nesramni dedi

Moj dedi je padel z Marsa - Kinodvor

https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2019/09/Moj-dedi-je-padel-z-Marsa_web.pdf

je svoj glas posodil robotu Dodu), norveški igralec Nils Ole Oftebro in slovaška ... zasedbo so dopolnili mladi hrvaški igralski upi Alex Rakoš, Sven Barac, Tonka ...

Ata, mama, dedi, babi - SURS

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8914/ata-mama-dedi-babi.pdf

1 jan 2015 ... Enodružinsko gospodinjstvo je najbolj razširjena oblika sobivanja v ... skupno število otrok v zunajzakonskih skupnostih (81.000) samo za ...

Geolo{ka pisna dedi{~ina [ale{ke doline in okolice - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=500

mi, drobnimi numuliti, polžki.... Redko vsebuje ostanke {koljk ... Muriati~en: ki vsebuje solno (klorovodi- kovo) kislino; slani{ki (nana{ajo~ se na vodo sla- nico).