Savansko podnebje

PODNEBJE

https://dijaski.net/get/geo_sno_podnebje_13.pdf

Orografske padavine: - Vetrovi prisilijo vlažen zrak, da se dvigne čez orografske ... adiabatno ohlaja, kar povzroči kondenzacijo in padavine – prinaša slabo ...

PODNEBJE SLOVENIJE

https://dijaski.net/get/geo_ref_podnebje_slovenije_01__predstavitev.pdf

SLOVENIJI. V Sloveniji prevladujejo tri vrste podnebja : submediteransko podnebje (primorsko). zmerno celinsko podnebje. gorsko podnebje ...

Celinsko podnebje

https://dijaski.net/get/geo_ref_celinsko_podnebje_01.pdf

tudi oceansko podnebje, celinsko suho in polsuho podnebje ter zmerno hladno podnebje. ... Celinsko podnebje pa je tudi osnovni tip podnebja na Zemlji. 4 ...

Podnebje Evrope

https://dijaski.net/get/geo_sno_evropa_15__podnebje.pdf

Atlantsko ali oceansko podnebje. -ta tip podnebja zavzema dolg in relativno ozek pas, ki se vleče od severo-zahoda. Portugalske preko zahodne Francije, ...

Podnebje Avstralije

https://dijaski.net/get/geo_ref_avstralija_in_oceanija_01__predstavitev.pdf

glavna kmetijska območja: - pšenični pas ( na S in ... glavno kmetijsko območje velikih farm, nafta, zemeljski plin ... POLARNA OBMOČJA se razprostirajo okoli.

PODNEBJE IN RASTLINSTVO

https://dijaski.net/get/geo_ref_amerika_04__podnebje_in_rastlinstvo.pdf

nižavju je na severu zmerno toplo podnebje z vročimi poletji in mrzlimi ... Najbolj suha območja so na severu Čila, kjer je puščava Atakama. Na jugu suhi pas ...

2. podnebje in rastlinstvo

http://testziri2.splet.arnes.si/files/2020/03/2.-Podnebje-in-rastlinstvo.pdf

Na skrajnem S se pojavlja tundrsko podnebje. S pomočjo klimograma Vardö v učbeniku, str. 11, opiši značilnosti omenjenega podnebja. • S pomočjo skice v ...

Zakaj se podnebje spreminja? - co2

http://www.arhiv.slovenija-co2.si/arhiv11/arhiv/aktualno/cegnar.pdf

Vreme in podnebje se spreminjata. Sonce je glavni vir ... Podnebje nam kroji življenje že od nekdaj ... Podnebje je določalo, kdaj se je lahko razvilo poljedelstvo.

Ali se podnebje v Celju spreminja?

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804897.pdf

2. TEORETIČNI DEL NALOGE. 7. 2.1. VREME IN PODNEBJE. 7. 2.2. GLOBALNE SPREMEMBE PODNEBJA. 8. 2.3. OPAZOVANJE VREMENA V SLOVENIJI IN ...

OZRAČJE,VREME IN PODNEBJE

https://dijaski.net/get/geo_ref_podnebje_01.pdf

so STALNI in občutno vplivajo na podnebje posameznega območja. ... Ponoči pa se bolj ohladi kopno, zato piha veter iz kopnega na toplejše morje. Podobni so ... So močni zračni vrtinci različnega obsega s katastrofalnimi učinki – TROPSKI.

ozračje, vreme in podnebje

http://dijaski.net/get/geo_sno_relief_vreme_podnebje_01.pdf

Ledeniške groblje ali morene so večji nasipi ledeniškega gradiva. Pod ledenikom se odlaga ... Bolj ko postaja plitvo krajši so valovi in manjša je njihova hitrost.

Podnebje v prihodnosti - Arso

https://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/Podnebje%20v%20prihodnosti/Projekcije%20podnebja%20v%20prihodosti.pdf

območje Evrope konec osemdesetih let preteklega stoletja, ko so bili pripravljeni rezultati za prvo. IPCC poročilo - FAR (IPCC, 1990), na razpolage modelske ...

1. OZEMLJE IN PODNEBJE TERRITORY AND CLIMATE

http://www.stat.si/doc/letopis/2013/01-13.pdf

Nadmorska višina3). Height above sea level3) m. Postojnska jama. Postojna. Postojna. 205704). 115. 562 ... Nadmorska višina. Height above sea level m.

podnebje, okolje in alergije - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/str_srcanje_podnebje_okolje_in_alergije_2019.pdf

4 jun 2019 ... Alergeni v zraku, merjenje in možnosti preventive. 11 ... prisotna v zraku, odražajo človekovo aktualno dejavnost pa tudi nekatere že uvedene ...

STRATEŠKA PRESOJA VPLIVOV NA PODNEBJE IN ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/1.-.studija.pdf

(Argentina proti Urugvaj)29. Argentina je 4. maja 2006 vložila tožbo na Meddržavno sodišče30 (ICJ) proti Urugvaju v zvezi z domnevnimi kršitvami Urugvaja ...

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO OBSREDOZEMSKIH ...

http://www.osdravlje.si/files/2020/03/9A_GEO_Obsredozemske_pokrajine_24_3.pdf

Submediteransko podnebje. Topla poletja, višek padavin jeseni. Količina padavin proti notranjosti povečuje (vpliv reliefa). Vpliv morja zmanjšuje.

KAKŠNO BO PODNEBJE V SLOVENIJI V TEM STOLETJU? What ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2005/stoletje.pdf

prikazuje na primeru Evrope slika 1. Pri modeliranih vrednostih so upoštevani spremembe vsebnosti TGP in sulfatnih aerosolov v ozračju glede na naravne ...

TOPLOTNI PAS PODNEBJE PRST RASTLINSTVO Tropski pas ...

https://dijaski.net/get/geo_sno_podnebje_prst_rastlinstvo_01__tabela.pdf

TOPLOTNI PAS. PODNEBJE. PRST. RASTLINSTVO. Tropski pas. EKVATORIALNO PODNEBJE. Ekvator (do 10° S in J), visoke temperature skoraj brez nihanj,.

Podnebje Zaplane - Slovensko meteorološko društvo

http://www.smd.v-izdelavi.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2FVetrnica0513_Razprave%281%29.pdf

3 avg 2015 ... katera mrazišča (Babno polje, Bloke, v preteklosti tudi. Rakitna) ... temperatura zraka v mrazišču Dolinca in na vremenski postaji Zaplana.

AZIJA PODNEBJE IN RASTLINSTVO KOT ODRAZ RELIEFNE ...

https://dijaski.net/get/geo_sno_azija_25.pdf

Dekanski, Indokitajski polotok (notranjost). kjer je dovolj padavin – travniško rastlinstvo, grmičevje in drevje o polsuho in suho. polpuščavsko, puščavsko ...

GOZDNI POŽARI PO SVETU: VPLIVI NA OZRAČJE, PODNEBJE IN ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1998/110_116.pdf

Kanada je bila dolgo vodilna država na področju znanstveno utemeljenih pripomočkov za spremljanje požarov in nadzor nad njimi. Eden takih je njihov sistem ...

Podnebje Zaplane – meteorološke meritve in podnebne značilnosti

http://www.meteo-drustvo.si/data/upload/Vetrnica_311_razprave%281%29.pdf

zraka „prehiti“ običajno hladnejše Logaško polje. To se dogaja v primerih, ko je na Spodnji Zaplani plitva, v. Logatcu pa debelejša radiacijska megla (slika 6).

Tropski pas: Ekvatorialno podnebje Lega: 10° severno in južno od ...

https://dijaski.net/get/geo_sno_toplotni_pasovi_podnebni_tipi_02.pdf

Tropski gozd postaja vse bolj svetel. Savansko podnebje. Lega: severno in južno od ekvatorialnega podnebja in sicer. 10°-20° s.g.š. v Ameriki in Afriki in ...

Posebna objava Podnebje je pomemben naravni dejavnik, ki močno ...

https://www.stat.si/StatWeb/News/GeneratePdf/5175

8 maj 2015 ... bila v Riu (Rio de Janeiro, Brazilija) sprejeta Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC). Njen cilj je bil ...

PODNEBJE: Vreme (trenutno stanje v ozračju, vpliv na čl. Življ. In ...

https://dijaski.net/get/geo_plo_podnebje_06.pdf

PODNEBJE: Vreme (trenutno stanje v ozračju, vpliv na čl. Življ. In delo, obveščajo biometeorološka poročila), podnebje/klima (povprečno vremensko stanje v.

Delo Antona Muznika (1712-1803) GORIŠKO PODNEBJE je ...

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/3652/3681

Delo Antona Muznika (1712-1803) GORIŠKO PODNEBJE je osrednji zapis o goriški pokrajini in njenih ljudeh iz druge polovice 18. stoletja. Iz njega veje izrazita.