Mercator borovnica

pokopališče borovnica - grobovi posebnega ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Seznam-grobov-kulturna-dedi%C5%A1%C4%8Dina.pdf

ŽUPNIJA BOROVNICA NE zgodovinski pomen kulturni in arhitekturni pomen. Oproščen, bo pogodba. 2. 16. IV. PAPLER. NE zgodovinski pomen kulturni in.

LEK Borovnica koncno porocilo 1.2 29.5.2012.pdf - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/10/LEK_Borovnica_koncno_porocilo_1.2_29.5.2012.pdf

1353 Borovnica. Odgovorni s strani izvajalca: Miha Marinšek, direktor. V Ljubljani, april 2012. NAZIV. Lokalni energetski koncept občine Borovnica. IZVAJALEC.

mercator-ipc fellowship program call for ... - Stiftung Mercator

https://www.stiftung-mercator.de/media/downloads/3._Ausschreibungen/IPC_Fellowship/Call_for_Applications_2019.pdf

The Istanbul Policy Center-Sabancı University-Stiftung Mercator Initiative invites academics, journalists, and ... The fellowship begins on September 2, 2019.

Mercator 16.pmd - Mercator - Revista de Geografia da UFC

http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/view/223/227

Ainsi, la base de la discussion est centrée sur “La Question Agraire” (1899) de Karl Kautsky,. “Le Development du Capitalisme dans la Russe” (1899) de Vladimir ...

Web Mercator: Non-Conformal, Non-Mercator - Hydrometronics

http://www.hydrometronics.com/downloads/Web%20Mercator%20-%20Non-Conformal,%20Non-Mercator%20%28notes%29.pdf

Web Mercator is the mapping of ellipsoidal latitude and longitude coordinates onto a plane using spherical Mercator equations. This projection was popularized ...

Untitled - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/06/Potrditev-zapisnika-20.-_001.pdf

20. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 20. 4. 2017 ... sta planirani novi postaji, in sicer v Borovnici pri trgovini Kocka in na Dolu.

Borovnica - Evropski teden mobilnosti

https://www.tedenmobilnosti.si/2017/files/program/borovnica.pdf

16 sep 2017 ... Korošca »Borovniški viadukt – zadnji pričevalci«. 19.30 – 21.00. Večnamenski prostor OŠ dr. Ivana Korošca. Predavanje Tadeja Brateta:.

SORTE BOROVNICA ZA EKOLOŠKI UZGOJ

https://bib.irb.hr/datoteka/899442.Sorte_borovnica_za_ekoloki_uzgoj.pdf

U ovom radu prikazane su sorte za ekološki uzgoj borovnica prema smjernicama iz ... ploda kroz kemijski sastav borovnice i opisana su ljekovita djelovanja.

Borovnica - Zavod Ivana Cankarja

http://zavod-cankar.si/userfiles/zavod-cankar.si/dokumenti/Na%C5%A1%20%C4%8Dasopis/2013/403_nas%20casopis_light.pdf

Leto XL, 403. številka 25. marec 2013. Naslednja, 404., številka bo izšla v petek ... pridobitev hišne številke ... razdelili balkonske okrasne rastline in kompost.

Naslov naloge - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/04/6.-Obrazlo%C5%BCitev-OPPN-priloga.pdf

Barvna lestvica, možne barve zaključnega ometa (primeri iz Weber barvne lestvice). Dopustni so odtenki kot na primeru Baumit open, silikatne in silikonske ...

Letno poročilo - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/09/letno-porocilo-nas-casop_001.pdf

Naš časopis je v sistem MojaObcina.si vključen od novembra 2012. Strošek je 0 evrov na leto, urednik za njihovo upravljanje ne prejme nobenega dodatka.

(2) Tekstualni del vsebuje - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/04/Priloge-OPPN-1-2-5-1.pdf

Pogled na vas. Lokacija Občine v širšem prostoru z oznako območja KNP (Geopedija). Prikaz območja v sklopu relijefne slike širšega območja (Geopedija) ...

Letno poročilo - Naš časopis - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/09/letno-porocilo-nas-casop_001.pdf

Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, 7. julija 2017 pa se je z njim seznanila in ga kot takega tudi potrdila še Komisija za izdajanje glasila Naš časopis. Prosimo, če ...

šolski prevozi 2019 - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo_%C5%A1olski-prevozi_9-seja-NO-Borovnica.pdf

2020/2021 in 2021/2022«. Z izbranim izvajalcem BENOTOURS Bernard Jesenko s.p., je bil dne,. 26.8.2019 sklenjen Okvirni sporazum št. 430-0008/2019 za ...

KNP - načrtovalski del za sprejem na OS - april ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/KNP-na%C4%8Drtovalski-del-za-sprejem-na-OS-april-2018.pdf

na fasadnih stenah proti terenu, pod nivojem zunanje ureditve. ... Zidane konstrukcije nimajo drugih oblog (les, kamen, keramika ipd.) ... Dopustna vhodna vrata so lesena, eventualno imitacija lesa, in kasetirana in /ali deskana, oblikovana po.

KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/07/Priloga-4a-KONSERVATORSKI-NA%C4%8CRT-ZA-PRENOVO-TEKSTUALNI-DEL-ANALITI%C4%8CNI-JUNIJ-2017.pdf

Konservatorski načrt za prenovo je dokument, na podlagi katerega celostno ohranjamo dediščino. Razloži ... 1861 (pogori 10 hiš), 1872 (pogori lesena, s slamo krita hiša), 1874 (pogori kozolec), leta 1885 pa ustanovijo ... Okrasni vrt. 424. 0,00.

Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/10/Mnenje-o-kandidatih-za-r_001.pdf

17 okt 2017 ... Branko Lah: Kandidat ima pretežni del delovnih izkušenj kot učitelj športne vzgoje in košarkarski trener, en mandat kot ravnatelj osnovne šole, ...

Seznam grobov posebnega pomena - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/04/Priloga-10-seznam-grobov.pdf

ŽUPNIJA BOROVNICA NE zgodovinski pomen kulturni in arhitekturni pomen. Oproščen, bo pogodba. 2. 16. IV. PAPLER. NE zgodovinski pomen kulturni in.

Katalog usmeritev za KNP in OPPN - Borovnica - april 2017 - za ...

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/04/Katalog-usmeritev-za-KNP-in-OPPN-Borovnica-april-2017-za-razgrnitev.pdf

1 apr 2017 ... Tako ograjo je dopustno obsaditi s trto, po zgledu ograje gostilne na strani. Paplerjeve ... nastanka: obokani stropovi pritličja, šestkotni nosilni stebri, arkadni hodnik z dvoramnim ... Na kovinski konstrukciji postavljena vodna.

KNP - analitični del za sprejem na OS - april 2018 - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/KNP-analiti%C4%8Dni-del-za-sprejem-na-OS-april-2018-.pdf

Ostanek enega stebra še danes stoji sredi naselja. ... (poudarjeni bazi, rahla ločna napetost preklade) ali pa so bili le preprost funkcionalen okvir. Na sliki so.

Sprememba ureditvenega načrta LIKO - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/08/sprememba-un-liko_001.pdf

14 avg 2018 ... -Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenem načrtu za Liko Vrhnika d.d. (Ur. list RS, št. 51/2005). Opis predlagane spremembe.

Oprostitev plačila komunalnega prispevka za ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/06/kom.-prispevek-lekarna-l_001.pdf

6 jun 2016 ... gradnje prizidka k Zdravstveni postaji Borovnica, na zemljišču s parc. št. 438/1 k.o. Borovnica. Lekarna Ljubljana bo zgradila prizidek z ...

namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2020/03/namera-Dol.pdf

10 mar 2020 ... izhodiščna cena je 1.540,00 EUR, ... izhodiščna cena je 240,00 EUR, ... Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni po notarski overitvi kupoprodajne pogodbe. ... davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa.

Potrjen zapisniki 24. redne seje OS - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/12/zap.-24.-redne-seje-potrjen.pdf

24. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 26. ... Darka Mršića je zanimalo, zakaj se je posekala smreka v križišču pri trgovini Kocka.

haskap ili modra kozokrvina - sibirska borovnica - Savjetodavna ...

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/haskap_1310.pdf

Savjetodavna služba. 2. HASKAP ILI MODRA KOZOKRVINA – SIBIRSKA. BOROVNICA. Haskap, kozja krv ili modra kozokrvina (Lonicera caerulea var. kamts-.

E-cikliranje tudi v občini Vrhnika, Borovnica in Log ... - Zeos doo

http://e-odpadki.zeos.si/images/dokumenti/aktivnosti/borovnica_lansiranje.pdf

28 mar 2017 ... Borovnica in Log-Dragomer, in sicer v okviru projekta LIFE ... Big Bang, d.o.o. / Mercator Tehnika, Mercator, d.d. / MERKUR trgovina, d.d..

Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/06/imenovanje_cankarjeva_knjiznica.pdf

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika v 14. Clenu določa, da si mora Svet zavoda pred imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja ...

Merila za organiziranje in opremljanje enot ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Merila-za-organiairanje-_001.pdf

30 maj 2016 ... 11 Svetilka, baterijska. 12 Torbica, poveljniška ... 10 Svetilka, baterijska. 11 Vreča, spalna ... Metla, odporna proti nevarnim snovem. Metlica.

STEKLO PAPIR EMBALAŽA Občine Borovnica, Log - Dragomer in ...

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Ravnanje-z-odpadki/ogrizek/Ogrizek_08_14web1.pdf

Vrhnika in KPV) so leta 2007 z mednarodnim javnim razpisom ponudili v prodajo. Za najbolj- šega ponudnika je bila izbrana avstrijska družba Saubermacher, ...

Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Sklep-o-organiziranju-si_001.pdf

30 maj 2016 ... BENOTOURS, Bernard Jesenko s.p., Tržaška 118, 1000 Ljubljana, za prevoz enot za zaščito, reševanje in pomoč in ogroženega prebivalstva v ...

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Na%C4%8Drt-razvoja-O%C5%A0OEKNG_Borovnica_februar-2018.pdf

26 feb 2018 ... Slika 4: Pokritost z LTE signalom Telekoma Slovenije d.d., 2015 . ... naslednje generacije (na primer omrežja FTTCab – „optika do omarice“), ...

Osnutek odloka o pokopališkem redu - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/09/Odlok-o-pokopali%C5%A1kem-redu_001-1.pdf

(2) Nagrobna obeležja, ki so na grobovih, ki so posebnega pomena za ... zasaditve ne posegajo na sosednje grobove in poti, da odstranjujejo plevel in odpadke ...

Haskap ili kamčatska bobica- sibirska borovnica - Partner

https://www.partner.ba/upload/attachments/uzgoj_haskapa_ili_kamcatskanskih_bobica_ifu.pdf

Haskap ili kamčatska bobica- sibirska borovnica. Haskap (Lonicera caerulea var.kamtschatica) je jagodičasta voćna vrsta porijeklom iz sjeveroistočne. Azije.

Sklep cenah programa vrtca 2018 - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/12/Sklep-cenah-programa-vrtca-2018.pdf

13 dec 2017 ... pogrebni svečanosti slovenska zastava ne uporablja. (3) Ob grobu ... stojnosti izvajalcev pogrebnih storitev, ki svoje cene oblikujejo skladno z ...

SREDA, 25. 3. 2020 - Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica

http://osborovnica.splet.arnes.si/files/2020/03/3.a-sreda-25.-3.-2020-Barbara-%C4%8Cernigoj.pdf

Pred 4 dnevi ... pri SLJ si prejšnji teden prebiral/a pesem ŽABJA SVATBA,. - pesem, ki jo je napisal JOSIP STRITAR , je uglasbil znan slovenski skladatelj.

aronija, dren, goji, sibirska borovnica in šmarna hrušica

https://www.kis.si/f/docs/Podrocje_dela_OSVV/Aronija_dren_goji_sibirska_borovnica_smarna_hrusica.pdf

(1.del). V prvem delu so od manj poznanih jagodičastih sadnih vrst predstavljene aronija, dren, goji jagoda, sibirska borovnica in šmarna hrušica. Predstavitev je ...

Celostna prometna strategija Občine Borovnica (2018) - Slovenska ...

http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/04/Borovnica-CPS-2018.pdf

Občina Borovnica se je izdelave Celostne prometne strategije (CPS) lotila z namenom, da pride do ... Mercator), neurejen status in neurejenost parkirišča.

Stanje in izziv na področju prometa in mobilnosti ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/03/Stanje-in-izzivi-prometa-in-mobilnosti-v-Borovnici_Klemenc-1.pdf

Podpeč – Ig, prometno zelo obremenjena cesta Podpeč – Črna vas –. Ljubljana v zelo slabem stanju ... občina, knjižnica). • Ni polnilnih mest za električna vozila.

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Ocena-ogrozenosti-pred-n_001.pdf

Bencinski servis Petrol je novejše izvedbe, zgrajen 1995. Na Bregu pri Borovnici je tovarna Fenolit s kemijsko proizvodnjo. Občina Borovnica je zavezanec po.

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Pravilnik-o-oddajanju-poslovnih-prostorov-v-najem.pdf

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje tistih vrst dejavnosti, ki so ... prostorov v najem, pri kateri je najemna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ...

Šolski časopis OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica št. 1/2016 - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljikbo1s/coklarcekapril6.pdf

22 apr 2016 ... rovo kost, zaklical njegovo ime in pred njim je že stal ankilozaver, dinozaver poln bodic, na štirih nogah in z gorjačo na repu. Priklical je še ...

pestro in zdravo od doma do cilja bolj varno - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/Celostna-prometna-strategija-Ob%C4%8Dine-Borovnica.pdf

dostopa, potovanja, druženja, poslovanja in bivanja. ... je cilj potovanja center Ljubljane, v številnih ... Mercator), neurejen status in neurejenost parkirišča.

aronija, dren, goji, sibirska borovnica in šmarna ... - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/Podrocje_dela_OSVV/Aronija_dren_goji_sibirska_borovnica_smarna_hrusica.pdf

(1.del). V prvem delu so od manj poznanih jagodičastih sadnih vrst predstavljene aronija, dren, goji jagoda, sibirska borovnica in šmarna hrušica. Predstavitev je ...

izdelava modelne karte oblik spravila lesa za ge bistra-borovnica

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kozamernik_matej.pdf

(786 m), levi breg pa se hitro dvigne na plato Pokojiške planote (med 700 in 800 m), ... traktorskimi tereni in zgibnim polprikoličarjem so v tem, da traktorski tereni.

Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul ... - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=14520

28 okt 2013 ... saj v Kino Bevke prihajajo Krudovi, z njimi pa se ustvarjalci animiranih pustolovščin Shrek, Madagaskar in Kung fu pan- da vračajo daleč v ...

- 75 % - Mercator

https://www.mercator.si/assets/Seznam-Mercator-Fransize-s-programom-KitchenAid-210x297mm.pdf

z unovčenjem e-nalepk ali običajnih nalepk do. - 75 % z unovčenjem pik do. Page 2. Prodajalne. Enota. Naslov. Pošta. Kraj. Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o..

75 - Mercator

https://www.mercator.si/assets/Seznam-Mercator-Tehnika-s-programom-KitchenAid-210x297mm.pdf

ŽELEZNINA IDRIJA. Gregorčičeva ulica 47. Idrija ... Ljubljana. CENTER TEHNIKE IN GRADNJE ČRNUČE. Pot k sejmišču 32. Ljubljana. - Črnuče. CENTER ...

-25 % -10 % - Mercator

https://www.mercator.si/assets/Katalogi-za-akcije/2019-10-03-Redni-katalog.pdf

3 okt 2019 ... Mercator Šempeter pri Gorici in Vladislav Vok v marketu Levec. Seznam za prodajna mesta najdete na www.mercator.si/naj-sosed. -46%.

10 % -25 - Mercator

https://www.mercator.si/assets/Katalogi-za-akcije/2019-09-12-Redni-katalog.pdf

12 sep 2019 ... Pijača Hugo · aromatizirana, · 3 x 0,75 l 0,75 l · GRATIS, · Radgonske gorice · 17 97 · SUPER · CENA · Sladki · muškat · vrhunsko · belo vino,.

11 MB - Mercator

https://www.mercator.ba/assets/Uploads/5-MRK-MO-PDF-Small.pdf

11 ožu 2020 ... Nagradna igra od 27.2. do 20.3. SUPER. CIJENA ... Cokolino. AKCIJA. 81 water care. COPAS TREE. PRIN FREE. SENSITIVE te. 095. 3,95.

MERCATOR d.d.

http://www.pf.uni-lj.si/media/vabilo.za.obisk.delodajalca.mercator-pf.pdf

1 feb 2012 ... Kraj: Poslovna stavba Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana (Učni center–učilnica 1). Dobimo se ob 12:50 pred vhodom v poslovno stavbo ...

7.2 MB - Mercator

https://www.mercator.ba/assets/Uploads/Tematski-katalog-N2-PDF-Small.pdf

5 ožu 2020 ... PROLJETNO. UREĐENJE. VRTA I DOMA. Mercator. S moj nap? NOVO ... Tefal. Rowente. 10 RATA POE. 34,90KM. 10 RATA PO. 31,90KM.

-10% -25% - Mercator

https://www.mercator.si/assets/Katalogi-za-akcije/2020-02-20-Redni-katalog-min.pdf

20 feb 2020 ... v živilskih prodajalnah Mercator. UPOKOJENCI ... Mercator v okviru razpoložljivega · asortimana in zalog. ... Tefal Express anti calc · SV8030E0 ...

Mercator BH

http://bihkonk.gov.ba/datoteka/Rjesenje-Mercato-rDP-eng1.pdf

8 pro 2011 ... Notification on concentration of the undertaking ''MERCATOR BH'' ... MALOPRODAJA PJ 15 MARIJIN DVOR Sarajevo, Centar, Vladimira ...

1 39 OD2 99 1 59 - Mercator

https://www.mercator.si/assets/Katalogi-za-akcije/2020-03-05-Redni-katalog.pdf

5 mar 2020 ... Popust ne velja v najemniški mesnici Celjskih mesnin v Marketu Mercator Šempeter pri Gorici in Vladislav. Vok v marketu Levec. Seznam za ...

6.7 MB - Mercator

https://www.mercator.ba/assets/Uploads/Tematski-katalog-N1-PDF-Small.pdf

5 ožu 2020 ... Violeta Jumbo pelena dobivate super poklon. ... 095. 25,95. Pelene Violeta double care ... JUNTOT PELERE PLENICE. 360 12-25 kg. Lumpil.

mercator - FIG

https://www.fig.net/resources/monthly_articles/2012/may_2012/may_2012_degraeve.pdf

projection named after him he was also known for the Mercator Atlas, indeed even ... to the veterans once they became 40 years old and received their salary for.

2.7 MB - Mercator

https://www.mercator.ba/assets/Uploads/mercator-borik-letak-27-5-2-6-2019.pdf

2 lip 2019 ... Mercator. 10 VEŠ MAŠINA. 10 TELEVIZORA. 10 PLAYSTATIONA ... Popusti se ne odnose na artikle koji su već na akciji, artikle Sniženo, ...

L E T N O P O R O Č IL O 2 0 0 9 - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2009.pdf

Mercator Pika, ki so ga zaradi ponujenih ugodnosti potrošniki začeli v letu 2009 ... je glede na konec leta 2008 izboljšal za 0,3 odstotne točke, kar je posledica ...

LPos ANG - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Mercator-Annual-report-2002.pdf

Audited Consolidated Financial Statements of the Mercator Group ... nine Slovenian municipalities - TrćiË, Sevnica, Lendava, Trbovlje, Logatec, Slovenj Gradec, ...