stavbarstvo

stavbarstvo depriviligiranih družbenih slojev na slovenskem v ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0350-0330_50_51_sedej_stavbarstvo.pdf

Podpisani je v več razpravah in člankih razvil poglede na kmečko in ljudsko stavbarstvo j. (5) iz dveh izhodišč — stavbarstvo depriviligiranih slojev pred ...

Aplikacija na seminarskem izdelku STAVBARSTVO II. 2009-2010.pdf

ftp://ftp.fgg.uni-lj.si/Sendable/Patricia/STAVBARSTVO/Stavbarstvo%20II%202009-10/Navodila%20za%20vaje/GRAFIKA%20-%20Aplikacija%20na%20seminarskem%20izdelku%20STAVBARSTVO%20II.%202009-2010.pdf

prerezi), 1:20 (fasadni pas) ter 1:10 ali 1:5 (detajli). 2. ARHITEKTURNA PODLOGA. Študenti pri izvedbi seminarske naloge obdelujejo predpisano stavbo, ki so ...

naselja, stavbarstvo in notranja oprema - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_48_kersic_naselja.pdf

Kustodiat za naselja, stavbarstvo in notranjo opremo predstavlja obširno področje, ki ga je potrebno obravnavati kompleksno, seveda ne samo zno traj lastnega ...