obrezovanje trte brajde

RITUAL OBREZOVANJA – OBREZOVANJE RITUALA O ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_24_mertik_bocko_ritual.pdf

Izmed vseh razlogov sta v ospredju verski (predvsem vpliv islama) ter “v imenu tradicije” (Gordon 1991: 8). Slednjega sva kot glavnega zasledile tudi na terenu ...

košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih ...

https://www.vo-ka-celje.si/cache/documents/56c5d36c9394aa857ae0f69a/RD_Kosnja_trave.pdf

13 mar 2017 ... Obrezovanje rastlinja se izvaja in varuje podobno kot strojna košnja, obsekovanje pa se ... 1 (en) mulčer namenjen mulčenju malih dreves do debeline 10 cm. 1 (en) priključek za obrezovanje vej ob cestah (disc ali škarje) dolžine do 6m ... 3 (tri) motorne teleskopske obrezovalnike za obrezovanje vej.

Kap vinske trte

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/228-redno-usposabljanje-kmetov-za-ukrep-kmetijsko-okoljsko-podnebna-placila-v-letu-2017-vinogradnistvo/file

Protitočne bočne mreže proti toči: ... POVEČANI LETNI STROŠKI DVIGOVANJA IN SPUŠČANJA MREŽE ... Opozorila pri napravi protitočnih bočnih mrež.

PLETEV - POLETNA REZ VINSKE TRTE

http://www.kmetzav-mb.si/2019_Vinogr_obv_4.pdf

20 maj 2019 ... PLETEV - POLETNA REZ VINSKE TRTE. Pomladni čas v mesecu maju je bil hladen in deževen z malo sonca in za nami je stresni čas , ko.

o zimski rezi vinske trte

https://sc-s.si/projekti/rezvinsketrte.pdf

O ZIMSKI REZI VINSKE TRTE. Rez trte bomo zaradi obsežnosti razdelili na dva dela.Tako bomo v prvem delu posvetili več pozornosti teoretičnim osnovam in ...

FUNGICIDI ZA ZATIRANJE PERONOSPORE VINSKE TRTE

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/12/fungicidi-za-vinsko-trto-2019.pdf

Karenca dni. Dotikalni propineb. Antracol, Antracol WG 70 ... Folpan Gold metalaksil-M folpet. 2-2,5. Ridomil Gold MZ Peptite metalaksil-M mankozeb. 2,5.

RAZŠIRJENOST VINSKE TRTE (Vitis sp.) V ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dv1_peterc_maja.pdf

Moravče, ki je netipično vinogradniška, je vinska trta precej razširjena. V okviru diplomske naloge smo se odločili ugotoviti razloge gojenja vinske trte znotraj.

Varstvo vinske trte - Bayer Crop Science

https://www.cropscience.bayer.si/~/media/Bayer%20CropScience/SWSlavic/Country-Slovenia-Internet/Kulture/Vinogradnistvo/Files/Prirocnik_za_varstvo_vinske_trte_2017.pdf

1 jan 2016 ... Vinska trta se na spremembe sicer prilagaja in tako vsako leto opažamo njeno zgodnejše ... so bujne sorte 'chardonnay', 'šipon', 'malvazija',.

Orientacijski program VARSTVA VINSKE TRTE 2020 KARSIA ...

https://www.karsia.si/media/uploads/files/2020_01_vinska_trta_varstvo_A3_27feb20.pdf

Orientacijski program VARSTVA VINSKE TRTE 2020 KARSIA, Dutovlje, d.o.o. ... dele vinske trte. ... siva grozdna gniloba (škropljenje samo ... Notranjska in Primorska), Marjan KRAGL 041-207-523 (Dolenjska, Bela krajina, južna Štajerska,.

PRIDELAVA GROZDJA IN VINA ŽLAHTNE VINSKE TRTE (Vitis ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dn_vidmar_maja.pdf

ŠD Dn. DK UDK 634.8 (497.4) (043.2). KG vinska trta/Vitis vinifera/Chardonnay/Goriška brda/grozdje/vino/pridelava. AV VIDMAR, Maja. SA RUSJAN, Denis ...

Sortna lista poljščin, zelenjadnic in trte za leto 2004

http://www.furs.si/Publications/Seme/SortnaLista2004.pdf

Trpežna (angleška) ljuljka Lolium perenne L. T. TTLOP002 TTBarvestra. T1979. T26 ... Viseča pelargonija Pelargonium peltatum. TPER002 TEvka. 21.05.1998.

KAKOVOST GROZDJA NAMIZNIH SORT ŽLAHTNE VINSKE TRTE ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dv1_hribar_martina.pdf

namiznega grozdja porabi na notranjem trgu drţav pridelovalk. S tehnološkim napredkom, tudi z uvajanjem hladilnic s kontrolirano atmosfero, je lahko grozdje ...

Babnik, M., Kraner, A.: Programi varstva vinske trte s sredstvi ...

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/spvr/2003/25babnik_03.pdf

Novoustanovljena družba Bayer CropScience d.o.o. in njegov dolgoletni ... Ključne besede: Bayer CropScience, Pinus, vinska trta, programi varstva, bolezni.

varstvo vinske trte v integrirani pridelavi grozdja v sloveniji

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ribic_janez.pdf

smo ugotavljali spremembe pri varstvu vinske trte med letoma 2001 in 2007. ... Dolenjska. 2909 2493 1230. 1603. 0,23. 9034. 6795. Bela krajina. 702 ... preteklem letu močan pojav pepelovke, moramo prvo škropljenje opraviti že v času, ko so.

Varstvo vinske trte Priročnik - Bayer Crop Science

https://www.cropscience.bayer.si/~/media/Bayer%20CropScience/SWSlavic/Country-Slovenia-Internet/Tiskovine/Tiskovine_pdf/Bayer%20Vinogradniska%202015_WEB.ashx

2 feb 2015 ... podjetje Bayer CropScience je vodilno podjetje v inovativnosti in razvoju novih pripravkov. V vinogradništvu vam zato lahko vedno.

posaditev potomke, najstarejše trte na svetu, na gradu prem ...

https://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=2018071808424554

18 jul 2018 ... ozov godalnega komornega orkestra Ca- ... koncertom Pihalnega orkestra, ki je bil. 11. maja, in s ... Shod na Baču, Plavi orkestar. 28. julij. 10.

ANALIZA TRSOV KLONSKE SELEKCIJE ŽLAHTNE VINSKE TRTE ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_kastelec_maja.pdf

Trsne cepljenke v Sloveniji namreč pridelujemo iz potrjenih matičnih trt klonov posameznih sort, ki so nastali na osnovi tuje in domače selekcije. Od svetovno.

VPLIV BAKROVIH SPOJIN NA KAKOVOST GROZDJA VINSKE TRTE

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_pusnar_matjaz.pdf

17 nov 2006 ... Preglednica 1: Koledar uporabe bakrovih spojin (Bordojska brozga) v poskusnem vinogradu leta 2004. 13. Preglednica 2: Pregled datumov ...

ŠKROPILNI PROGRAM ZA VARSTVO VINSKE TRTE V LETU 2020 ...

http://www.kmetzav-mb.si/TRTA-IP-2020.pdf

E-pošta: [email protected], http://www.kmetijski-zavod.si/. ŠKROPILNI PROGRAM ZA VARSTVO ... Forum MZ WG ali. Forum star ali. Galben M (zaloge v.

TIPIZACIJA ŽLAHTNE VINSKE TRTE (Vitis vinifera L.) SORTE ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_mihelcic_maja.pdf

6 feb 2010 ... Mihelčič M. Tipizacija žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Kraljevina'. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd.

ŠKROPILNI PROGRAM ZA VARSTVO VINSKE TRTE V LETU 2019 ...

http://www.kmetzav-mb.si/TRTA%20IP%202019.pdf

E-pošta: [email protected], http://www.kmetijski-zavod.si/. ŠKROPILNI PROGRAM ZA VARSTVO VINSKE TRTE V LETU 2019. (integrirana pridelava).

PRILOGA 2: Sorte vinske trte, ki se smejo saditi v ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2007-01-2634-p2.pdf

a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Sauvignon, Beli pinot, Sivi pinot,. Chardonnay, Rumeni muškat, Traminec, Dišeči traminec; b) dovoljene sorte: ...

SORTNA LISTA poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-6-1/Priloga-8-Sortna-lista.pdf

5 avg 2019 ... 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljevanju: ZVNSR). ... PHN059 Ribnčan. 04.04.2018. 232 vs. PHN058 ...

SPREMLJANJE KAPI ŽLAHTNE VINSKE TRTE - Digitalna knjižnica ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_konjedic_danijel.pdf

Vinograd na lokaciji 1: Planina nad Ajdovščino. PRILOGA K1. Prazno mesto, zdrava trta in apoplektična trta v vinogradu lokacije 1: Planina nad Ajdovščino.

priporočila za obvladovanje virusa vinske trte sivi pinot (grapevine ...

https://www.kis.si/f/docs/Virologija/Priporocila_GPGV_v2.pdf

zavodi Nova Gorica, Maribor in Novo mesto) in na spletnih straneh Fito-info (http://www.fito- info.si/). Navedena problematika je vključena tudi v programe ...

Virus vinske trte sivi pinot - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/Virologija/Podatkovni_list_GPGV_v1.pdf

Taksonomska uvrstitev: rod Trichovirus, družina Betaflexiviridae. Status (EU, EPPO): Patogen ni uvrščen kot karantenski organizem. Geografska razširjenost: ...

Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte - Kmetijsko ...

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/zbirne_vloge/sortna_lista_2018_splet.pdf

20 avg 2018 ... Trta. 27. Vine. 2 Seznam klonov vinske trte. 29. List of Slovenian clones of Vitis sp. ... V registru zavarovanih sort rastlin so vse sorte, ki izpolnjujejo predpisane zahteve za zavarovanje ... bela vinska sorta / white wine variety. D.

katalog slovenskih klonov vinske trte - Kmetijsko gozdarski zavod ...

http://www.kmetzav-mb.si/2016-KGZS-slovenski-kloni.pdf

Trsne cepljenke kategorije baza so namenjene za sajenje novih matičnih vinogradov za pridelavo cepičev in s tem za nadaljnjo pridelavo certificiranega ...

VARSTVO VINSKE TRTE v letu 2013 - Kmetijski zavod - Celje

http://www.kmetijskizavod-celje.si/images/upload/2013/762_VARSTVO_VINSKE_TRTE_2013.pdf

20 mar 2013 ... brozga**. (odprodaja zalog 30.4.2013) - ima stransko delovanje na jajčeca ameriškega škržata. ... 0,6-0,8 % Bordojska brozga. Caffaro.

VARSTVO VINSKE TRTE v letu 2015 - Kmetijski zavod - Celje

http://www.kmetijskizavod-celje.si/images/upload/2015/1133_VARSTVO_VINSKE_TRTE_2015.pdf

2 apr 2015 ... Škropljenje proti črni pegavosti vinske trte konec. APRILA začetek. MAJA očesa so odgnala 2 do 4 cm (fenofaza. D) črna pegavost vinske trte.

VARSTVO VINSKE TRTE v letu 2018 - Kmetijski zavod - Celje

http://www.kmetijskizavod-celje.si/images/upload/2018/1749_VARSTVO_VINSKE_TRTE_2018.pdf

18 mar 2018 ... potrebno dodati še polovični odmerek kontaktnega pripravka. (npr. Folpan,. Antracol,. Dithane,…) AQ-10,. Serenade. ASO in Vitisan so primerni ...

Katalog sredstev za varstvo vinske trte, sadnega ... - Cinkarna Celje

https://www.cinkarna.si/si/files/default/publikacije_si/agro/sadjarstvo_2009_web.pdf

Zelena galica (gnojilo ES) . ... izpostavljeni so nasadi breskev, kjer v tleh primanjkuje železa. (kloroza), ali so ... substrat v debelini štirih cen- timetrov in ga ...

občina ilirska bistrica je prejela cepič stare trte festival vin ...

https://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=2018071808292991

18 jul 2018 ... Bili smo na otvoritvi italijanske diskontne trgovine Eurospin in nove trgovine ... Poleg tega uporabljamo tudi izola- ... ne Eurospin z urejenimi parkirnimi površi- ... Urnik: Zaradi gibljivega urnika in dela na terenu vas prosi-.

vpliv razmerja med obremenitvijo in listno površino grma vinske trte ...

http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/23Tronkar.pdf

maso pridelka in kakovost grozdja sorte 'Refošk'. V poskusu smo izvedli ... da za polno dozorelost grozdja (23 °Brix) vinska trta potrebuje med 1 in 1.4 m. 2.

Vzdrževalna selekcija za stare lokalne sorte žlahtne vinske trte (Vitis ...

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/01/Vzdr%C5%BEevalna-selekcija-za-stare-lokalne-sorte-%C5%BElahtne-vinske-trte.pdf

Vzdrževalna selekcija za stare lokalne sorte žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) Radojko PELENGIĆ1, Andreja ŠKVARČ2, Stanko VRŠIČ3, Denis RUSJAN4.

Varstvo vinske trte z žveplovimi pripravki - Društvo za varstvo rastlin

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/spvr/2007/36absec_07.pdf

7 mar 2007 ... registered to control grapevine against powdery mildew, and Žvepleno-apnena brozga (based on calcium polysulphide) which is normally ...

smernice za integrirano varstvo vinske trte - Integrirano varstvo rastlin

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/12/Smernice-vinska-trta_koncna.pdf

Integrirano varstvo vinske trte vključuje ukrepe, s katerimi v najmanjši možni meri vplivamo ... enostaven podatek, da potrebujemo za zmanjšanje bujnosti trt z zimsko rezjo, 30-40 ... Škropljenje je potrebno izvesti najkasneje dva do tri dni pred.