navadna latovka

Enoletna latovka Poa annua L. - Integrirano varstvo rastlin

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2019/01/Poa_annua.pdf

Enoletna latovka. Poa annua L. Prag škodljivosti. Splošno. Enoletna, dvoletna ali trajna travna vrsta, zelo pogosta na kmetijskih in drugih zemljiščih. Rastišče.

NAVADNA SMREKA

https://dijaski.net/get/bio_ref_smreka_01__predstavitev.pdf

Pohorju je Sgermova smreka iz Zgornje Orlice na domačiji Sgerm. To je veličastna navadna smreka (Picea abies), ki je s 63 m višine najvišje drevo v Sloveniji in ...

navadna robinija navadna robinija - ZGS

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/OE/10Nazaraje/Invazivke/I_ROBINIJA.pdf

V javnosti znana pod nepravilnim imenom akacija. Domovina: vzhod Severne Amerike. (ZDA). Po eni strani zelo koristna (odlična medonosna rastlina ...

Navadna konoplja

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/11/POZABLJENE_POLJ%C5%A0%C4%8CINE_konoplja.compressed.pdf

rastlina). Tuja imena hemp (angl.), chanvre (fr.), konoplja (hrv.), canapa (it.), kender (madž.), Hanf (nem.) Sorte* za predivo, seme in olje: Kompolti sárgaszárú, ...

SLA V315(a).01 'sekira – navadna' - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=203&name=SLA_V315%28a%29.01.pdf

je to »večja sekira za sekanje drv«, malarin je »večja, težja sekira«, klalnica pa. »sekira za podiranje drv«. V T217 je pri odgovoru sekira zapisana opomba »za.

Navadna bakterijska pegavost fižola

http://www.kmetzav-mb.si/Lombergar_19/Lomb_1_6_19.pdf

Stročnice: kitajski fižol, mungo, dolga vigna, adzuki fižol. • Nadzorovan ŠO (na seznamu KŠO do 14. dec.2019). • Ena najpomembnejših gospodarskih bolezni ...

NAVADNA AMERIŠKA DUGLAZIJA ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kodric_dejan.pdf

Kodrič D. Navadna ameriška duglazija … na Zgornjem Gorenjskem. III. Dipl. delo. ... pa tudi sicer sta v bližini dva vodotoka, jezerci in manjše močvirje. Okoliški ...

NAVADNA (BIVARIATNA) LINEARNA REGRESIJA O ... - dMFA

https://www.dmfa.si/Predavanja/Dokumenti/67/Stare-1.pdf

... E(Y|x) je linearna. 3. Vrednosti variirajo okrog regresijske premice s konstantno ... naklon pozitiven in negativna, ce je naklon negativen. Smiselno je potem ...

NAVADNA (BIVARIATNA) LINEARNA REGRESIJA O regresijski ...

https://www.dmfa.si/Predavanja/Dokumenti/67/Stare-1.pdf

O regresijski analizi govorimo, kadar želimo opisati povezanost dveh numericnih ... Cilja naše analize bosta dva: 1. ... Regresijska funkcija E(Y|x) je linearna. 3.

Okužbe z glistami Podančice Navadna človeška glista

https://www.zd-koper.si/files/pages/90

Pri otrocih je pogosto prisotna okužba s podančico, Enterobius vermicularis, bistveno redkeje pa z ... Povzročajo jo gliste široke 3-5 mm in dolge do 35 cm.

3 NAVADNA NEDELJA 2019 C copy - Župnija Tomaj - RKC

http://zupnija-tomaj.rkc.si/wp-content/uploads/3-NAVADNA-NEDELJA-2019-C-copy.pdf

27 jan 2019 ... Sveto pismo je osrednje in temeljno besedilo krščanstva in je najbolj brana knjiga v zgodovini. Sestavljeno je iz Stare in Nove zaveze.

Navadna loboda Atriplex patula L. - Integrirano varstvo rastlin

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/Atriplex_patula.pdf

Odrasla rastlina. Rastlina zraste od 20 do 80 cm visoko. Rast je pokončna, steblo je golo, rebrasto, razvejano, spodnje veje so običajno polegle. Spodnji listi so ...

Navadna kostreba Echinocloa crus-galli - Integrirano varstvo rastlin

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/Echinocloa_crus-galli.pdf

Navadna kostreba. Echinocloa crus-galli (L.) Beauv. Prag škodljivosti. Splošno. Enoletna trava, ki vznika od sredine pomladi do jeseni. Je termofilna rastlina.

4. Centaury – TAVŽENTROŽA (navadna tavžentroža) (Centaurium ...

https://irenaroglic.si/wp-content/uploads/2018/11/tavzentroza.pdf

Centaury – TAVŽENTROŽA (navadna tavžentroža) (Centaurium erythraea = Centaurium umbellatum): šibka volja, ne zna reči »ne«, pretirana reakcija na želje ...

družina vrsta družina vrsta broščevke navadna lakota ... - SiOL

http://freeweb.siol.net/gklanc/images/rastline-v-koruzi.pdf

Lotus corniculantus L. metuljnice plazeča detelja. Fabaceae. Trifolium repens L. ... zlatičevke plazeča zlatica. Ranunculaceae. Ranunculus repens L. zlatičevke.