Turizem bohinj

Turizem Bohinj objavlja RAZPIS ZBIRANJA FOTOGRAFIJ ... - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2020/02/foto-razpis-BPP.pdf?1bf0c9

Turizem Bohinj objavlja. RAZPIS ZBIRANJA FOTOGRAFIJ IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ na temo. BOHINJSKA PLANINSKA POT IN POHODNIŠTVO V BOHINJU.

Turizem Bohinj v letu 2018 - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/03/poro%C4%8Dilo-bohinj.pdf?16ba4b

21 mar 2019 ... in same kartice). Pred začetkom glavne poletne sezone sta bila natis-. Turizem Bohinj njena tudi nova prospekta za Planšarski muzej in ...

Klemen Langus (Turizem Bohinj) Varno v hribe

https://www.pzs.si/javno/javno/Varno%20v%20gore_Klemen%20Langus_Bohinj.pdf

za bohinjske gore. Oba vidika, tehnološki in praktični, sta se združila v popolnoma novem gojzarju Bohinj. Čevelj Alpina Bohinj, ki je hkrati prvi čevelj iz Alpine ...

Korita Mostnice, Turizem Bohinj - Triglavski narodni park

https://www.tnp.si/assets/Obiscite/Aktivnosti/Parkovne-pespoti/Dokumenti/Turizem-Bohinj-Korita-Mostnice-SLO.pdf

Celotna korita Mostnice so posledica vodne erozije oziroma dolbenja površja. Čeprav pride večina vode v Voje iz kraških izvirov in ni motna, se vseeno najde.

poletna kartica mobilnosti bohinj bohinj summer mobility ... - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/kartica-mobilnosti-bohinj.pdf

15 maj 2018 ... 20 Športni center Triglav Pokljuka. Poletna ... Smer / direction: Bohinjska Bistrica – Most na Soči (Nova Gorica) ... 1.500 m dolgi progi poletnega.

Celostna prometna strategija občine Bohinj - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/184802CPS%20Ob%C4%8DineBohinj_PREDLOG.pdf

Bohinj je staro poselitveno območje, ki obsega Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino ter jezersko skledo (Bohinjsko jezero) na jugovzhodnem delu Julijskih Alp.

Bohinj okušamo z vsemi čutili. Experience Bohinj with all ... - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/12/produktni-katalog-2018.pdf

flight with Bohinj FLYer**. – Summer Mobility Card. * Minimum number of participants: 4. ** Zipline – ski jumps simulation. CENA PAKETA V EUR NA OSEBO ŽE ...

Programi v društvu Invalid Bohinj - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107086Sklep%20o%20za%C4%8Detku%20priprave%20sprememb%20in%20dopolnitev%20OPN_Uradni_vestnik_st._8-2016.pdf

Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16; v nadaljevanju OPN Bohinj), ki se izvede po kratkem postopku. 2. člen. (ocena stanja in razlogi za ...

lokalni program občine bohinj za kulturo 2015 – 2018 - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/100027Lokalni%20program%20Ob%C4%8Dine%20Bohinj%20za%20kulturo%202015-2018.pdf

1 jan 2014 ... svoj program vključuje Društvo Plesalnica studia Bohinj. Mlajšim pa je na razpolago več glasbeno-izobraževalnih programov različnih nosilcev ...

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE BOHINJ za leto 2018 - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/201589Zakljucni%20racun%202018_splet.pdf

4 apr 2019 ... Za čiščenje oblazinjenega pohištva in preprog pa smo nabavili globinski sesalec. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim ...

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107010Odlok_o_Obcinskem_prostorskem_nacrtu_obcine_Bohinj_-_z_oznacenimi_spremembami.pdf

grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), ... in pokrita skladišča za lesna goriva, uta ali senčnica, nadstrešek), 5, 6, 7, 8 in ... polnega materiala in neprozorna, brez odprtin in gladka (kovinska). Dodatni ...

proračun občine bohinj za leto 2019 »sprejeti - Občina Bohinj

https://www.obcina.bohinj.si/files/other/news/23/168305Prora%C4%8Dun%202019.pdf

31 dec 2018 ... OB004-12-0001 Energetska sanacija upravne stavbe občine Bohinj. 226.063 € ... prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za ... deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja ... Kazalci: vzdrževanje enega mesta za pse v zavetišču za zapuščene živali,.

1 ZAPISNIK 7. seje Občinskega sveta Občine Bohinj ... - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/94672Zapisnik_7._redne_seje_01.pdf

Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2015/2016. 7. Predlog spremembe cen za programe v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja.

izvedbeni program zimske službe v občini bohinj za ... - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/170429Izvedbeni%20program%20zimske%20slu%C5%BEbe%202018-2019.pdf

Izvedbeni program zimske službe v občini Bohinj za zimsko obdobje 2018-2019. Režijski obrat Občine Bohinj stran 2. 8.5.2 Podhladitev cest. 28. 8.5.3 Žled. 28.

Cene komunalnih storitev v Občini Bohinj - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/104508Cenik%20komunalnih%20storitev.pdf

cene javne infrastrukture za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti št. 354 0014/2016-7 z dne 30. 11. 2016, Režijski obrat. Občine Bohinj objavlja.

Alpsko cvetje Bohinja / Wild flowers of Bohinj - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/12/Alpsko-cvetje-Bohinja.pdf?189db0

(Dianthus sternberghii). Ivanjščica. (Leucanthemun vulgare). Ozkolistni glavinec. (Centaurea pannonica). Navadni mokovec. (Sorbus aria). Sternbergov klinček.

letak-zima-2019-2020 - Promet Bohinj - Bohinj.si

https://promet.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/12/letak-zima-2019-2020.pdf

24 dec 2019 ... 20 and 26 January 2020 on the Pokljuka. We invite you to cheer for ... front of Brunarica sankanje / sledding: odrasli / adults 5 €, otroci / children ...

Časopis TD Bohinj, November 2018 - Turistično društvo Bohinj

https://tdbohinj.si/wp-content/uploads/2020/01/TDcasopis_st2.pdf?2cc1e7

Turističnega društva Bohinj! Trud, ki ga zaposleni v Turističnem društvu. Bohinj (TD Bohinj) in vsi ostali turistični delav- ci v Bohinju vlagamo v promocijo in ...

Odlok o prometnem režimu na območju ... - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/acts/23/112843Odlok%20o%20prometnem%20re%C5%BEimu%20na%20obmo%C4%8Dju%20Bohinjskega%20jezera%20neuradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo.pdf

S tem odlokom se ureja promet in parkiranje na območju Bohinjskega jezera, način uporabe gozdne ceste Stara Fužina - Voje, Vogar, planina Blato, način ...

letno poročilo zavoda za turizem šaleške doline ... - Šoštanj TURIZEM

http://www.sostanj-tourism.si/files/tourism/Javne%20objave/Letno%20poro%C4%8Dilo%20%20ZT%C5%A0D%202018.pdf

ponosni, ko se je Velenjska plaža uvrstila na 1. mesto med najboljša, najbolj urejena in za kopanje najbolj prijetna naravna kopališča v Sloveniji v letu 2018.

REBALANS II. PRORAČUNA OBČINE BOHINJ za ... - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/132447Rebalans%202-2018_splet.pdf

4 jun 2018 ... 35.000,00. 35.000,00. 40.000,00. 4336 Vzdrževanje POP TV pretvornikov ... Telekom, Telemach in Polans/Svislar. Kot odprto širokopasovno ...

Poiščite znak BOHINJSKO/FROM BOHINJ! Blagovna ... - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/bohinj-card-overview.pdf

Smuči: pozimi izkoristite urejene tekaške smučarske proge, ki povezujejo številne bohinjske vasi med seboj. Skiing: enjoy the winter on excellent cross-country ...

PESTRA ZIMA V BOHINJU - Promet Bohinj - Bohinj.si

https://promet.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/12/letak-zima-2019-2020.pdf

24 dec 2019 ... Prireditve bodo ob vsakem vremenu. Try the local culinary highlights and check the events at festive market in Bohinjska Bistrica,. Stara Fužina ...

Poslovno poročilo Turizma Bohinj, zavoda za ... - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/02/Turizem-Bohinj_poslovno-porocilo_2017.pdf

Nadgradnja strategije za obdobje 2017 - 2022. Občina Bohinj in JZ za Turizem Bohinj sta z omenjeno strategijo ter njenim izvedbenim – dokumentom C z ...

Občina Bohinj Ekonomska analiza občine Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/100030Ekonomska%20analiza%20Ob%C4%8Dine%20Bohinj%20za%20obdobje%202000-2007.pdf

... in sicer izrazito od začetka leta 2005 dalje. Trend delovno aktivnega prebivalstva - Bohinj občina prebivališča, mesečno 2000-2007 (kumulativne stopnje%).

PowerPointova predstavitev - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/98701Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20destinacije%20Bohinj%20SRTDB%202012-2016%20z%20na%C4%8Drtom%20nove%20destinacijske%20blagovne%20znamke.pdf

člani TD. Bohinj. 90 157. 6. 751. 111. 862. 11,8 %. Zasebni pon. - člani LD turizem ... spodbujanje razvoja in trženja Bohinja kot zelene TD skozi trajnostni razvoj.

Milena Košnik - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/98701Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20destinacije%20Bohinj%20SRTDB%202012-2016%20z%20na%C4%8Drtom%20nove%20destinacijske%20blagovne%20znamke.pdf

Anže Čokl (MPM Engineering),. Dušan Jovič (KGZS),. Darinka Maraž Kikelj (O Bohinj),. Milena Košnik (O Bohinj),. Vida Kovačič (T Bohinj),. Klemen Langus (T ...

Bohinjske novice - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/168482/Bohinjske%20novice%20januar%202019.pdf

26 jan 2019 ... JERNEJA POTOČNIK, 20. 8. 1977, BOHINJSKA BISTRICA,. LETOVIŠKA ULICA 4, 4264 Bohinjska Bistrica. 3. BOŠTJAN MENCINGER, 7. 7.

irbilej folhlor e - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/102062/Bohinjskenoviceapril2001.pdf

Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2000 izkazuje 570.410.748 tolarjev prihodkov. Na to kažeta ... dokončana l. stopnja strokome żobrazbe (os-.

glasilo obcine bohinj - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/102057/Bohinjskenovicenovember2001.pdf

pa me, da so imena ministrov in ljudi, ki so si prizadevali za rešitev problemov, ... Telebajski, Mtlla sirena, Hercules, Račje zgodbe, Taľzan, Mala morska deklica, ...

cajtng:Layout 1.qxd - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/101894/Bohinjskenoviceseptember2012.pdf

16 avg 2012 ... ko Gartnar bronasto plaketo, Petra Cerkovnik častni znak Občine Bohinj, Klara Zalokar posebno priznanje, Tomo Krivc posebno priz- nanje in ...

Register upravičencev do KBZ Bohinjsko/From Bohinj - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/02/Register-upravi%C4%8Dencev-do-kolektivne-blagovne-znamke-Bohinjsko.pdf

069/1. Bohinjski koruzni žganci. 069/2. Bohinjski sirup (različni okusi). 069/3. Malica - Ko Bohin'c na rajžo gre… 069/4. Koruzna zlivanka z marmelado. 069/5.

vsebina - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/178694/Uradni%20vestnik%20st.%202-2019.pdf

4 mar 2019 ... Bohinj, 1. marec 2019. RAZPISI IN OBVESTILA. Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto. 2019 (Uradni vestnik ...

61st cow's ball in bohinj - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/cows-ball-2018.pdf

16 Sep 2018 ... 61st KRAVJI BAL – COW'S BALL 2018. Sunday, 16th September from 10 am, Ukanc. The charm of the Bohinj valley has always been that.

Datum: 07 - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/94143Gradivo_za_2._izredno_sejo.pdf

13 maj 2011 ... 1, Kranj. - Dnevnik, Bleiweisova ul. 16, Kranj, g. Miran Šubic. - Delo, p.p. 10, Jesenice, g. Blaž Račič ... tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela.

gradivo - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/227843Gradivo%20za%2010.%20redno%20sejo.pdf

30 jan 2020 ... Režijski obrat, gozda cesta pa ostane v upravljanju Krajevne skupnosti. Predlog/pripomba ni upoštevana. Predlog/pripomba ni upoštevana.

CPS Bohinj - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/199751CPS%20Bohinj.pdf

Občina Bohinj. Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Jože Sodja, župan Občine Bohinj. Darinka Maraž Kikelj, skrbnica naloge. Leto izida: 2019.

Jedilni list - Hotel Bohinj • Hotel in Restavracija Tripič, Bohinj

http://www.hotel-bohinj.si/wp-content/uploads/2013/10/jedilnik_cena_2017_web.pdf

tatarska omaka, popečene puranje rezine. Tacchino ai ferri, insalata verde, peperoni, pomodori, cavolfiore lessato, salsa tartara. Rebanadas del pavo asadas,.

bohinj in bloom - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2018/05/cvetje-casopis-19.pdf

27 maj 2019 ... medena trava (Holcus lanatus), puhasta ovsika (Helictotrichon pubescens), dišeča ... Puranja rolada s pršutom in sparglji, krompirjevi ocvrtki.

SD OPN - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/127005Sklep%20o%20za%C4%8Detku%20priprave%20sprememb%20in%20dopolnitev%20Ob%C4%8Dinskega%20prostorskega%20na%C4%8Drta%20Ob%C4%8Dine%20Bohinj%20%C5%A1t.%203%20%20SD%20OPN%203.p

3 maj 2018 ... prostorskega načrta Občine Bohinj - SD OPN 3, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine ...

bohinjsko from bohinj - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/07/knji%C5%BEica-bohinjsko-01.pdf

Trgovina Krpan / Local shop Krpan. Stara Fužina 53b, Bohinjsko jezero t: 386 45 723 453. Spletna trgovina / Online shop: www.bohinj.si/bohinjsko ...

Bohinj Package - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/PRICELIST-for-2019-Bohinj-Package.pdf?16ba4b

TOURIST BOAT ON BOHINJ LAKE. Turizem Bohinj, t: 386 4 574 75 90, www.bohinj.si. TOURISM BOHINJ, Stara Fužina 38, SI –4265 Bohinjsko jezero, t: 04 57 ...

obišči bohinj - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/paket_BOHINJ_19_OK_SLO.pdf?16ba4b

Planšarski muzej domuje v nekdanji vaški sirarni, ki je delovala še v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Stara oprema je popolnoma ohranjena in še danes bi ...

POZEJDON TURIZEM doo - Pozejdon Turizem, Križarjenja

https://www.pozejdon-turizem.com/files/ptboniteta.pdf

London, 27.09.2019. Serijska številka certifikata. CWB-19-17658. Direktor CompanyWall Ltd. Mr. K. Tailor. CompanyWall d.o.o., Kuzmičeva 5, 1000 Ljubljana.

BOHINJ

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/05/znamenitosti-2019.pdf

BREZPLAČNO PARKIRANJE, JAVNI PREVOZ IN OGLEDI. ZNAMENITOSTI za goste, ki bivajo v Bohinju vsaj dve noči*. FREE PARKING, FREE TRANSPORT ...

VISIT BOHINJ

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/paket_BOHINJ_19_OK_ANG.pdf?a4c23d

Return ride by cable car to Mt Vogel. April–October. Special offer for the groups. – Group price applies for groups with at least 20 persons! – Every 21st person ...

62. Kravlji bal - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/kravji_bal_in_sir_vino_2019_letakA4_SRB.pdf

Kravlji bal. Nedelja, 15. septembar 2019. Ukanc u Bohinju, 10.00–19.00. Kravlji bal je najstariji kulturni događaj, koji je do pedesetih godina prevashodno.

hop–on hop–off pokljuka - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/hop_on_hop_of_2.pdf

Pokljuka s pogledom na Blejsko jezero. Čas hoje: 2 uri. GALETOVEC: a panoramic summit flanking the wooded. Pokljuka plateau, with a view of Lake Bled.

OBČINA BOHINJ

http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/08/CPS-Bohinj_opt4.pdf

dnja vas (Senožeta), Ribčev Laz ter Bohinjska Bistrica. (Danica in Kobla) in nazaj med poletno sezono vozi brezplačni minibus. V letu 2019 je načrtovana uved-.

Bohinj Package

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/PRICELIST-for-2019-Bohinj-Package.pdf?16ba4b

TOURISM BOHINJ, Stara Fužina 38, SI –4265 Bohinjsko jezero, t: 04 57 47 590, e: [email protected] ... seasons and weather, and the lake looks different every day.

kljuka - Bohinj

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/11/BiathlonPokljukaFanPaketeBohinj2020.pdf

und der Julischen Alpen liegt der größte See in Slowenien, um- geben von den herrlichen Bergrie- sen von Bohinj. Noch heutzutage folgen die Einheimischen auf ...

Jahanje - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/02/jahanje.pdf

STUDOR - JEZERO - UKANC - SLAP SAVICA - RIBČEV LAZ - STUDOR postanek / rest place - gostilna / tavern. STUDOR - SENOŽETA - BROD - DOBRAVA ...

Bohinj - Pot miru

http://www.potmiru.si/pdf/Bohinj.pdf

Il tratto del Sentiero della pace, che collega Bohinj con la valle ... 5 La ferrovia a scartamento ridotto (Decauville) collegava i paesi Bohinjska Bistrica e Ukanc ...

62. Kravji bal - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/Kravji-bal-praznik-sira-in-vina-2019.pdf?189db0

Vstopnina za ogled slapu Savica. • Vstopnina za Kravji bal 2018. • Kosilo v kmečki kuhinji ... Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Slovenija t: 386 (0)4 574 60 ...

BOHINJ ZLATOROG BOHINJ ZLATOROG

https://www.ap-ljubljana.si/site/wp-content/uploads/2018/05/Vozni-red-Bohinj-Bled-Bohinj-po-obvozu.pdf

Žičnica Vogel K. 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03. 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03. Bohinj Zlatorog. 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04. 09:04 10:04 11:04 ...

TURIZEM

https://www.soca-valley.com/mma/minister-pocivalsek__bovec_posvet-o-turizmu_632017pdf/2017030814484713/

8 mar 2017 ... KLJUČNI PRODUKTI: PRIMARNI: - Zimske in poletne počitnice v gorah,. - Športni turizem (profesionalni šport/športni centri, športni dogodki,.

vlak ski bus smučanje - Bohinj

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/bohinj-ski-vlak-soriska.pdf?b3ac52

prevoz s SKI busom z železniške postaje v Bohinjski Bistrici do smučišča in nazaj,. – dnevna smučarska vozovnica za smučišče Soriška planina,. – malica v ...

Soriška planina - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/bohinj-ski-vlak-soriska.pdf?b3ac52

dnevna smučarska vozovnica za smučišče Soriška planina,. – malica v restavraciji Brunarica na smučišču. BOHINJ-. SKI VLAK. SORIŠKA. PLANINA. VLAK  ...

al rl Bohiniu - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/102040/Bohinjskenovicefebruar2004.pdf

11*, gamlet u BohÍnu; gostovanje Gledďišča Bohinjska Bistrica. 'l ..' :0)RaD]tNtJĺS] KC. L vlečne kljuke montaža in vpis v homologacĺjo s,p". Zg. Bitnje 312.