Sebastjan kokl

Sebastjan Kristovič - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV%202013%204/BV-73-4-Potocnik.pdf

Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije. Doktorska disertacija. Mentor Vinko Potočnik, somentorica Zdenka Zalokar Divjak. Teološka fakulteta.

Sebastjan Kristovič, Bivanjska varnost in duhovnost z vidika ...

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV%202013%204/BV-73-4-Kristovic.pdf

Ključne besede: logoterapija, Frankl, duhovnost, duhovna razsežnost, eksistencialna kriza, kriza smisla. Abstract: Existential Security and Spirituality from the ...

programi 2010/2011 intervju - sebastjan piletič ... - ŠD Narodni dom

https://narodnidom.si/wp-content/uploads/Stoja_18.pdf

prišel telovadec Sašo Bertoncelj. ... prav bivši vrhunski telovadec Miro Cerar. ... Slovenije, saj pomaga pri projektu gimnastičnega centra Petkovšek-Pegan.