Remescar izkušnje

SI REMESCAR SILIKONSKO MAZILO ZA ... - Prvalekarna

https://www.prvalekarna.com/spree/products/20830/original/remescar.pdf?1519746865

Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, Slovenija; [email protected]. Proizvajalec/Proizvođač: Sylphar NV -. Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle – Belgija;.

Delovne izkušnje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/POGOJI-ZA-DM/b5142bdfc8/Delovne_izkusnje_studensko-17.11.2014.pdf

17 nov 2014 ... 13. delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji ...

EMBALAŽA IZKUŠNJE SKUPINE ŽITO

https://www.gzs.si/Portals/183/vsebine/dokumenti/2014/12_Embalaza_Izkusnje_Skupine_Zito-Matic_Ceglar_Zito.pdf

RI-‐60 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 2… RI-‐ 60/1.1 Direk va Komisije 2002/72/ES z dne 6. avgusta 2002 o polim…

izkušnje prerojenih - Namestitev atlasa

http://www.namestitev-atlasa-humanup.si/wp-content/uploads/2018/03/IZKUSNJE-PREROJENIH-V-SLOV-ENIJI_VK_DD_MB_22022018.pdf

Ko sem prvič slišala za nastavitev atlasa, sem takoj vedela, da je to prava stvar. Sem medicinska sestra in že v šoli so nas naučili, kako pomemben je atlas, ...

Izkušnje s starši, ki odklanjajo cepljenje

http://www.spm.si/wp-content/uploads/2013/06/Kacjan-Mojca.pdf

Izkušnje s starši, ki odklanjajo cepljenje. Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med., pediatrinja šolski dispanzer. Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor ...

Izkušnje MOL- Špela Gregorin - Podnebna pot 2050

https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2018/06/MOL-Potenciali-plitve-geotermalne-energije-v-Sloveniji-18.6.2018.pdf

19 jun 2018 ... Primeri dobre prakse. - Osnovna šola Vič,. - Osnova šola Polja,. - ZDL Moste-Polje,. PE Polje,. - Vrtec Pedenjped, enota Zalog.

Izkušnje medicinskih sester s terapevtsko komunikacijo v ...

http://www.vzsce.si/si/files/default/1_2_Sifer%20Grobelnik_Kaucic_R_L_final.pdf

Boris Miha KAUČIČ, dipl. zn., univ. dipl. org. b a, b Visoka zdravstvena ... Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), pp. 153–158. Gorše Muhič, M., 2009. Terapevtska ...

delovne izkušnje - Pravna fakulteta Maribor

https://www.pf.um.si/site/assets/files/1167/cv_jp_si_2_2019_za_pf.pdf

Jerneja PROSTOR Curriculum vitae. © Evropska unija | http://europass.cedefop.europa.eu. Stran 1 / 3. DELOVNE IZKUŠNJE januar 2019 – doslej april 2018 – ...

Shouldiceova hernioplastika – izkušnje pri prvih 50 bolnikih

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/191/83/

IZVIrnI čLanek/OrIgInaL artIcLe. Shouldiceova hernioplastika – izkušnje pri prvih 50 bolnikih the Shouldice repair – experience with first 50 patients. Jurij gorjanc.

izkušnje rominj - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/exhibitions/2015_rojstvo_izkusnje_rominj.pdf

Jaz sem muslimanske vere, moj bivši je katolik; nisva dala otroka krstit, se bo sam odločil.« Sogovornica iz Maribora, 37 let. »Ženska se v naši skupnosti poroči ...

progrAmi e-izobrAževAnjA – izkušnje z izvAjAnjem in nAčrti

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/600/475/

Prikazali bomo tudi načrte ACS na področju e-izobraževanja v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje stro- kovnih delavcev v izobraževanju ...

Izkušnje z alternativnimi metodami varstva rastlin

https://fitofarmacija.si/images/docs/gradiva/Izkus%CC%8Cnje%20z%20alternativnimi%20metodami%20varstva%20rastlin.pdf

4 dec 2018 ... kaleče hife pepelovk. Algoplasmin je naravni proizvod v obliki zelo finega prahu iz vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov ...

Izkusnje skorajsnje smrti_prelom.indd - Družina

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/114C5263A9975FF8C125825C00433671/$FILE/IZKUSNJE%20SKORAJSNJE%20SMRTI_PRELOM_TISK_NOVO.PDF

Mednje spada tudi torinski prt, ki je bil predmet večdisciplinarnih študij brez primere: znanost kljub najnaprednejšim raziskavam še danes stoji pred uganko, ki.

Vaš dizajn, naše znanje in izkušnje - Knauf

https://www.knauf.si/datot/vas-dizajn-nase-znanje-in-izkusnje.pdf

zgoraj s celimi ploščicami in odrezane ploščice položimo spodaj. Potek fug. Pri enaki ... Izjemno dobro za granitogres. Posebej za površine s ... Notranje površine. Zunanje površine. Podlaga. Poraba. Velikost embalaže ploščic in natančno. ○.

Boža MADIĆ in Klavdija KRUŠEC IZKUŠNJE PRI DELU PO ...

http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/GIBALNA_OVIRANOST/CLANKI/Krusec_Madic_izkusnje-Halliwick-koncepta.pdf

Boža MADIĆ in Klavdija KRUŠEC. IZKUŠNJE PRI DELU PO HALLIWICK KONCEPTU V CENTRU ZA. USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK V VIPAVI.

naše izkušnje z zdravljenjem omejenega karcinoma prostate z ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1942/1483

OUR RESULTS OF TREATING EARLY PROSTATIC CANCER BY RADICAL RETROPUBIC ... 5,7. Rezultati. Po operaciji je pri 93% bolnikov vrednost PSA pa-.

MOJE ZDRAVSTVENE IZKUŠNJE IN NAPAKE Ivan Žagar, 27.03 ...

http://www.srce-si.si/files/Ivan%20Zagar%20MOJE%20NAPAKE.pdf

27 mar 2018 ... Kar se spominjam sem imel visok holesterol (okrog 6 do 7 mmol/l) in krvni tlak (tudi do 180/120). Spominjam se, da so me pri mojih 19 letih,.

Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj - Založba Univerze ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-86-2.pdf

Preglednica Pregled temeljnih spoznanj in zapis raziskovalnih vprašanj po ... Anekdotski zapiski igre brez vključitve za otroka , otroka in otroka ter ...

Avstrijske izkušnje v katastru z vidika pooblaščenega geodeta

http://dgg.si/wp-content/uploads/2017/06/1-04_GD2017_Dominik_Mesner-Pooblasceni-geodet-v-Avstriji-kataster.pdf

Kako kvaliteten je digitalni katastrski načrt v Avstriji? za skupno pribl. 10,5 mil. zemljiških parcel velja: - mejni kataster: pribl. 15%. (pravno veljavne meje).

prve izkušnje ob uvedbi pnevmokoknega cepljenja za otroke

http://www.spm.si/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAM-22.5.20151.pdf

Pozitivne in negativne izkušnje v komunikaciji s starši pri pnevmokoknem cepljenju. Bernarda Vogrin, Jona Rakuš, Lilijana Besednjak Kocjančič. 18:00.

nova znanJa in izKUŠnJE v UČnEM CEntrU BUKovJE - FF UM

http://www.ff.um.si/dotAsset/67445.pdf

izdelajmo načrt svojega vrta. Samostojna ... (Ptičja krmilnica, bivališče za ježa, vodna očesa za dvoživke, semenska pogača, hotel za insekte ipd.) spoznajmo ...

izkušnje z uporabo tehnologije impulznega zgoščevanja (ric) - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%206.%20posvetovanja/2.2.pdf

e-naslov: [email protected]. IZKUŠNJE Z UPORABO TEHNOLOGIJE IMPULZNEGA. ZGOŠČEVANJA (RIC) PRI KOMPAKTIRANJU MELJASTIH PESKOV.

Izkušnje uporabnikov društva Ozara Ljubljana z antipsihotičnimi ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/1963

Tema diplomske naloge so izkušnje oseb z uporabo antipsihotičnih zdravil v društvu ... omenili uporabo antidepresivov, kot so: Cimbalta, Trittico in Wellbutrin.

Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1650-1?inline=1

Julija Pelc. Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER PSIHOLOG: Popotovanje ene od supervizijskih skupin. Na poti v vrtec. Supervizijska ...

Izkušnje z več kot 3 milijone prodanih kompostnikov - Armex Armature

https://www.cistilnenaprave-dezevnica.si/wp-content/uploads/2014/10/katlog-kompostnikov.pdf

tem vam pomagajo kompostniki. GARANTIA®. Na naslednjih straneh boste našli pomembne informacije in nasvete, ki vam bodo olajšali kompostiranje. Če.

Praktiēne izkušnje HPV testiranja v ambulanti za ginekologijo ... - Zora

https://zora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/izobrazevanja/2izobrazevalni_dan_-_gradiva_s_predavanj/2011_DZD_21_HPV-prakticne_izkusnje_s_ttHPV_web.pdf

... testiranja v ambulanti za ginekologijo in porodništvo. Milena Igliēar ... V AMBULANTI ZA. GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO. Milena Igličar, spec. gin. in por.

Zavarovalniške goljufije skozi oči in izkušnje državnega tožilca

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Ho%C5%BEi%C4%8D-Nikolaja-Zavarovalni%C5%A1ke-goljufije-skozi-o%C4%8Di-in-izku%C5%A1nje-to%C5%BEilca-2017.pdf

Natančni in specificirani podatki o višini škode, ki jo je zavarovalnica utrpela. Tudi če je dejanje ostalo pri poskusu. Premoženjskopravni zahtevek. Začasno ...

Izkušnje otrok iz istospolnih družin s šolo - Narobe.si

https://narobe.si/wp-content/uploads/Narobe_15/Narobe15_-_net.pdf

želel pokazati na ameriški rasizem in na dejstvo, da mediji ne ... sicer igralec, v knjigi uporablja prava imena, s ... Igrajo: Julianne Moore, Liam Neeson,. Amanda ...

izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/35130369.pdf

gospodinjstvo, poučevanje, načrtovanje pouka, učne metode, učne oblike, ... Učni načrt za gospodinjstvo (2011) poudarja, da predmet učence spodbuja »k ...

Julija Kokalj IZKUŠNJE UČITELJEV ANGLEŠČINE V 3 ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6063/1/Kokalj_magistrsko_delo.pdf

Z vstopom v prvi razred se začne učence sistematično učiti brati in pisati v slovenščini ... Slika 1: Primer motorične vaje za spoznavanje novih črk . ... angleščino 6-10 let, 8 učiteljev (13,1 %), ki jo poučuje 11-15 let, ter 3 učitelji, ki jo poučujejo.

Pravice potrošnikov – izkušnje z vračilom izdelkov - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/medved-bibijana.pdf

Obalno združenje potrošnikov Koper,. 4. Varstvo potrošnikov ... in če ti bojo pol tm kej težil boš pa pol sam še v toma (Tom Tailor) hodu. Haha,« je dejala Jana ...

izkušnje slovenskih izgnancev med II. svetovno vojno v okupirano ...

http://slovenci.rs/wp-content/uploads/2018/12/slovenika.2018.4.1.8.pdf

Ključne besede: II. svetovna vojna, izgnanci, otroci, Srbija, Nemčija – Tretji Rajh,. Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945. Uvod. O slovenskih izgnancih na jug, ...

ocena gastronomske izkušnje v sloveniji v očeh tujih turistov

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/pogacnik2445-B.pdf

1 jan 2017 ... zdrkanka,. - ajdnek,. - pohla. • Zasavje. - funšterc ali knapovsko sonce,. - grenadirmarš. - krumpentoč,. - zasavska jetrnica,. - trojanski krofi.

posebnosti ruskega pogajalskega sloga in izkušnje slovenskih podjetij

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/petkovsek949.pdf

Trenutno sem zaposlen v podjetju Filc Mengeš d.d., kjer se ukvarjam s ... Cene se na letnih pogodbah ne navaja, cenik je ponavadi priloga k pogodbi. O cenah ...

izkušnje staršev otrok z motnjami avtističnega spektra pri ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5630/1/Mag_Nives_Medved.pdf

Vprašalni krog, ki ga je oblikoval Muller (1994 v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a), ... Sej me včasih tud tko, k ga vidm, ne joj, da moj otrok, ampak njega nč ne boli, ...

Prve izkušnje s trajnostnim pristopom obvladovanja plodove vinske ...

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/visja_sola/2016/1sekcijaKmetijstvo/06_Ortan_Janezic_Rode_S.pdf

22 jan 2016 ... plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) s pripravkom Cora Agrohomeopathie™. Majda Ortan. Ph.Agrohom, Agrohomeopatija za rastline in ...

Lokalna scena - izkušnje uživalcev drog v Posavju - eGradiva ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/466

Cena, ja odvisno kam greš in kaka količina. Večja je količina, ceneje je. Na primer gram heroina, če greš tle kupit, je 10.000 , 12.000 jurjev, tu v. Posavju. G koke ...

Doživljanje in izkušnje žensk z zdravljenjem raka jajčnikov - Visoka ...

http://www.vzsce.si/si/files/default/Grobelnik%20et%20al_R_L_final.pdf

jajčnikov ter podkategorije: dejavniki tveganja za rak jajčnikov, soočanje z rakom ... znano bolezen, vpliv ima tudi rak dojke ter debelega črevesja v osebni ali ... simptomi, dejavniki tveganja, postopki odkrivanja, načini zdravljenja raka ...

izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4442/1/%C5%BDiva_Rigler_Magistrsko_delo.pdf

Slika 3: Twirling baton oz. mažoretna palica. Tako v twirling športu kot tudi v mažoretnem plesu se uporabljajo različni elementi tehnike s palico, ki imajo svojo ...

Izkušnje z integrirano zaposlitvijo Varstveno delovnega centra Tolmin

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/1780

Integrirana zaposlitev je predstavljena iz izkušenj uporabnikov VDC Tolmin, ... inženir (varnostni inženir pogleda delovno mesto, kjer uporabnik dela in se ga ...

mejna osebnostna motnja in zgodnje izkušnje v otroštvu - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/313

Izvleček: Mejna osebnostna motnja je pogosta in kompleksna motnja. Za osebe, ki zanjo trpijo, je značilno, da imajo težave na področju medosebnih odnosov.

zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4231/1/Magistrsko_delo_-_Katja_Ku%C5%A1ar.pdf

izkusiti življenje v tujini, ne zgolj kot turist, ampak kot resnični del lokalnega okolja. Med mladimi, ki ... čeprav o njej še ne razmišljata, a le pod pogojem, da bi jima bili zagotovljeni ustrezni delovni pogoji z ... Gordon, M. M. (1964). Assimilation ...

Dobre domače izkušnje nam lahko odprejo pot ... - Revija NAŠ STIK

http://www.nas-stik.si/arhivrevij/NAS_STIK_03-2010.pdf

HRIBO-. LAZKA V. VISOKIH. GORAH. SENIOR. JAKOBOV. BRAT,. EDOM. TEKSTILNI. IZDELEK. STARORIM. SREBRNIK. RASTLINA Z. ROŽ. CVETI. AMERIŠKI.

Izkušnje Španije ob uvedbi evra in njihova aplikacija na Slovenijo

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/rebolj2690.pdf

Participacija v EMU je za Španijo zelo donosna, saj je po dolgoletnem trudu ... Evro kovanci predstavljajo vrednosti od 1 in 2 evra ter od 1, 2, 5, 10, 20 in 50 centov. ... le redki, odprta telefonska linija evrofon pa je praktično povsem neznana, ...

Učinkovito upravljanje z energijo - izkušnje iz prakse, Institut "Jožef ...

https://www.leag.si/e_files/novice/Novice/04%20Sucic,%20Ucinkovito%20upravljanje%20z%20energijo.pdf

20 sep 2012 ... dnevna 7,784 kWh. • Cena 0,86 EUR/dan. • Prihranek = 0,1 EUR/dan. • Investicija 3,22 EUR (ura stikalna- Merkur). • Vračilna doba 32 dni!

Prenova Mestne hiše na Ptuju – prve izkušnje s pripravo projekta

http://www.gi-zrmk.eu/come2com/wp-content/uploads/2011/08/Novak.pdf

(idejno zasnovo) za Celovito energetsko obnovo Mestne hiše Ptuj, kot vzorčno ... knjigovodstva v javnih stavbah, katerih je MO Ptuj lastnik ali jih ima v najemu.

slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje - Inštitut za slovensko ...

https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovensko_izseljenstvo_v_luci_otroske_izkusnje_web.pdf

je vrnil po svoji gazi do kravic in do svoje mamice in jim povedal, kaj je našel ... »Sexy Slovenians Society«, »People of Slovenian Ancestry«, »You know you are.

Potrdilo "Moje izkušnje" - e-Študentski Servis

https://www.studentski-servis.com/resources/files/moje_izkusnje.pdf

Potrdilo "Moje izkušnje" beleži delovne izkušnje in kompetence pridobljene s študentskim ... Delo s številkami, Desetprstno tipkanje, Organizacijske sposobnosti, ...