsa lestvica. To se nadaljuje ...

Glasba IN GlasbeNo žIVljeNje Na sloVeNskem V 17. stoletju

https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/download/2087/1847/

1662 pa vse do 1710 koprska stolnica redno plačevala za službo organista. Očitno pa je di Capodistria: Considerazioni sul dialogo »Dieci de' Cento dubbi ...

cerkvena glasba v službi bogoslužja - Liturgija

http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2009/11/Skripta-2010-111.pdf

Enako je bilo v judovstvu, krščanstvu in drugih religijah: kakor danes duhovniki in redovniki pojejo pri ... 2.3 Note. Glej: Pavel Mihelčič, Osnove glasbene teorije, Ljubljana 2006! Zapisujemo tone in ... 'Zaspala mamica si zlata … ... Usmiljeni Jezus …; na koncu Marijine: Veš, o Marija; Ko zarja zlati nam gore (3. kitica), …).

Zgodovina glasbe na Slovenskem I. Glasba na ... - Založba ZRC

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/novinarskamaj.pdf

57. zvezek zbirke MAMS je posvečen glasbeni dediščini primorskega dela Slovenije. ... znotraj vsebin in motivov, kjer se pojavljajo; dodan pa je tudi krajši slovar ...

Saj so samo pesmice« ali »Uporniška glasba« - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/agostini-marina.pdf

ameriški in evropski potujoči pevci, ki so prepevali ljudske in delovne pesmi, jih predelovali ter po tem ... Ameriki se je uveljavil »folk singer«, ljudski pevec, Rusi in Poljaki poznajo »barde«, v nordijskih ... Santane, Led Zeppellin in Lou Reeda.

ELEKTROAKUSTIČNA GLASBA V SLOVENIJI NEKOČ IN DANES ...

https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/download/2106/1866/

11 jun 1992 ... zato služi uvodna kratka skica začetkov elektronske glasbe na ... glasba, ki ga v članku razumem kot zbirni pojem za vsakršno glasbo, ...

katalog glasba 200910 a.indd - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=763&file=1

predpisane snovi. Glasbeni pouk s kompleti Glasba danes in nekoč ne pomeni le ... seznanijo s ključnimi pojmi, s katerimi dojemajo duha in stilne poteze ... 3. 4. 5. 8 razred. 31. Franz Schubert, samospev Postrv,. Postrvni kvintet,. 8. simfonija v ...

Slovenska ljudska glasba: takšna in drugačna

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/06/52_Rauch.pdf

saj je bilo veliko glasbenih zasedb nekoč predvsem romskih, sploh pa so bile oprekelj in cimbale dolgo časa značilne predvsem zanje. Vendarle pa je tudi nekaj ...

GLASBA IN MATEMATIKA – 2. del, temperirana uglasitev in prijemi ...

http://www.presek.si/30/1531-Vencelj.pdf

List za mlade matematike, fizike, astronome in racunalnikarje. ISSN 0351-6652 ... Kitaro, brenkalo s ploskim trupom v obliki osmice, z okroglo zvočnico in.

glasba in narodna zavest - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/download/2027/1749

GLASBA IN NARODNA ZAVEST. STANE GRANDA. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana. Izvleček: Slovensko narodno gibanje se je v osveščanju ...

tuja glasba slovenske - Deja Vu band

https://dejavu-band.com/wp-content/uploads/2018/03/REPERTOAR-ZVRSTI-2018.pdf

DAJ MI POLJUB – Čuki in Modrijani. • ČEBELAR – Ansambel Lojzeta Slaka. • V DOLINI TIHI - Ansambel Lojzeta Slaka. • NA ROBLEK – Slavko Avsenik.

Glasba je naše življenje. - glasbena šola domžale

http://glasbenasoladomzale.splet.arnes.si/files/2014/11/Program-26.11.20141.pdf

Orgelska spremljava: Veronika Šarec. S. Premrl: Pastorala. Rebeka Jerina, orgle 1. razred. Mentorica: Tanja Vidmar, GŠ Moste Polje. G. P. Telemann: Oče naš, ...

NOVA GLASBA V »NOVI« EVROPI MED ... - Festival Ljubljana

https://ljubljanafestival.si/file/2013/02/Povzetki-SGD2017_WEB.pdf

petje kot izrazna oblika družbenokritičnih vsebin v glasbi med obema vojnama ... trendov (ekspresionizem, neoklasicizem, neofolklorizem itd.) ter socialističnim ...

Barva, oblika in glasba - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/439/1/DIPLOMSKO_DELO_Neza_Trobec.pdf

26 jun 2011 ... Kot zanimivost sem se dotaknila tudi človeškega glasu in pevskih glasov. Izpostavila sem ... 2.2.7 Barva človeškega glasu. 2.2.8 Barve pevskih ...

GLASBA NAJ POSNEMA NARAVO V NJENEM ... - Festival Ljubljana

https://ljubljanafestival.si/file/2013/03/42_sgd-zbornik.pdf

Glasba iz filma Trenutki odločitve / Music from the film Moments of Decision ... vlogi, ko nastopa kot cilj dominantne želje po razvezu, torej umirjena točka s ...