Medkulturnost

MEDKULTURNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/4724/4425/

Andragoška spoznanja, 2015, 21(3), 3–6. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/as.21.3.3-6. Uvodnik. UVODNIK. MEDKULTURNOST V IZOBRAŽEVANJU. ODRASLIH.

Medkulturnost in etos sporazumevanja Course title

http://www.ish.si/wp-content/uploads/2016/06/Cpl_Ucni_nacrt_SDC_Skof_Medkulturnost_in_etos_sporazumevanja.pdf

Medkulturnost in etos sporazumevanja. Course title: Intercuturality and Ethos of Mutual Understanding. Študijski program in stopnja. Study programme and level.

MEDKULTURNOST V SLOVENSKEM JEZIKU - JUŽNOSLOVANSKI ...

http://ff.um.si/dotAsset/79433.pdf

Cilji: Udeleženci bodo teoretično spoznavali različne koncepte domačega in tujega v književnosti, tudi mladinski. (tuje v človeku samem, zamenjava domačega ...

Medkulturnost v slovenskem jeziku - FF UM - Univerza v Mariboru

http://ff.um.si/dotAsset/73638.pdf

22 sep 2018 ... V šolskem letu 2018/2019 boste učence, ki jim slovenščina ni materni jezik, pripravljali na čim lažji in čim uspešnejši prehod v slovenski ...

Razvijamo medkulturnost:Layout 1.qxd - ZA medkulturno sobivanje

http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Razvijamo-medkulturnost-kot-novo-obliko-sobivanja-Zbornik.pdf

1 nov 2013 ... Barbara Baloh, Ivana Čančar, Mojca Jelen Madruša, ... Osnovna šola Grm, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola ...

Medkulturnost v pravljicah Dorotheae Viehmann, Laure ... - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/22/SMS_22_9_Blazic.pdf

Medkulturnost v pravljicah Dorotheae. Viehmann, Laure Gonzenbach in. Tine Vajtove ob primeru pravljic o začarani nevesti (ATU 402). Milena Mileva Blažić.

Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des Vergessens ...

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/download/6696/4813

Medkulturnost v romanu Maje Haderlap. Engel des Vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino. Interculturality in Maja Haderlap's novel.

Dr. Barbara Baloh – Književno besedilo, medkulturnost in zgodnje ...

http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/11/dr.-Barbara-Baloh-Knji%C5%BEevno-besedilo-medkulturnost-in-zgodnje-pou%C4%8Devanje-ter-u%C4%8Denje-sloven%C5%A1%C4%8Dinekot-J2-JT.pdf

Umetnostna besedila so avtentično gradivo. • Poznavanje književnosti je del splošne razgledanosti. • Branje književnih besedil pomaga otrokom razumeti drugo ...