Kognitivno vedenjska terapija

Kognitivno vedenjska terapija in možnosti uporabe tehnik kognitivno ...

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/3612/7269

vedenjska terapija. kognitivna terapija. vedenjske in kognitivne tehnike. sprožilni dogodek – prepričanja – posledice (čustva in vedenje). napake v ...

Aspergerjev sindrom in kognitivno vedenjska terapija

http://www.fuds.si/sites/default/files/katja_salkovic_diplomska_naloga.pdf

15 sep 2017 ... izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom. Aspergerjev sindrom in kognitivno vedenjska terapija, ki sem ga napisala pod mentorstvom doc. dr.

Kognitivno vedenjska psihoterapija in obsesivno ... - Fudš

http://www.fuds.si/sites/default/files/koncna_magistrska_mv_17.pdf

18 avg 2017 ... Otrok je na televiziji videl filme in oddaje o bolnikih z aidsom. ... vzorcih bolnikov z OKM, ki so okrevali in pri katerih je tveganje za ponovitev večje kot v ... Dernovšek, Mojca Zvezdana, Alenka Tančič Grum in Nataša Sedlar ...

metoda emdr i kognitivno-bihevioralna terapija u tretmanu fobije od ...

https://hrcak.srce.hr/file/231370

Ključne riječi: fobija od krvi i injekcija, kognitivno-bihevioralna terapija, EMDR. Adresa za dopisivanje: Mr. sc. Andreja Kostelić-Martić, mag. psych. Trg Senjskih ...

kaj je limfna terapija? - Ursula – fizioterapija in limfna terapija

http://ursula.si/wp-content/uploads/2015/04/revija_-Bogastvo-zdravja-3%EF%80%A22015.pdf

limfni sistem - na večjo pretoč- nost limfne tekočine, kar se odraža v zmanjševanju in odpravi oteklin,. • imunski sistem - na pospešen prenos mikroorganizmov v ...

Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji

http://www.fuds.si/sites/default/files/vloga_metakognicije_v_kvt_jaka_cokl.pdf

KLJUČNE BESEDE: Metakognicija, kognitivno-vedenjska terapija, ... srednja ali kognitivna raven je tista, kjer se ljudje znajdejo v škodljivem načinu mišljenja ali.

Zbornik I - Društvo za Vedenjsko in Kognitivno Terapijo

http://www.drustvo-vkt.org/images/fck/file/zbornik/Zbornik_I.pdf

Kot smo že omenili, poteka skupinska kognitivno-vedenjska terapija v našem modelu v obliki terapije posameznika v skupini z vključevanjem skupine.

avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4522/1/Mag_delo-VKT-po%C5%A1tevanka-Sara_Ferlin.pdf

Vaje z igro. Slika 4: "Nagajivec". V četrtem poglavju teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da poštevanka sodi med deklarativna znanja. V 4. razredu se pričakuje, ...

avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/85140636.pdf

Starš pripravi koledar (stotični kvadrat) in 10 okvirčkov. Naloga učenca je, da na večkratnike določenega števila postavi okvirčke. Zatem ga starš spodbudi, da ...

sodobno kognitivno izobraževanje in transdisciplinarni modeli učenja

http://arhiv.inovativna-sola.si/images/Monografija/Monografija_SI.pdf

5 jun 2015 ... Xooltime. Večina šol uporablja spletne učilnice Moodle, ki za uvajanje e-listovnika niso najprimernejše. Razlog za uvajanje e-listovnika z ...

kognitivne terapije - Društvo za Vedenjsko in Kognitivno Terapijo

http://www.drustvo-vkt.org/images/fck/file/zbornik/Zbornik_II.pdf

Samo Pastirk: UVOD V KOGNITIVNO TERAPIJO. 5. 2. Branka Ribič Hederih: VEDENJSKA TERAPIJA – OD TEORIJE K TERAPIJI. 20. 3. Brigita Žugman:.

Kratek program Kognitivno vedenjske terapije v 7 korakih

https://www.get.gg/docs/translated/SelfHelpCourseSlovenian.pdf

Kognitivno vedenjska terapija – kako lahko pomaga. Kognitivno-vedenjska terapija je vrsta psihoterapije, ki se ukvarja: s tem, kako razmišljate o sebi, svetu in ...

Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji - Fakulteta za ...

http://www.fuds.si/sites/default/files/vloga_metakognicije_v_kvt_jaka_cokl.pdf

KLJUČNE BESEDE: Metakognicija, kognitivno-vedenjska terapija, upravljanje, nadziranje, metakognitivna regulacija, zavedanje. ABSTRACT. The master's ...

kognitivno-vedenjski in psihodinamični vidik panične ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/112

Ključne besede: panična motnja, kognitivno-vedenjska terapija, psihodinamična psihoterapija, primerjava ... 4.1 Kognitivna in vedenjska teorija panične motnje .

S čim lahko znanja iz kognitivno vedenjske terapije podprejo delo s ...

http://www.sekcijapsih-zn.si/wp-content/uploads/2017/04/VKT-predstavitev-za-zdr.-delavce-izro%C4%8Dki-Irna-%C5%A0inigoj-Batisti%C4%8D.pdf

kognitivno vedenjska terapevtka, družinska mediatorka. SVETOVALNE IN ... (behavioristi -> kognitivna znanost). 2. ... F. Č. V. M. Kognitivna terapija. VKT model ...

gersonova terapija - E-knjigarna.si

https://www.e-knjigarna.si/wp-content/uploads/2012/08/Gersonova_terapija_odlomki_iz_knjige.pdf

GERSONOVA. TERAPIJA. Charlotte Gerson○ Beata Bishop. Pozdravite si raka in druge kronične bolezni z naravno metodo dr. Gersona ...

4. Relacijska družinska terapija

http://terapevt.izidorgasperlin.com/wp-content/uploads/Cutim-torej-sem-odlomki-4.poglavje.pdf

Če to spregledamo, nam bo v opomin poslalo kakšen krč v mišicah. Kruljenje v želodcu nas popelje do hladilJ nika. Prijetni občutki in okusi nas spremljajo in ...

Hormonska terapija - wpath

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Croatian.pdf

da su individualno prilagođeni bioidentični hormoni sigurniji ili učinkovitiji od bioidentičnih hormona koje je odobrila državna agencija za lijekove (Sood, Shuster ...

Realitetna terapija - SPUH

https://www.savez-spuh.hr/wp-content/uploads/2013/12/Kranzelic_Valentina_Bursac_Radic_Sanja_Teorija_izbora_i_realitetna_terapija_u_preventivnim_programima_za_djecu_mlade_i_obitelj.pdf

jezikom prevencijske znanosti. Teorija izbora i Realitetna terapija. Realitetna terapija i Teorija izbora predstavljaju kvalitetan temelj za rad s djecom, mladima i.

Čas za OZDRAVITEV - Gersonova terapija

http://www.gersonovaterapija.si/wp-content/uploads/2014/08/%C4%8CAS-ZA-OZDRAVITEV.pdf

RAK JE PROCES. »Gersonova terapija ni čudežno zdravilo. Ne zagotavlja ozdravitve, včasih se z njo dosežejo čudežni izidi, vendar sama po sebi metoda ni nič.

Realitetna terapija - Lipa Celje

http://www.lipa-celje.si/Content/PDF%20datoteke/realitetna%20terapija.pdf

Preberite knjigo z naslovom “Realitetna terapija v praksi”, avtor Dr.William Glasser, ki temelji na resnicah, mimo katerih ne moremo. V knjigi popelje bralce v svoj ...

Interna resorpcija, terapija i opskrba

https://hrcak.srce.hr/file/17584

20 lip 2000 ... SaÊetak. Interna resorpcija je resorpcija dentina koja poÀinje u pulpnom ka- ... KljuÀne rijeÀi: resorpcija tkiva, granulacijsko tkivo, dentinoklasti.

TERAPIJA TARZALNOG ARTRITISA KOD KRAVE*

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2457/2014/0350-24571402101T.pdf

osnovu etioloških činilaca (aseptični i septični artritis). Akutni artritis karakterišu svi lokalni znaci zapaljenja afektiranog zgloba: otok (tumor), bol (dolor), temperi.

Antihipertenzivna terapija u hospitaliziranih bolesnika - Dr Med ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1393/datastream/PDF/view

ANTIHIPERTENZIVI. Svi antihipertenzivni lijekovi djeluju na jedno ili više od četriju kontrolnih mjesta. (otporničke arteriole, venule, udarni volumen srca, ...

bicom bioresonančna terapija - Bioresonanca HD

https://www.bioresonanca-hd.si/uploads/docs/bioresonancna-terapija.pdf

BICOM bioresonančna terapija je poseben diagnostični in tera- pevtski postopek, ki v medicini ubira novo pot. Osnove biore- sonančne terapije temeljijo na.

Psihoanalitička terapija - Naklada Slap

https://www.nakladaslap.com/public/docs/knjige/Teor%20i%20praks%20psihol%20savjet%20-%20pog.pdf

poznata pod nazivom Edipov kompleks, uključuje majku kao objekt dječakove ljubavi. enska falusna faza, poznata pod nazivom Elektrin kom- pleks, uključuje te ...

ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA V NASLEDNJEM ...

https://zdt.si/wp-content/uploads/2017/11/395-254_zbornik_povzetkov_sl_sl-5.pdf

30 jan 2010 ... Anja Klančar. Prispevek se bo osredotočal na vprašanje, kako živeti z dejstvom in resnico, če bližnja oseba izgubi življenje zaradi samomora.

VEDENJSKO - KOGNITIVNA TERAPIJA DEPRESIJE

https://www.pb-begunje.si/gradiva/Anic1351439339166.pdf

Kognitivna terapija depresivnosti je povezana predvsem z imenom A. Becka, ~eprav je bil tudi prispevek drugih avtorjev (Lewinsohn, Sullivan in. Grosscup ...

Poezija kot terapija v časopisu Kralji ulice

http://www.kraljiulice.org/library/1021/tea-letonja-%282016%29-poezija-kot-terapija-v-casopisu-kralji-ulice.pdf

2 jun 2016 ... Ninočka (november. 2014: 12). Ero: Vprašanja. (december 2014: 12) boga, izgubljenost, razkol med realnostjo in željami negotova prihodnost,.

Doc.dr.sc. Dražen Vnuk TEKUĆINSKA TERAPIJA I ... - Intranet

http://intranet.vef.hr/org/kirurgija/wp-content/uploads/2009/11/Tekucinska_terapija_i_acidobazna_ravnoteza.pdf

Onkotski tlak je zapravo osmotski tlak ovisan o proteinima u vaskularnom prostoru. Organizam fiziološki gubi određenu količinu vode tijekom dana putem ...

RADNA TERAPIJA KOD ODRASLIH SA MENTALNIM POREMĆAJIMA

http://www.vmspd.com/wp-content/uploads/2016/11/Skripta-mentalno-zdravlje.pdf

Hipobulija. Hipobulija znači slabljenje volje i voljnih impulsa. Praćena je i drugim psihičkim poremećajima, redukcijom psihomotorike, sniženjem raspoloženja.

Medikamentozna terapija sindroma prekomjerno aktivnog ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1938/datastream/PDF/view

Cistokela nije prisutna. Inkontinencija se javlja kod većeg napora. Tip IIa. Mokraćni je mjehur normalno anatomski pozicioniran u odnos na inferiorni rub pubične ...

ŠTUDIJSKI PROGRAM: GLASBENA TERAPIJA PREDMETNIK

https://www.institutknoll.eu/app/download/15014697524/Predmetnik_curriculum.pdf?t=1575974398

7 jun 2018 ... 3. GLASBENA TERAPIJA. – TEORIJA osnove GT klientske skupine študije primerov poklicna etika nevrološka GT referat in seminarska naloga.

Spet postajam stari jaz - Gersonova terapija

http://www.gersonovaterapija.si/wp-content/uploads/2013/06/Spet-postajam-stari-jaz-v2.pdf

S tem se je začela tipična zgodba pacienta z boreliozo. Pregledalo ... Odkar sem končal Gersonovo terapijo, sem opustil klistiranje s kavo štirikrat dnevno, pitje.

Zgodnja terapija alergijskih - Klinika Golnik

https://www.klinika-golnik.si/storage/_sites/golnik/app/media/Arhiv-gradiv-zbornikov/zbornik_Zgodnja_terapija_alergijskih_bolezni.pdf

18 nov 2006 ... Mosbech H, Müller U. Side-effect of insect venom immunotherapy: results from an EAACI munticenter study. Allergy 2000; 55:1005-1010. 4.

Relacijska družinska terapija kot ena od metod kompleksne ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2012_3/bandel.pdf

pregleda novejše znanstvene literature o značilnostih dinamike v družinah z otrokom z ADHD in že uporabljanih družinskih pristopih za zdravljenje predlaga in ...

Umetnostno ustvarjanje kot terapija - Pedagoška fakulteta

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Umetnostno_ustvarjanje_predstavitev.pdf

23 feb 2018 ... Vlasta Meden Klavora, Ekaterina Sukhanova, Barbara. Kariž, Jožica Petek, Claudia Knoll, Vladimir Milošević,. Tone Partljič, Breda Kroflič.

Gibalna terapija MOTOmed® - Soča – Oprema

https://www.socaoprema.si/modules/uploader/uploads/news/files_catalogue_news/MOTOmed_katalog_2018_19.pdf

Zame osebno je gibalna terapija z MOTOmed napravami dopolnilna terapija fizioterapiji, saj sprošča mišice pred izvajanjem ročne terapije. Na MOTOmed ...

dijagnostika i terapija postoperativnih limfocela u transplantaciji ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2003-html/2-broj/DIJAGNOSTIKA%20I%20TERAPIJA%20POSTOPERATIVNIH%20LIMFOCELA....pdf

toje i klasifikacije u kojima je limfocela lokalna kom- plikacija transplantacije bubrega, kao što su i akutna tubularna nekroza, akutna kortikalna nekroza, povratni.

Agranulocitoza izazvana metamizolom i terapija ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0042-84500501079C

Agranulocitoza izazvana lekovima definiše se kao selektivna neutropenija teškog stepena nastala kao posledica neželjene reakcije na primenjeni lek.

terapija s psi pri alzheimerjevi demenci - UP FAMNIT - Univerza na ...

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/731

(Društvo za psihološko svetovanje Kameleon, 2012a). Prvi t. i. ... potrjujejo, da imajo hišni ljubljenčki pozitiven vpliv na spopadanje s kroničnimi boleznimi.

Antihipertenzivna terapija u kroničnih bubrežnih bolesnika - Dr Med ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1180/datastream/PDF/view

dodati i ostali antihipertenzivi. Uloga ACE inhibitora i sartana u transplantiranih bolesnika nije potpuno definirana, ali je poznato da učinkovito snižavaju AT.

psihoseksualna terapija in zdravljenje seksualnih ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna_dela/download/249

Irena Rahne Otorepec (2013),vodja Ambulante za spolno zdravje pravi, da dandanes skuša v terapijo vključiti vse, kar pomaga, od vedenjsko-kognitivne ...

POLIMIOZITIS/DERMATOMIOZITIS-KLINIČKA SLIKA I TERAPIJA ...

https://pdfs.semanticscholar.org/3100/21d95afca8cbc4a738828d9a56041d9cc99a.pdf

ma umanjuju tegobe, ubrzavaju oporavak i poboljšavaju kvalitetu života u ovih bolesnika. Ključne riječi miozitis, polimiozitis, dermatomiozitis, klinička slika, ...

Terapija s psi v VZ Planina - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4126/1/Magistrsko_delo_-_Jera_Teli%C4%8D.pdf

Socialna pedagogika. Jera Telič. POMEN PRISOTNOSTI PSA V VZGOJNIH ZAVODIH. (Terapija s psi v VZ Planina). »Magistrsko delo«. Ljubljana, 2016 ...

Domače izvajanje Gersonove terapije in ... - Gersonova terapija

http://www.gersonovaterapija.si/wp-content/uploads/2011/11/CZO-Teaser.pdf

izkušnje, ki pa se končajo z velikim zmagoslavjem. Ne le, da se je avtorica ... Lugolova raztopina je čakala povsem pripravljena v majhni steklenici. Dodala sem ...

Endodontska terapija patolo{kih resorpcija korena zuba

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0039-1743/2004/0039-17430403130O.pdf

Resorpcija se mo`e definisati kao stanje udru`eno sa fiziolo{kim ili patolo{kim procesima koji dovode do gubitka dentina, cementa ili alveolarne kosti 1.

Terapija s transkutano električno živčno stimulacijo pri pacientki z ...

https://www.physio.si/wp-content/uploads/2017/06/Varovanje-zdravja-zensk.pdf

Gabrijela Simetinger, dr. med., spec. gin. in porod., FECSM². ¹Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija; ²Splošna bolnišnica Novo ...

Irutė Liustrickytė. ILGALAIKĖ DEGUONIES TERAPIJA NAMUOSE

http://www.chest.lt/uploads/documents/files/ILGALAIKE%CC%87%20DEGUONIES%20TERAPIJA%20NAMUOSE_Irute%CC%87%20Liustrickyte%CC%87.pdf

reikšmė yra < 60 mmHg ar saturacija (SaO. 2. ) yra < 90 proc. Hiperkap- nija (II tipo kvėpavimo nepakankamumas) nustatoma, kai PaCO. 2 viršija normos ribas.

naujagimių deguonies terapija - Sveikatos Apsaugos Ministerija

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Programos_ir_projektai/Sveicarijos_parama/Neonatologines_metodikos/Naujagimiu%20deguonies%20terapija.pdf

... komplikacijų, deguonis, kaip ir kiekvienas vaistas, turi būti skiriamas esant indikacijoms, tiksliai dozuojamas, turi būti stebima deguonies saturacija [IA].

kortikosteroidna terapija u liječenju autoimunih bolesti ginekoloških ...

https://repozitorij.sfzg.unizg.hr/islandora/object/sfzg:137/datastream/PDF/view

MANIFESTACIJE KORTIKOSTEROIDNE TERAPIJE U USNOJ. ŠUPLJINI . ... urinom. Mogu se primijeniti i topikalno (kreme, masti) i inhalacijom (pumpice za.

Terapija s pomočjo psa; študija primera - Tačke pomagačke

https://www.tackepomagacke.si/mma/-/2015042012280229/

je postala ena prvih organizacij, ki je sponzorirala študije v zvezi z vplivom terapije z živalmi na človeka, leta 1996 pa tudi objavila prvi priročnik za terapije s ...

Regresivna terapija in socialno delo - eGradiva - Fakulteta za ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/373

Hipnoterapevti in regresivni terapevti uporabljajo različno terminologijo: regresoterapija, regresivna terapija, terapija prejšnjih življenj, hipnoterapija s prejšnjimi ...

zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju - Združenje ...

https://zdt.si/wp-content/uploads/2017/10/396-389_vabilo_in_program_sl_sl.pdf

družino, ki želi posvojiti otroka. Barbara Kreš, Nataša Rijavec Klobučar. 12.15 –. 12.35. Samopovzročeno nasilje in relacijska družinska terapija. Klaudija Ferčak.

etiologija i terapija emfizema nastalog kao posljedica endodontskog ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/sfzg:131/datastream/PDF/view

Riječ „emfizem“ vuče korijene iz starogrčke riječi koja znači. „upuhati“ (3). To je rijetka komplikacija stomatološkog, a osobito endodontskog liječenja te iz tog ...

Lajmska borelioza: epidemiologija, klinička slika i terapija

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0004-1963/2015/0004-19631502129V.pdf

OspC igra važnu ulogu u prelasku borelija iz creva krpelja u pljuvačne ... antibiotsku terapiju (pa čak i kod onih koji nisu) simptomi vezani za srčane poremećaje.

Komel K. Avtizem in terapija z živalmi - UP FAMNIT - Univerza na ...

https://www.famnit.upr.si/files/zakljucna_dela_repo/104

Izvleček: Terapija s pomočjo živali je relativno nova oblika terapije za avtiste. Dokazano je, da živali pozitivno vplivajo na zboljšanje razpoloženja in zmanjšanje ...

Optimalna medikamentna terapija stabilne angine pektoris Optimal ...

https://hrcak.srce.hr/file/273226

15 svi 2017 ... Optimal Medical Therapy for Stable Angina Pectoris. SAŽETAK: Patomorfološki supstrat stabilne angine pektoris uvelike se razlikuje od ...

sistemska terapija pljučnega raka - Društvo pljučnih in alergijskih

http://www.dpbs.si/upload/12912148724cf6601825e73_PLJ_RAKwww_1.pdf

PRIROČNIK ZA BOLNIKE. Društvo ... Kaj so sistemska zdravila za raka in katere neželene učinke ... statiki samo na rakave celice, kljub temu pa lahko prizadenejo ... no visoke biološke vrednosti (jajca, ribe, soja, mlečni napitki, pudingi).

Radio Slovenija 1, Med štirimi stenami Obrazna refleksna terapija v ...

https://www.obraznarefleksoterapija.si/wp-content/uploads/2016/09/Med-%C5%A1tirimi-stenami_transkript.pdf

18 maj 2015 ... Sorensensistema Nataša Kos Križmančič. Obrazna refleksoterapija je refleksna terapija, je terapija, ki se izvaja na področju obraza. Pritiskamo ...